A Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet racionalizálásáról

Gödöllő, 2014. október 1.

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán a kari koncepcióhoz igazodva egy olyan szervezeti átalakítás van folyamatban, amelynek szakmailag letisztultabb profilú szervezeti egységek kialakítása a célja. Ennek keretében a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (KTI) korábbi 6 tanszékének feladatköre racionálisabban működtethető, vezetési, irányítási szempontból jobban kezelhető 2 intézetbe (Aquakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet) kerül átszervezésre.

A KTI átalakítása nem jár együtt szakok megszüntetésével, a képzések továbbra is a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar képzési portfóliójába tartoznak. Hallgatóink tanulmányait a szervezeti átalakítás nem befolyásolja, sikeresen befejezett tanulmányaikat követően továbbra is a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar diplomáját veszik át.

A KTI tagjai - mint ahogyan eddig - továbbra is a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar munkatársai maradnak, publikációs és oktatási tevékenységüket a két új intézetben folytathatják tovább.

Egyetemünkön a szervezeti átalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatalára a hallgatók és az egyetemi polgárok közül megválasztott tagokból álló testület, a Szenátus jogosult. A Szent István Egyetemen a Szenátus döntéseit kizárólag szakmai szempontok mérlegelésével hozza meg. A Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (KTI) jelenlegi átalakítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon több hónapig tartó előkészítő munka előzte meg, amelyben részt vettek a KTI munkatársai is. A dékán által ez alapján beterjesztett javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - támogatta. A Kari Tanácsnak több, a KTI által delegált tagja is van. A Kari Tanács határozata alapján az előterjesztést a Szent István Egyetem Szenátusa is egyhangúlag támogatta.

Az egyetemi autonómia keretén belül a Szenátus által meghozott szakmai döntések mögött politikai „megrendelést” sejtetni az egyetem megítélése szerint méltatlan minden jelenlegi és volt polgárunkra vonatkozóan. A Szent István Egyetem a továbbiakban a témával foglalkozni nem kíván, a szervezeti átalakításokra vonatkozó döntések meghozatalát belügyének tekinti.

A Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetről

Az 1990-ben Stefanovits Pál professzor úr vezetésével megalakult Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (KTI) működésének egyik meghatározó szereplője Ángyán József professzor úr volt. Az Intézet vezetői beosztását Stefanovits Pál professzor úr nyugdíjba vonulásától 2010-ig – államtitkári megbízásáig – töltötte be. Mivel jogállása ettől kezdődően nem tette lehetővé az Intézet igazgatói beosztásának ellátását, így azt az utóbbi 4 évben más vezetők látták és látják el.

Ángyán József professzor úr korábban meghozott saját döntése alapján - mivel a nyugdíjkorhatárt elérte - nyugállományba vonul. Jelenleg a jogszabályban meghatározottak szerinti felmentési idejét tölti. A KTI-t érintő szervezési feladatokat illetően az Intézet jelenlegi vezetője az illetékes.