Ismét halas kutatócsoport az Innovációs vándordíj nyertese

Az Innovációs vándordíjat 2012 decemberében alapította a Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központja a Szenátus 89/2012/2013 SZT határozata alapján a kutatói kedv motiválása, innovációs ötletek generálása céljából.
Az alapító levélben rögzítésre került, hogy a Szent István Egyetem Innovációs Díjával tüntethető ki az az egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló kutató, illetve kutatócsoport (beleértve a PhD. hallgatókat is), aki bármely ágazati területen végzett kutatómunkája során olyan újdonságról (új találmányról), illetve szellemi alkotásról nyújt be nevezést, mely iparjogvédelmi oltalomra érdemes és/vagy gazdasági hasznosítására (további kutatómunkával, fejlesztéssel vagy anélkül) esély mutatkozik.

Az első nevezési felhívás 2013 márciusában került meghirdetésre a TÁMOP-4.2.1/B-11/2/KMR-2011-0003 számú projekt keretében. A nevezők közül a legeredményesebbnek a SZIE Halgazdálkodási Tanszékének kutatócsoportja bizonyult Halikrakeltetés víz nélkül c. ötletével.

2014 májusában a Pályázati és Innovációs Központ ismét meghirdette a vándordíjjal kapcsolatos nevezési felhívást.
Bármely kutatási területen keletkezett, lényegét tekintve még nem publikált szellemi alkotással lehetett nevezni, melyet az arra felkért bírálók (független szakértők) pontozással és szövegesen értékeltek. Értékelésnél a felkért szakértők számításba vették a projektötlet újdonságát, egyediségét, gyakorlati alkalmazhatóságát, hasznát, a megcélzott piac méretét, erőforrás igényét, a megvalósítás kockázatát, valamint iparjogvédelmi lehetőségeit.

A felhívásra összesen 17 projektötlet érkezett be (MKK: 7, GTK: 8, GÉK: 1, ÁOTK: 1) 4 egyéni és 13 csoportos nevezéssel.
A beérkezett projektötletek bírálói két csoport munkáját ítélték díjazhatónak:

I. helyezett: Dr. Müller Tamás vezette kutatócsoport (a csoport tagjai: Várkonyi Levente, Pintér Ervin, Dr. Müllerné Trenovszki Magdolna, Dr. Urbányi Béla, Simon J. Gergő) téma: Ikragyűjtés, szállítás, keltetés, lárvanevelés egy eszközben

II. helyezett: Dr. Czinkota Imre vezette kutatócsoport (a csoport tagja: Dr. Tolner László) téma: Fotometrikus növénykísérleti berendezés és szoftver

Az első és második helyezett a pénzjutalom mellett 2014. december 18-án, a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar diplomaosztó rendezvényen, ünnepélyes keretek között a veheti át az Innovációs vándordíj helyezését tanúsító oklevelet, illetve az első helyezett az ezzel járó, iparművész által készített egyedi üveg szobrot, mely a következő verseny alkalmával továbbvándorol az arra érdemes díjazotthoz.

A 2014. évi innovációs vándordíjjal kapcsolatos nevezési és bírálati eljárás a KTIA AIK-12-1-2012-0012 projekt támogatásával valósult meg.