Köznevelés és felsőoktatás erősítése a Kárpát-medence szomszédos országaival

Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával EFOP–3.10.1-17-2017-00001 számmal pályázatot nyert el a Szent István Egyetem, a Debreceni Egyetem és az Oktatási Hivatal, összesen 2,995 milliárd forint értékben. A vissza nem térítendő és az összköltségeket 100 százalékban fedező projekt vállalása a különböző oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, továbbá a hálózatok által közvetített tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, kölcsönös együttműködéseken keresztüli hozzájárulás a térség fejlesztéséhez, fejlődéséhez, valamint a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.

A projektjavaslatban foglalt tevékenység mozgatórugója a köznevelés területén az oktatásszakmai, pedagógiai, tanulói, szakértői, intézményi hálózatok, a felsőoktatás területén a hallgatói, kutatói, oktatói, intézményi hálózatok létrejöttének erősítése, kialakulásának támogatása, a meglevő hálózatos tevékenységek további támogatása, jó gyakorlatainak, követendő példáinak megosztása, illetve továbbgondolása.

A hálózatok létrejöttének támogatása kiemelten az Oktatási Hivatal szervezetrendszerébe illeszkedő módszertani központ koordinálásával valósul meg. A felállítani kívánt központ a projekt tevékenységeinek végrehajtásával, szakmai-koordinációs feladatkörében eljárva járul hozzá a tervezett tevékenységek sikeres végrehajtásához, valamint hosszútávon hasznosítható, felhasználható eredmények eléréséhez. A határokon átívelő együttműködések, hálózatok, hálózatos tudástranszfer megvalósítása érdekében szoros kapcsolatok épülnek ki a szomszédos EU- és nem EU-tagállamok magyar pedagógusszervezeteivel, valamint felsőoktatási intézményeivel. A konzorciumi tagok mint a Szent István Egyetem és a Debreceni Egyetem feladata elsősorban meglevő képzések másik intézményben vagy új helyszínen való bevezetése, valamint gyakorlati ismereteket nyújtó nem formális képzések (felnőttképzések) indítása.

A Szent István Egyetem 348,36 millió Ft, a Debreceni Egyetem 349,95 millió Ft, az Oktatási Hivatal pedig 2,297 milliárd Ft vissza nem térítendő és az összköltséget 100 százalékban fedező összeggel rendelkezik.

A projekt 2017. december 1-jén indult és várhatóan 2020. november 30-án fejeződik be.

A projektről bővebb információt a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon olvashatnak.