Híreink

Nemzetközi kooperációk felmérése

A SZIE 2020 őszén csatlakozott az Európai Egyetemek Szövetségének EUDRES programjához. A projekten belüli egyik munkacsoport (WP3 Learners and Educators) egy egyszerű felmérést kell készítsen, melyre készítettünk egy kérdőívet. A projekt célja a résztvevő egyetemek oktatási moduljainak megosztása a diákok között, így segítve a nemzetközi együttműködést.

Kérjük, hogy az alábbi linkről elérhető, mindössze 5 kérdést tartalmazó, kérdőív legkésőbb január 22-ig történő kitöltésével segítsék munkánkat.

Tizenhárom elektromos autóval gazdagodott a Szent István Egyetem járműparkja

Tisztán elektromos üzemű gépjárműveket és a töltésükre szolgáló töltőállomásokat szerzett be a Szent István Egyetem (SZIE) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól (KEF), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával, segítve ezzel az intézményi feladatok, ügyintézés ellátását. 

Milyen lesz a Jövő Egyeteme 2030-ban? - E³UDRES² ötletpályázat

Az E³UDRES² egy olyan egyedülálló és példaértékű európai egyetemet hoz létre, amely az úttörő elképzeléseiről, kihívás alapú oktatásáról, a küldetésorientált kutatásról, az emberközpontú innovációról és a hatékony tudáscseréről széles körben elismert. Ez az egyetem képes a 21. századi társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokra válaszolni, és elkötelezett a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása mellett. Az E³UDRES² keresi az ezzel kapcsolatos ötleteket, olyanokat, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak a jövőbeni eredményes és előre vivő beszélgetésekhez. A tudományos közreműködés mellett nagy örömmel várjuk a témába vágó elgondolásokat, inspiráló ötleteket és innovatív megközelítéseket!

A SZIE 800 kollégiumi férőhelyét mentesítette a kormány a PPP konstrukció terhei alól

A Szent István Egyetem négy kollégiumát mentesíti a kormány a kedvezőtlen feltételekkel megvalósult Public Private Partnership (PPP) konstrukció jogi és pénzügyi terhei alól. Az ügy kapcsán a Gödöllői Kollégiumok 464 férőhelyes D, E és F épülete, valamint a budapesti Somogyi Imre Kollégium 310 férőhelyes épülete érintett.

Gyarapodik a szőlőtermesztés tudástőkéje

A digitális térben került sor január 12-én a Szőlő Szaporítóanyag-előállítási Tudományos Konferenciára, amit a Szent István Egyetem Georgikon Campusának Kertészeti Tanszéke és a Budai Campus Szőlészeti és Borászati Intézete szervezett szakmai szervezetek bevonásával.

Maximális pontszámmal szereztünk újabb 7 évre Erasmus-jogosítványt

Az Erasmus Felsőoktatási Charta 2021-2027 akkreditációs pályázata 2020-ban zajlott, amelyet a Szent István Egyetem és az akkor még önálló Kaposvári Egyetem is benyújtott. Az egyesülés küszöbén a pályázatokat együttműködve készítettük el és mindkét pályázat a maximális 100 ponttal nyerte el az új Erasmus Programban való részvételt biztosító Erasmus Chartát (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), amely az általános minőségbiztosítási keretrendszert biztosítja az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez.

Városzöldítő barnamezők az egészséges környezetért

Budapest jórészt az ipart vonzó Dunának köszönheti mai lüktető életét. Ha élő szervezethez hasonlítjuk fővárosunkat, akkor kijelenthetjük, hogy egészségének fenntartásában, mi több, jobbításában éppen azok az iparterületek játszhatnak kedvező szerepet, amelyek évtizedekkel ezelőtt akarva-akaratlan károsították megfelelő működését. Adorján Anna várostervező és tájépítész a Szent István Egyetemen megvédett doktori értekezésében arra keresett választ, hogy a Duna menti barnamezős ipari területek rehabilitációja miként segítheti elő a budapesti zöldinfrastruktúra fejlesztését.

Vállalati projektfeladatok és élelmiszergazdasági szakemberek az üzleti szemléletmód és a gyakorlatorientált képzés szolgálatában

Az Agrobiznisz Intézet keretein belül működő Élelmiszerkereskedelem specializáció eltökélt szándéka, hogy a képzésen részt vevő hallgatók minél szélesebb körben nyerjenek betekintést a hazai és multinacionális vállalatok működésébe, valamint naprakész gyakorlatot szerezzenek a projektszemléletű feladatmegoldással kapcsolatos kompetenciák területén. A vállalatokkal történő együttműködés keretében az elmúlt hónapokban több mint 15 vállalati szakember, felsővezető kapcsolódott be a képzésbe az élelmiszergazdaság szinte valamennyi területéről.

Pályázati felhívás Magyar Innovációs Nagydíj elnyerésére

Szíves figyelmébe ajánljuk a Magyar Innovációs Alapítvány által, a Magyar Innovációs Szövetség, az ITM és az NKFI Hivatal közreműködésével közzétett "Magyar Innovációs Nagydíj" felhívást.

Az egészséges életmód új lépcsője a hazai fejlesztésű zöldségszalámi

Különleges innovációt jelentő élelmiszer gyártása kezdődhet meg a Szent István Egyetem és a Blue Seven Group Zrt. szoros együttműködése révén. Nemcsak a vegetáriánusok, de a húsevők számára is a boldog és egészséges életmód záloga lehet.

Jobban felkészültek a vállalatok a pandémia második hullámára

A járvány második hullámára a vállalatok több mint háromnegyede már rendelkezett pandémiára vonatkozó cselekvési tervvel, illetve az első fázishoz hasonlóan a megkérdezettek mintegy harmada jelzett 10%-ot közelítő létszámcsökkentést – derül ki a KoronaHR elnevezésű kutatás aktuális eredményeiből, melyben a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának munkatársai is közreműködnek.

Bemutatkozott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma

Online sajtótájékoztató keretei között mutatkozott be a 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven, alapítványi fenntartásban tovább működő Szent István Egyetem leendő kuratóriuma. A testület tagjai és a rektor beszámoltak a közös jövőképről, melynek értelmében az Egyetem Közép-Kelet-Európa vezető agrár-fókuszú intézményévé válhat az elkövetkező években, nagy hangsúlyt fektetve a piaci igényeknek megfelelő gyakorlati oktatás és a kutatás-fejlesztési tevékenység erősítésére. A megindult átfogó megújulási program során az Egyetem számíthat a kuratórium tagjainak sokoldalú szakmai és üzleti-vezetői tapasztalatára.

Pályázati felhívás Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2020 elnyerésére

A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága védnökségével 2020-ban is meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat élő természettudományok és műszaki tudományok tématerületen.

SZIE részvétel „Az adatvagyon hasznosítása a közigazgatásban” kerekasztal beszélgetésen

„Az adatvagyon hasznosítása a közigazgatásban” kerekasztal beszélgetésre 2020. december 16-án került sor a Széll Kálmán esték keretén belül, melyen a SZIE képviseletében a NAVÜ felkérésére Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens vett részt.

Tájékoztató oklevélkiadás menetéről

Mint arról a 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet 6. §-a rendelkezik, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. A rendelkezés értelmében tehát mindazok a sikeres záróvizsgát tett hallgatók, akik a korábbi egyetemi és főiskolai szakok képesítési követelményei szerinti, továbbá az alap- és mesterképzési szakok, felsőoktatási szakképzések és szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei szerinti nyelvvizsga követelményt nem teljesítették, a nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül kaphatják meg oklevelüket.

A Szent István Egyetemen mindez több ezer volt hallgatót érint, emiatt az adatellenőrzés, az oklevelek kiállítása és kiadása rendkívül hosszadalmas folyamat. Ezúton szeretnénk ugyanakkor jelezni, hogy intézményi szinten az oklevelek több mint 80 százalékának kiállítása már megtörtént, a hátralévő oklevelek kiadására pedig 2021. január 31-ig sor fog kerülni.

Ezúton szeretnénk megköszönni az érintettek türelmét, várakozását és megértését az ügy elhúzódása miatt.

Elindult a felvételi eljárás a 2021 szeptemberében induló képzésekre

A Szent István Egyetem összesen tizenkét karon és nyolc képzési helyen, így Budapesten, Gödöllőn, Gyöngyösön, Kaposváron, Keszthelyen, Szarvason, Kisvárdán és Nyírbátorban hirdette meg alap- és mesterképzéseit, osztatlan képzéseit, valamint felsőoktatási szakképzéseit. A jelentkezéshez kizárólag a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételi rendszer használható, ahol 2021. február 15-ig szükséges véglegesíteni az eljárást.

A szükséges tudnivalókat, aktuális szabályokat, pontszámítási módszereket és az egyéb, érvényes jelentkezéshez szükséges információkat a felvi.hu Felvételi tájékoztatója tartalmazza.

A felvételizőknek a véglegesítés után legkésőbb február 20-án éjfélig hitelesíteniük kell jelentkezésüket Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával.

Gyászhír - Elhunyt dr. Vétek Gábor

Mély megrendüléssel fogadtuk, hogy dr. Vétek Gábor, a SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék egyetemi docense 2020. december 26-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Az Egyetem épületei december 23-tól január 3-ig zárva tartanak

Felhívjuk az Egyetem polgárainak figyelmét, hogy az ünnepek körüli munkavégzés a 7/2020. (XI.23.) sz. rektori-kancellári utasítás alapján az alábbiak szerint alakul.

A rektor és a kancellár mint munkáltatói jogkör gyakorlók az Egyetem valamennyi közalkalmazottja tekintetében 2020. december 23. és 2021. január 03. között öt nap szabadságot kötelezően kiad. Ebben az időszakban az Egyetem épületei zárva tartanak és a munkavégzés szünetel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ennek megfelelően az Egyetem tanulmányai osztályai is zárva tartanak, az ügyintézés szünetel.

A Szent István Egyetem jelenlegi doktoranduszai lettek az idei év legsikeresebb borkereskedői

A Magyar Sommelier Szövetség Par Excellence díjában részesült a Borvár Borkereskedés, amely így elnyerte az „Év Borkereskedése, 2020” címet. A családi vállalkozás vezetői, Járdány Krisztián és Győri Tímea mindketten a Szent István Egyetem egykori hallgatói, jelenlegi doktoranduszai.

Oldalak