Innovációs vándordíj

NEVEZÉSI FELHÍVÁS Innovációs vándordíj elnyerésére

A Szent István Egyetem (SZIE) Pályázati és Innovációs Központja a KTIA AIK-12-1-2012-0012 projekt keretében nevezési felhívást tesz közzé Innovációs vándordíj elnyerésére.

Nevezésre jogosult a SZIE bármely oktatója, kutatója, vagy kutatócsoportja (beleértve a PhD hallgatóként dolgozókat), akik az egyetemmel közalkalmazotti, munka-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

Nevezés tárgya bármely kutatási területen keletkezett, lényegét tekintve még nem publikált szellemi alkotás (ötlet, találmány), mely

  • iparjogvédelmi oltalomra érdemes,

és/vagy

  • gazdasági hasznosításra (további kutatómunkával, fejlesztéssel vagy anélkül) alkalmas

A nevezés módja

A nevezés kizárólag a formanyomtatványon – nevezési lapon – lehetséges. Egy kutató vagy csoport több találmánnyal is nevezhet. Egy nevezési lapon csak egy ötlet vagy találmány leírása szerepelhet. A hiánytalanul kitöltött és aláírt nevezési lapot és annak mellékletét /hozzájáruló nyilatkozatot/ zárt borítékban kérjük eljuttatni a Pályázati és Innovációs Központba (Főépület 1027. vagy 1029. szoba). A nevezési lapot elektronikusan is kérjük benyújtani az  innovacio@fh.szie.hu  e-mail címre.

Nevezési határidő: 2014. június 30. 15.00 óra

Bírálat és díjazás

A bírálatot független szakértők végzik. A szakértők a nevezések beérkezését követően írásban vagy személyes meghallgatással további információkat kérhetnek a nevezőktől. A bírálatban résztvevőket a szellemi alkotással kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

Díjazás: Az első három legígéretesebbnek tartott pályamű kidolgozásáért a versenyző(k) az alábbi kereset-kiegészítésben vagy megbízási díjban részesül(nek):

1. helyezett: 400.000 Ft

2. helyezett: 300.000 Ft

3. helyezett: 200.000 Ft

A legeredményesebb kutató vagy kutatócsoport egyúttal innovációs vándordíjat kap, mely egy újabb verseny alkalmával a következő díjazotthoz kerül.

Mellékletek:

Nevezési lap
Hozzájáruló nyilatkozat