Nyelvoktatás

A Szaknyelvoktatási- és Vizsgáztatási Központ keretében, a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont mellett működő Operatív Szaknyelvoktatási Szervezet fő feladata az egyetem gödöllői karain folyó BSc, MSc és Felsőfokú Szakképzésben tanuló hallgatók részére biztosítani a Felsőoktatási törvényben előírt és a mintatantervek által meghatározott szaknyelvoktatást. Ez azt jelenti, hogy a kötelező, kötelezően választható és választható tantárgyak keretében szaknyelvet oktat, felkészítve a hallgatókat az egyetem saját alapítású, a diákok és szakemberek nyelvi igényeire speciálisan kidolgozott, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsgájára, a Zöld Út Szaknyelvi Vizsgára. Három szaknyelv tanulása lehetséges, a karok és szakok profiljának megfelelően: gazdálkodási menedzsment, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelv.

A nyelvoktatás 1-4 féléven keresztül folyik, attól függően, hogy egy-egy szak mintatanterve mit ír elő, illetve hogy a karok az alapfeladatokon kívül milyen egyéb kiegészítő nyelvtanulási formákat igényelnek vagy tesznek lehetővé. Így pl. mindhárom karon C tárgyként olyan hallgatók is igényelhetnek szinten tartó, illetve haladó szintű nyelvoktatást, akik a diploma megszerzésének feltételét, a középfokú nyelvvizsgát már teljesítették.

Az Operatív Szaknyelvoktatási Szervezet együttműködik a Szaktanácsadási és Továbbképzési Központtal az alapfeladatokon túli, tanfolyami jellegű nyelvi képzések kifejlesztésében és lebonyolításában.

Az egyetemen még egy szervezeti egységben folyik nyelvi (szakfordító képzés és kommunikációs jellegű) képzés, a GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetében, a Kommunikációtudományi Tanszék gondozásában.

Az Operatív Szervezet kis állandó létszámmal látja el feladatait. Vezető: Tóth Ildikó. Főállású nyelvtanáraink: angol nyelv: Bodnár Angéla, Halászné Králik Ágota, Fackelmayer Roxane, német nyelv: Gyulai Gáborné, francia nyelv: Vizsnyiczai Zita.

Az Operatív Szervezet irodája a Tudástranszfer Központ 2. emelet 238. szobája, ahol Maszlag Szilvia ügyintéző az ügyfélfogadási időben várja a hallgatókat, illetve a 2872-es melléken vagy e-mailen (maszlag.szilvia@fh.szie.hu) lehet kapcsolatba lépni vele.

Ügyfélfogadási idő: K, CS: 8.00-11.00.