Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

2017. szeptemberétől nem indul.

A képzés célja: a fejlődési trendek és tapasztalatok alapján az agrárgazdaság, szélesebb értelemben a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, akik képesek az információs és kommunikációs technika, technológia lehetőségeit a szakigazgatás feladataira leképezni, kiaknázását elősegíteni.

Az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak tananyagának inter- és multidiszciplináris szemlélete hiánypótló a magyar felsőoktatásban. Így a cél olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik átfogó tudással rendelkeznek az agrárgazdasággal kapcsolatos informatikai rendszerek és a területtel kapcsolatos szakigazgatási feladatok területén.

http://kertk.szie.hu/kepzesek/alapkepzesek/informatikus-es-szakigazgatasi-agrarmernoki-alapkepzesi-szak

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem