Középiskolai vezetők az egyetemen

A középiskolák és az egyetem közötti partneri kapcsolatok erősítése mindkét oldal hasznára szolgál, erősítette meg az eddigi találkozók tapasztalatait a december 7-én a gödöllői kampuszon megrendezett eszmecsere, amin Pest megyei és fővárosi középiskolák vezetőit látta vendégül intézményünk. A találkozónak tavasszal Budapesten lesz folytatása további iskolák képviselőinek meghívásával.  

Az egyetemnek többet kell tudnia a középiskolákról, hiszen ezek az intézmények adják a hallgatói utánpótlást, kezdte köszöntőjét dr. Tóth Tamás egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes. Ez fordítva is igaz: a tapasztalatok szerint a felsőoktatásba jelentkezők 30-40 százaléka nem tudja, mit fog tanulni az adott szakon és azt sem, hogy tudását, végzettségét mire tudja majd használni.

A következőkben kari vezetők adtak tájékoztatást képzéseikről. Dr. Tasi Julianna egyetemi docens, a Mezőgazdaság- és Környezetvédelmi Kar oktatási és ifjúsági dékánhelyettese elmondta, hogy műszaki és agrárképzési területeken kínálnak alapszakokat az érettségizőknek. Az előbbi egyetlen szakja a környezetmérnöki, amihez jó matematikai és kémiai alapok szükségesek, az oktatásban sok-sok laborgyakorlatra kell felkészülniük a jelentkezőknek. Agrárképzési területen 6 szak közül választhatnak a fiatalok a mezőgazdasági mérnöktől a vadgazda mérnökön át a természetvédelmi mérnökig. Érdekesség, hogy a kar 15 cég bevonásával a jövő tanévben indítja a duális képzést.

Nyitott, hallgatóbarát, online kommunikációjával az y és z generációkat megcélzó, a munkaerőpiac igényeit messzemenően figyelembe vevő karként mutatta be a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán. Ennek is és a széles képzési palettának köszönhető, hogy az elmúlt 3 év alatt évről-évre 10-15 százalékkal nőtt a felvettek száma, annak ellenére, hogy egyre kisebb létszámú korosztályok kerülnek ki a középiskolai padokból. Tanterveik gyakorlatorientáltak és átjárhatók. A hallgatók többsége már tanulmányi ideje alatt állást talál. Nagyon értékes a budapesti képzési helyük, ahol több mint 2000 hallgató tanul, mert a fővárosban találhatók a legnagyobb versenytársaik. A kar tervei között szerepel az üzleti szféra képviselőinek még jelentősebb bevonása az oktatásba. Mintegy 150 vállalkozás kínál gyakorlati helyet a képzésben. Kiemelkedő a kapcsolatuk a közszférával. A legújabb lehetőség a pénzügy és számvitel szakos hallgatók külügyminisztériumi gyakorlatszerzésében körvonalazódik.

Dr. Kiss Gyula főiskolai tanár, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar vállalkozási és gazdálkodási dékánhelyettese először a fakultás névadóját méltatta, aki tervezőként és a tervek megvalósítójaként is példája lehet a mai hallgatóknak. A karon oktatott szakokat nem könnyű elvégezni, de ösztönözhet erre az a tény, hogy az idei országos diplomadíj pályázat díjainak zömét Yblisták nyerték. A végzettek elhelyezkedési mutatói szerint a karon nem munkanélkülieket képeznek. Bár az építőipar teljesítménye a múlt évtized végén jelentkező válság hatására csökkent, a szakemberek az ágazat közeli fellendülését jelzik előre. Beiskolázását elősegítendő a kar idén már másodszor szervezett középiskolások számára szakmai vetélkedőt.

Nincs az a mérnök, aki nem talál helyet a munkaerőpiacon, hangsúlyozta dr. Szentpéteri Zsolt egyetemi tanár, a Gépészmérnöki Kar beiskolázási felelőse. Arról is szólt, hogy a Robert Bosch Kft-vel együttműködve már 7 hallgató vesz részt duális képzésben, ám több mint egy évtizedes múltja van a nagyvállalatokkal kialakított kooperatív gyakorlatnak, amin több tucat hallgató vesz részt évfolyamonként az 5. félévtől. Ezek a hallgatók egy-egy világcég termelési kultúráját is megismerik. A 4-5. félévtől külföldi részképzéseken való tanulásra is mód nyílik a karon.

Balogh Barbara hallgatói szemmel mutatta be az egyetemet. Az önkormányzat munkatársa ismertette a hallgatói élet vonzó eseményeit, a gólyatábortól a bálokon át a kari és egyetemi napokig. Gödöllőn a 7 épületből álló kollégium 1700 diák elhelyezését teszi lehetővé. Kiemelte, hogy a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgató száma egyre nő. Az itt készített dolgozatokból általában szakdolgozatok születnek, a diákköri konferenciák pedig fejlesztik az azokon induló fiatalok prezentációs és kommunikációs képességeit. Azt is elmondta, hogy a hallgatói önkormányzat tevékeny részese a beiskolázási kampánynak. Az egyetemisták szívesen visszamennek régi iskolájukba, hogy tájékoztassák a tanulókat arról, miért jó a Szent István Egyetem polgárának lenni.

 

Vendégeink részletes információkat kértek és kaptak a duális képzésről, de szóba került az is, hogy ez a forma középiskolákban is működik már. A tapasztalatok szerint kezdetben az iskolák keresték a vállalati partnereket, ez a helyzet mára megfordult.

Az egyetem és a középiskolák tartalmi kapcsolatára kiváló példát ismertetett a gödöllői Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola pedagógusa, Szabadszállási Ágnes. A négy éve, gyógyszeripari igények alapján elindított vegyésztechnikus szak oktatásában ugyanis az MKK Kémia tanszéke is részt vesz. A szak első, immár érettségire készülő évfolyama a napokban fejezte be szerves kémiai laborgyakorlatait.

 

Balázs Gusztáv felvételei