Kertészettudományi Kar

Biológiai talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök

Jelentkezési határidő: 2019. január

A képzés teljes neve:

Talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Favizsgáló és faápoló

A Magyar Faápolók Egyesületének támogatásával és részvételével zajló oktatás során a hallgatók a favizsgálat és a faápolás ismereteire tesznek szert.

Gyűjteményes kertek kezelése szak

A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a gyűjteményes kertek kezelésének minden területéről.

Oldalak