Hadtudományi előadások a Gödöllői Campuson

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) szervezésében, a NATO alapításának 70. és hazánk csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából november 12-én ismeretterjesztő előadásokat tartottak a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán.

A program moderátorai dr. Király László, a hadtudomány kandidátusa, a Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke és dr. Szilágyi Tivadar, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos dékánhelyettese voltak.

Az MHTT 1990-ben létrejött civil szervezet. Megalakulásakor a hadtudomány fejlődésének szolgálatát, a katonai biztonság problémáinak tudományos vizsgálatát, a tudományos eredmények gyakorlatba való átültetését, valamint a hadtudománnyal és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkozó szakemberek összefogását tűzte ki célul. Dr. Király László alelnök arról is beszélt, hogy a társaság Hadtudomány címmel folyóiratot ad ki, továbbá honlapot működtet. Az agrár- és a hadtudományok többek között a szállításszervezés, az élelmezés, a vegyvédelem, a környezetvédelem területein kapcsolhatók össze.

Dr. habil Horváth Attila alezredes Katonai logisztika – Közlekedés az európai hadszíntéren; A szövetséges erők és a Magyar Honvédség mozgatási-szállítási feladatai című előadásában bemutatta, hogy Magyarország katonai tranzit szerepe hagyományosan erős. A jövőbeli feladatokra történő felkészüléshez nélkülözhetetlen a polgári és katonai szereplők tevékenységének összehangolása.

Szabó Árpád ezredes előadásában kifejtette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet szükségessé teszi a NATO magasabb fokú és interoperabilitású összhaderőnemi logisztikai képességének elérését az előírt készültségi és reagálóképességi szinten, valamint a logisztikai támogatás optimalizált vezetési-irányítási rendszerének kialakítását, továbbá a szövetséges erők magasabb fokú telepíthetőségét és megnövelt fenntarthatóságát. 

Gáspár Tamás ezredes a NATO Transzformációs Parancsnokságán töltött éveinek tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

Fotók: Balázs Gusztáv