Erasmus: külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat

A felsőoktatást támogató Erasmus program olyan tevékenységek megvalósítását segíti elő, mint a hallgatói mobilitás, az oktatói mobilitás, a felsőoktatási intézmények más munkatársainak mobilitása, a többoldalú nemzetközi projektek stb. Az Erasmus program az Európai Unió 27 tagállama, a 3 EFTA ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia), a három társult ország (Horvátország, Svájc és Törökország) számára biztosítja az együttműködést.

A pályázati kiírások a SZIE azon hallgatóira vonatkoznak, akik:

  • magyar állampolgárok, vagy huzamos tartózkodási engedélyük van;
  • a kiutazás tervezett időpontjában még fennáll hallgatói jogviszonyuk (bármilyen képzési formában – nappali, táv. vagy levelező – tanuló hallgató pályázhat);
  • tanulmányi eredményük (3,51 feletti átlag), hozzáállásuk és nyelvtudásuk (minimum középfok, C típus) alapján alkalmasak külföldi tanulmányok végzésére.

Erasmus tanulmányi ösztöndíj

Erasmus szakmai gyakorlat