Tájékoztató az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján, a Szent István Egyetem Szenátusa a 142/2013/2014 SZT számú határozattal elfogadta az intézményi nyelvi vizsga szervezésének lehetőségét bizonyos alapképzési (BA/BSc) (1.sz. táblázat) és régi főiskolai (2. sz. táblázat) szakokon.

A törvény a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alóli mentesség kérdéséről a 107. § (2) bekezdésével rendelkezik, az alábbiak szerint:

Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”

Fentiek értelmében az intézményi nyelvi vizsga lehetőségével élhet bármely finanszírozási forma és tagozat hallgatója

  • aki legkésőbb a 2012/2013. tanévben tett sikeres záróvizsgát, és
  • aki a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem tudta bemutatni Intézményünkben az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot.(pl. aki 2013. júniusában záróvizsgázott, leghamarabb 2016. júniusában vehet részt a vizsgán)

FONTOS! Az intézményi nyelvi vizsga lehetőségével csak a Szent István Egyetem hallgatói élhetnek. Más felsőoktatási intézmények által szervezett belső nyelvi vizsgát nem fogadunk el.

A volt Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karán, majd a SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi Pedagógiai Intézetében végzett hallgatók 2014. augusztus 1-jétől a Gál Ferenc Főiskolán érdeklődhetnek lehetőségeikről.

A jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar hallgatói 2016. július 1-jétől az egri Eszterházy Károly Egyetemen érdeklődhetnek további lehetőségekről.

A gyulai telephelyű Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar hallgatói 2017. február 1. napjától Gál Ferenc Főiskolánál érdeklődjenek a lehetőségekről.

Az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Campusának hallgatói 2018. február 1-től a Gál Ferenc Főiskolánál érdeklődjenek a lehetőségekről.

A nyelvi vizsga angol, német és orosz nyelveken középszinten teljesíthető.

A nyelvi vizsga helyszíne: Gödöllő, Páter Károly u. 1. (SZIE Főépülete)

A vizsga csak komplex (írásbeli és szóbeli) módon teljesíthető. Amennyiben a vizsgázó a vizsga valamelyik részén nem jelenik meg, vizsgája érvénytelen. Sikeres a vizsga, ha mind a szóbeli, mind az írásbeli eredménye legalább 60 %.

A kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot kérjük a Szent István Egyetem Oktatási Igazgatóság/Egyetemi Tanulmányi Hivatal 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., vagy szkennelve az inyv@szie.hu e-mail címre megküldeni.

 

A VIZSGA IDŐPONTJA

 VIZSGANAPTÁR

ANGOL, NÉMET és OROSZ nyelvből KÖZÉP szinten

Vizsga dátuma

Kezdés

Jelentkezési határidő

 2019. június 7.
(péntek)

ÍRÁSBELI:

10 óra

 2019. május 31. (péntek) (12 óra)

SZÓBELI:

12.30 óra

 

A VIZSGA DÍJA, BEFIZETÉSE

Az intézményi nyelvi vizsga díja 30.000 Ft, ami tartalmazza a regisztrációs díjat, melynek összege 5.000 Ft. A vizsga lemondása esetén ez az összeg nem kerül visszautalásra.

A vizsgadíj befizetésének menetéről részletes tájékoztató készült. Kérjük, figyelmesen olvassa végig, ugyanis a befizetés kizárólag a Neptun programon keresztül történhet.

Amennyiben Ön nem rendelkezik vagy elfelejtette Neptun azonosítóját, ezt e-mailben (inyv@szie.hu) jelezze felénk jelentkezési lapjának leadásával egy időben!

A VIZSGA

A vizsga megkezdése előtt a vizsgafelügyelők ellenőrzik a vizsgázó személyazonosságát.

Csak érvényes személyi igazolvánnyal (tartózkodási engedéllyel), jogosítvánnyal vagy útlevéllel lehetséges a személyazonosság igazolása.

Az intézményi nyelvi vizsga témakörei és tematikája.

Vizsgára felkészítő anyag angol, német, orosz nyelvből.

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

Intézményünk kizárólag orosz nyelvből felkészítő napot szervez a jelentkezők részére. A tanfolyammal kapcsolatban Dr. Vinárné Bellász Zsuzsanna egyetemi adjunktussal vegyék fel a kapcsolatot (e-mail: bellasz.zsuzsa@gtk.szie.hu, Tel.: 06 30 373 8534)

EREDMÉNYKÖZLÉS

Az eredményközlés a vizsga napjától számított 30 napon belül történik a vizsgázó által megadott e-mail elérhetőségre.

Amennyiben a vizsga sikeres, az oklevél átvételével kapcsolatban a kari Tanulmányi Osztály munkatársait kell keresni.

További információ: Telefon: 06-28-522-000/1007. mellék