Kérelem oklevél kiadására és adategyeztetésre

Kitöltési és kezelési útmutató, kérjük figyelmesen olvassa el!

  1. A kérelem kizárólag 2007. január 1. előtt lezárult hallgatói jogviszony esetén nyújtható be ebben a formában! A 2007. január 1. után hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók kizárólag a Neptun egységes tanulmányi rendszeren keresztül kérelmezhetik az oklevél kiadását. A kérelem benyújtása egyidejűleg adategyeztetésnek is minősül.
     
  2. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Humán erőforrás menedzser (főiskolai képzés), Gazdasági agrármérnök (egyetemi képzés), Gazdasági agrármérnök (kiegészítő egyetemi képzés), Gazdálkodási szakos közgazdász (egyetemi képzés), Gazdálkodási szakos közgazdász (kiegészítő egyetemi képzés), Munkavállalási tanácsadó (főiskolai képzés), Agrármenedzser (főiskolai képzés) és Vállalkozásszervező közgazdász (főiskolai képzés) 2007. január 1. után hallgatói jogviszonyban lévő hallgatói is benyújthatják ezen kérelem sablonon a kérvényt.

 

Tisztelt Szent István Egyetem!

A 101/2020. (III.10.) korm. rendelet 6. §-a alapján kérem az oklevelem nyelvvizsga követelmény teljesítése alóli mentességgel történő kiállítását és kiadását. Az alábbiakban megadom személyes és elérhetőségei adataimat, valamint a képzéssel kapcsolatos adataimat.

 

Adatkezelési nyilatkozat

A Szent István Egyetem oklevélkiadással kapcsolatos, http://adatvedelem.szie.hu/hu/node/83# webcímen elérhető adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és tudomásul vettem.

Jelenleg viselt név
Az adatokat a személyi igazolvánnyal megegyező módon kérjük megadni.
pl.: dr., ifj., stb.
Születési név
pl.: ifj., stb.
Hallgatóként viselt név
pl.: dr., ifj., stb.
Születési hely
születéskori országnév
Édesanyja születéskori neve
Elérhetőségek
Állandó lakcím
Az adatokat a lakcímkártyával megegyező módon kérjük megadni.
pl.: Petőfi Sándor utca / út / tér / stb.
Értesítési cím
Ha eltér az állandó lakcímtől.
pl.: Petőfi Sándor utca / út / tér / stb.
Tartózkodási cím
Ha eltér az állandó lakcímtől.
pl.: Petőfi Sándor utca / út / tér / stb.
Telefonszám
Záróvizsgával lezárult képzésre vonatkozó adatok
Törzskönyvi számot csak akkor szükséges megadni, ha rendelkezésére áll a leckekönyve. A törzskönyvi szám a leckekönyv első belső oldalai valamelyikén található.)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az oklevél kérésével kapcsolatos adataimat a Szent István Egyetem nyilvántartásaiban ellenőrzi, különös tekintettel a záróvizsga letételére és ezen ellenőrzés alapján kerül az oklevél kérése elbírálásra. Tudomásul veszem, hogy a kérelem elbírálása, az oklevél elkészítése és kiadása 90 napot is igénybe vehet.