Konferencia Gödöllőn és Budán: A SZIE kiváló tehetségei

SZIE kiváló tehetségei címmel rendeztek konferenciát február 9-én az egyetem gödöllői és budai campusán azzal a céllal, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai és az intézmény tehetséggondozási programjaiban résztvevők bemutassák kutatásuk aktuális állapotát.

A plenáris ülést dr. Szilágyi Tivadar, a SZIE Tehetséggondozási Tanács elnöke nyitotta meg, majd dr. Tőzsér János rektor mondott köszöntőt. Elmondta, hogy az egyetemen több ösztöndíj szolgálja a tehetséggondozást, amelyeket jól kiegészít az Új Nemzeti Kiválóság Program. A nap során 16 szekcióban 131 előadás és 6 tehettséggondozási előadás hangzott el, igazolva, hogy a jó kutatási ötlet kitartó munkával eredményt hoz.

A tehetséggondozás új kihívásai a változó felsőoktatási környezetben címmel ezután dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke szólt a megjelentekhez és az eseményeket videóközvetítés révén, Budán figyelemmel kísérőknek.

Emlékeztetett rá, hogy 2008-ban az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Programot. A tapasztalatok szerint a tehetségsegítő mozgalmak egyre inkább egymásra találnak. Kiemelte: sosem volt még akkora állami támogatása az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak, mint amire a 2019-ben sorra kerülő XXXIV. részesül majd. Ez az összeg egymilliárd forint. A professzor azt is elmondta, hogy a hallgatók 8-11 százaléka vesz részt a hatvanéves múltú tudományos diákköri munkában. Az oktatók és kutatók felelőssége, hogy ezt a hallgatói réteget évről-éve meg tudja szólítani, el tudja érni.

Nem kis gondot okoz, hogy miként lehet azokat a hallgatókat kutatásra sarkallni, akik tanulmányaik mellett dolgoznak. Arra is törekedni kell, hogy a középiskolát végzett tehetséges fiatalok inkább a hazai felsőoktatási intézményeket válasszák továbbtanulásukhoz. Azokat pedig, akik külföldön szereznek diplomát, haza kell hívni.

A tudományos diákköri mozgalom a határon túli magyar nyelvű felsőoktatásban tanulók számára is természetes közeggé vált. Ezek támogatásában a SZIE példát mutat, állapította meg az OTDT elnöke.  

Dr. Szendrő Péter a szakkollégiumi mozgalomról szólva hangsúlyozta, a fiatalok maguk döntik el, melyik közösségbe jelentkeznek. A közösségek a tudományos életben is rendkívül fontosak. A tehetség csak akkor érték, ha a társadalom szövetébe illeszkedve érezteti hatását mindannyiunk javára.

Az Új Nemzeti Kiválósági Programról tartott előadásában dr. Szabó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatás- és kutatásstratégiai főosztályvezetője kiemelte: fontos, hogy már az elsőéves hallgatók rendelkezzenek kutatási tervvel a tanév végére. Említette, hogy az új képzésekbe már be kell építeni a mobilitási ablakot, azaz a külföldi részképzésen való részvételt. Arról is szólt, hogy szükséges a kutatások minőségének javítása. 

Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes elmondta, az Új Nemzeti Kiválóság Program az előző tanévben 140 millió forinttal, a jelenlegi tanévben 240 millió forinttal támogatja a SZIE hallgatóit és fiatal oktatóit, tavaly 51, idén 131 főt.

A nap programja szekcióülésekkel folytatódott.

Balázs Gusztáv felvételei