Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Március 15. alkalmából Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter több évtizedes pályafutása során a szabadtér-építészet, a kortárs kerttervezés, illetve a városökológia és a települések zöldhálózati rendszerének tervezése területén végzett magas színvonalú munkája, valamint eredményes oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként dr. Jámbor Imrének, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar nyugalmazott egyetemi tanárának, volt dékánjának és tanszékvezetőjének, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata alapítójának és első tagozati elnökének Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozta.

Magyarország kormánya 2019 februárjában, Mőcsényi Mihály (1919-2017) Kossuth- és Széchenyi díjas professzor születésének 100. évfordulóján Mőcsényi Mihály-díjat alapított. A díj a több tudományterületen is képzett iskolateremtő és fejlesztő tájépítész egyetemi tanár, rektor, professor emeritus, az önálló Tájépítészeti Kar életre hívója és első dékánja előtt tiszteleg. A Mőcsényi Mihály-díj évente egy tájépítész részére adományozható, aki legalább tizenöt éves kimagasló egyéni tájépítészeti alkotó, oktató tevékenységről tesz tanúbizonyságot. A miniszter a táj és a helyi örökség iránti érzékenységgel, a részletek iránti kifinomultsággal végzett kiemelkedő tájépítészeti alkotói munkásságáért, közéleti és közösségszervező tevékenységéért, valamint szemléletformáló oktatói munkája elismeréseként dr. Herczeg Ágnes tájépítésznek, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kertművészeti és Kerttechnika Tanszék egyetemi docensének adományozta az első alkalommal a „Mőcsényi Mihály-díjat”.

Áder János köztársasági elnök megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Husti Istvánnak, az MTA doktorának, a Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet Alkalmazott Menedzsment Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának és dr. Lehota Józsefnek, az MTA doktorának, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Marketing Módszertani Tanszéke egyetemi tanárának.

Nagy István agrárminiszter Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott dr. Fodor Péternek, az Élelmiszertudományi Kar professor emeritusának több évtizede a kémiai műszeres élelmiszervizsgálatok és ezek minőségjavítása területén kifejtett tudományos és iskolateremtő tevékenységéért. Újhelyi Imre-díjban részesült Hegyesné dr. Vecseri Beáta, az Élelmiszertudományi Kar nyugalmazott egyetemi docense három évtizede a söripari termékfejlesztésben, különösen az egyedülálló, első magyar Alakor biosör előállításában végzett kiváló tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Nagy István dr. Farkas Tibornak, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi docensének két évtizede a vidékfejlesztés oktatásában elért kiváló eredményeiért, falukutatói tevékenységéért és dr. Fehér Károlynak, a Szent István Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanárának, a Magyar Lovas Szövetség nyugalmazott kommunikációs igazgatójának oktatási, publikációs tevékenységéért, példaértékű életútja elismeréseként.

Dr. Szendrő Péter rektor emeritus, a Szent István Egyetem keretei között működő Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület elnökeként, a magyar igazságügyi szakértői tevékenység fejlesztése és a szakértői utánpótlás biztosítása érdekében kifejtett szakmai és koordinatív munkája elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át dr. Trócsányi László igazságügyi minisztertől.