Nyelvoktatás

A Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ fő feladata az egyetem gödöllői karain folyó BSc, MSc és Felsőfokú Szakképzésben tanuló hallgatók részére biztosítani a Felsőoktatási törvényben előírt és a mintatantervek által meghatározott szaknyelvoktatást. Ez azt jelenti, hogy a kötelező, kötelezően választható és választható tantárgyak keretében szaknyelvet oktat, felkészítve a hallgatókat az egyetem saját alapítású, a diákok és szakemberek nyelvi igényeire speciálisan kidolgozott, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsgájára, a Zöld Út Szaknyelvi Vizsgára. Három szaknyelv tanulása lehetséges, a karok és szakok profiljának megfelelően: gazdasági, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelv.

A nyelvoktatás 1-4 féléven keresztül folyik, attól függően, hogy egy-egy szak mintatanterve mit ír elő, illetve hogy a karok az alapfeladatokon kívül milyen egyéb kiegészítő nyelvtanulási formákat igényelnek vagy tesznek lehetővé. Így például mindhárom karon C tárgyként a szabad kapacitás erejéig olyan hallgatók is igényelhetnek szinten tartó, illetve haladó szintű nyelvoktatást, akik a diploma megszerzésének feltételét, a középfokú nyelvvizsgát már teljesítették. Ezen igényeknek megfelelve, új tantárgyakat fejlesztettünk, mint például a Sikeres állásinterjú angolul, valamint a Hatékony prezentáció angolul.

Ezen kívül, a Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ működteti az országos hatáskörű Zöld Út Nyelvvizsgaközpontot, amely országosan 17 nyelvvizsgahely segítségével szervezi szaknyelvi vizsgáit.

Az egyetemen még egy szervezeti egységben folyik nyelvi (szakfordító és kommunikációs jellegű) képzés, a GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetében, a Kommunikációtudomány Tanszék gondozásában.

A Szaknyelvoktatási- és Vizsgáztatási Központ Szaknyelvoktatási Egysége kis állandó létszámmal látja el feladatait. Vezető: Tóth Ildikó. Főállású nyelvtanáraink: angol nyelv: Bodnár Angéla, Fackelmayer Roxane, Halászné Králik Ágota, francia nyelv: Vizsnyiczai Zita. A német nyelvi órákat más karokon dolgozó vendégoktató tanárok tartják, átoktatás keretében.

A Szaknyelvoktatási Egység irodája a Tudástranszfer Központ 2. emelet 238. szobája, illetve  a 240. szoba, ahol Halászné Králik Ágota oktatásszervező és angol tanár, hétfőn és szerdán 9.00-től 11.00-ig fogadja a hallgatókat, vagy e-mailen (halaszne.kralik.agota@fh.szie.hu) lehet kapcsolatba lépni vele.

Ügyfélfogadási idő:. Kedd: 9-11, Szerda: 9-11