Lezárulnak a Zöld ipari innovációs programok

Gödöllő, 2015. október 29.

Mérföldkőnek számító beruházást hajtott végre a ReMat Hulladékhasznosító Zrt. a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció programja keretében, mely program eredményes és hatékony lebonyolításáért a Szent István Egyetem, mint Program Operátor felelős. A vállalat a pályázat során elnyert 404 millió forint támogatással 808 millió forint összköltségű beruházást hajt végre, ezzel jelentősen hozzájárul a magyar hulladékfeldolgozás fejlődéséhez, a hulladék mennyiségének szignifikáns csökkentéséhez a válogatási és mosási technológia innovatív fejlesztése révén.

A Szent István Egyetem – a környezetvédelem iránt elkötelezett felsőoktatási intézményként és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program Operátoraként – elsősorban olyan projekteket támogat a „Zöld ipari innováció” program keretében, melyek a zöld vállalkozások versenyképességének erősítését, a meglévő iparágak zöldebbé tételét és a zöld innovációk elterjesztését célozták. A Zöld ipari innováció programban támogatott projektek keretösszege 6,5 milliárd forint, melyet 28 hazai vállalat között osztott szét az Egyetem. A Zöld ipari innováció projektekre gazdasági társaságok és szövetkezetek önállóan, költségvetési szervek és non-profit szervezetek pedig konzorciumi tagként jelentkezhettek. A megítélt támogatások összege projektenként 50-500 millió forint.

A „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése” és a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata” elnevezésű két alprogram keretében elnyert pályázati projektek eredményeképpen csökken a hulladéktermelődés, valamint mérséklődik a levegőbe, vízbe és talajba jutó szennyezőanyagok kibocsátása. Emellett a környezetbarát technológiák növekvő mértékű használatára, valamint zöld munkahelyek teremtésére és zöld vállalati megoldások alkalmazására is sor kerül.

A ReMat Hulladékhasznosító Zrt. projektje mellett az elkövetkező egy éven belül lezárul a többi zöld ipari innovációs projekt is, melyek a legkülönbözőbb ipari ágazatokhoz – élelmiszeripar, hulladékgazdálkodás és -feldolgozás, mikrobiológiai kutatások, építőipar, vízgazdálkodás, energetika stb. – kapcsolódó kutatási tevékenységük révén járulnak hozzá a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosításához, felméréséhez, a környezeti károk megelőzéséhez, csökkentéséhez.

 

Háttérinformáció:

A ReMat Hulladékhasznosító Zrt-t 1995-ben alapították a TVK Nyrt. területén, a technológia során keletkezett különböző haszonanyagok begyűjtése és értékesítése céljából. A társaság műanyag hulladék feldolgozásával 1997-ben kezdett foglalkozni, ami 1999-től a fő profillá vált. 2002 és 2010 között a cég új stratégiai célkitűzései alapján Magyarország legnagyobb műanyag csomagolási hulladék feldolgozó vállalata lett. Jelenleg a termelési kapacitás csaknem 15000 tonna/év, mellyel Európában is a legjelentősebb feldolgozók egyike.

A projekt során a ReMat Zrt. termelési technológiájának innovatív fejlesztése történik meg, amelynek eredményeként csökkenti a termelése során kibocsátott hulladék mennyiségét, hasznosítja a termelés során keletkező melléktermékeket és hulladékokat, ezáltal – összhangban a pályázati felhívás alapvető célkitűzésével – hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása. A projekt keretében kifejlesztésre kerülő eredmény: műanyag csomagolási hulladék feldolgozó innovatív termelési technológia, amelynek révén a környezeti terhelés jelentős mértékben csökken.

A mosási technológia vonatkozásában az innovációs cél a műanyag fólia feldolgozó rendszerében a mosás során keletkező technológiai hulladék (az úgynevezett uszadék) további feldolgozásra alkalmassá tétele, ennek megfelelően az eredmény a hulladék feldolgozását biztosító innovatív technológiai folyamat által a korábban hulladékként elégetésre kerülő hulladék újrahasznosításának biztosítása. A havi 30 t keletkező uszadék nagy mennyiségű szennyeződést tartalmaz, ami nem teszi lehetővé a hagyományos rendszerben a gazdaságos feldolgozását. A szennyeződés összetétele nagyon változó és a különböző anyagok nagyon hasonló fizikai és kémiai tulajdonságúak. A fentiekben meghatározottak ezért egy olyan speciális technológia kifejlesztését teszik szükségessé, ami a cég jelenlegi mosó feldolgozó rendszerének szerves részeként megoldást nyújt a szeparálásra. A technológia révén az évi 360 tonna hulladékból kb. 300 tonna polietilén darálék keletkezik, melyből első osztályú regranulátum készíthető.

A válogatási technológiai vonatkozásában az eredmény a válogatási kapacitás jelentős növekedése, a válogatási hulladék mennyiségének csökkenése mellett. Éves szinten a projekt megvalósulását követően a jelenlegi termeléshez képest évi 3.750 tonna többlet csomagolási műanyag hulladék feldolgozást jelent. Ami a termelési folyamat során keletkező hulladék mennyisége mellett szintén a környezeti terhelés jelentős csökkenését eredményezi.