Gyűjteményes kertek kezelése szak

A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a gyűjteményes kertek kezelésének minden területéről.

A végzett szakemberek

  • ismerik és képesek nyomon követni a gyűjteményes kertek történetét, hazai és nemzetközi helyzetét,
  • ismerik a gyűjteményes kertek típusait, struktúrát, a különféle gyűjteménytípusokat,
  • elsajátították a korszerű gyűjteményes kerti kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket,
  • ismerik a dendrológiai innovációkat, a gyűjteményes kertekben lehetséges szaporítási módszereket,
  • ismerik a gyűjteményes kertek ex situ és in situ természetvédelemben betöltött szerepét,
  • elsajátították a botanikus kertekben és arborétumokban zajló tudományos munka alapjait, ismerik az alap- és alkalmazott kutatási területeken végzett természetvédelmi (konzervációbiológiai) kutatásokat,
  • ismerik a gyűjteményes kerti oktatás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés, a botpedagógia alapjait,
  • ismerik a gyűjteményes kerti menedzsment, gazdálkodás alapjait, valamint a kapcsolódó jogi, pályázati hátteret, a pályázatíráshoz szükséges alapismereteket,
  • elsajátították a kertfenntartás eszközeinek, gépeinek ismeretét, az idős fák ápolási, diagnosztikai módszereit, valamint a gyűjteményes kertek kommunikációs feladatait, lehetőségeit.

További információ

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem