HM-SZIE stratégiai együttműködés

A Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem közötti stratégiai együttműködési megállapodást írt ma alá Gödöllőn Szabó István honvédelmi ügyekért felelős államtitkár, Tőzsér János rektor és Magyar Ferenc kancellár. A tárca és az egyetem közötti kutatási és tudományos együttműködésben kiemelt figyelmet kap a vezetés és szervezés, a műszaki tudományterület, a honvédelem, a hadtudomány és azok interdiszciplináris tudományterületeit lefedő, közös civil-katonai tudásbázis létrehozása.

A Szent István Egyetem és a honvédelmi tárca, valamint a Magyar Honvédség közötti együttműködés régi keletű, de vannak olyan új területek, amelyek ezek megerősítését indokolják, mondta az aláírást megelőzően dr. Tőzsér János rektor. Az élelmiszerbiztonsági, mikrobiológiai és műszaki fejlesztések mindkét fél számára fontosak. Az egyetem minőségi szolgáltatásokat nyújt, jelenlegi kutatás-fejlesztési projektjei rendkívül magas hozzáadott értékkel bírnak. A Honvédelmi Minisztériummal való együttműködés erősítése az oktatásban és a tudományos kutatásban hozzájárulhat az intézmény versenyképességének növeléséhez.

Szabó István kiemelte, a tárca törekvése, hogy a közvélemény megismerje, milyen feladatokat lát el a Magyar Honvédség. Ez azért is időszerű, mert a hibrid hadviselés terjedése olyan új biztonsági követelményeket állít a társadalom elé, amelyek meghaladják a honvédelemről eddig alkotott elképzeléseinket, ismereteinket. A honvédelem azért is törekszik az egyetemekkel való kapcsolatok szorosabbá fűzésére, mert mérnökökre, informatikusokra, gazdasági szakemberekre és orvosokra van szüksége. Be kívánnak kapcsolódni a civil kutatási és fejlesztési tevékenységekbe is és ehhez felajánlják a saját szakembereik közreműködését. A megállapodás e célok eléréséért köttetett.

Magyar Ferenc kancellár kiemelte, hogy az egyetem és a minisztérium több mint 10 éve állnak egymással eredményes partneri viszonyban, a jelenlegi megállapodással azonban még szorosabb és hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. Közös erőfeszítéseket tesznek a honvédség társadalmi támogatottságának, a katonai pálya – különösen a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony – ismertségének és népszerűségének növelése, valamint a toborzási hatékonyság fejlesztése érdekében. A Gépészmérnöki Kar alap-, mester- és szakirányú továbbképzésekben is kész az együttműködésre. A duális képzéshez Gödöllőn is található vállalati partner. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 2011-ben Civil Biztonság és Védelem Tanszék alakult – aminek munkájáról dr. Szilágyi Tivadar tanszékvezető adott tájékoztatást –, az Egyetem pedig idén Biztonságkutató Központot hozott létre. A kancellár hangsúlyozta, hogy a Zrínyi 2026 program nemcsak a honvédelem technikai, hanem humán erőforrását is fejleszteni hivatott.

A kutatási és tudományos együttműködésben kiemelt figyelmet kap a vezetés és szervezés, a műszaki tudományterület, a honvédelem és hadtudomány és azok interdiszciplináris tudományterületeit lefedő, közös civil-katonai tudásbázis létrehozása, közös tudományos munka és kutatások végzése, konzultációk, tapasztalatcserék, közös szakmai-kutatási pályázatok benyújtása, továbbá a doktori képzésben való részvétel.

A honvédség személyi állományának képzése mellett az egyetem együttműködik a tárcával közös tananyag kidolgozásában, tananyagfejlesztésben. Honvédelmi alapismeretek címmel kurzust indít, melynek tananyagtartalmát a Honvédelmi Minisztérium biztosítja.

A megállapodás további területe a toborzás és az önkéntes tartalékos együttműködés. Az egyetem lehetőséget ad a minisztérium toborzási tevékenységének, valamint kialakít egy ún. „front-office” irodát az önkéntes tartalékos rendszer és a katonai életpályát népszerűsítendő karrier tanácsadási célokra. A honvédelmi tárca tematikus tábort szervez majd az egyetem hallgatóinak, illetve megalakítja az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkező hallgatókból álló egyetemi önkéntes tartalékos katonai köteléket is. Az egyetem hozzájárul a hallgatók ösztöndíj alapú önkéntes tartalékos tisztképzéséhez, illetve kreditpontokat ad a hallgatóknak az önkéntes tartalékos jogviszonyt vállalók részére, az alapkiképzést és alapfelkészítést követően a benyújtott igazolás alapján.

Az ünnepélyes aláírást követően az államtitkár látogatást tett az Egyetem Mérnökinformatikai Központjában, ahol Szabó István rektorhelyettes prezentációt tartott arról, hogy a Gépészmérnöki Kar konkrétan mely területeken és hogyan tud bekapcsolódni az együttműködésbe.

A rendezvényen készült felvétel az alábbi linken tekinthető meg.