Lezárult a Budai Campus integrációja

Gödöllő, 2016. február 2.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében és a felsőoktatási struktúra átalakításának lépéseként a Budapesti Corvinus Egyetem három budai kara 2016. január 1-től a Szent István Egyetem szerves részeként működik tovább. A Szent István Egyetem – a fenntartó törekvéseivel összhangban – támogatja a Budai Campus hosszú távú és kiszámítható fejlesztését, fejlődését. Az integráció megvalósításával a Szent István Egyetem a régióban egyedülállóan széles agrárképzési- és kutatási portfólióval rendelkező felsőoktatási intézménnyé vált.

Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora kiemelte, hogy az egyetem a fenntartó által előirányzott módon és időn belül hajtotta végre az integrációval járó feladatokat – a Budapesti Corvinus Egyetem támogatásával és szoros együttműködésével. Az elmúlt hónapokban megfeszített „tempót diktáltak” egymásnak a SZIE, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budai Campus munkatársai, melynek eredményeként lezárult a sikeresnek tekinthető integráció.

A rektor elmondta, hogy a SZIE a 2016. december 16-i szenátusi ülésén, melyen jelen voltak az EMMI képviselői és a három csatlakozó kar dékánjai, elfogadásra került az új és egyben kibővített szervezeti és működési szabályzat. A Budai Campus szakmai munkájának irányítására, koordinálására a Szent István Egyetem Szenátusa rektorhelyettesi pozíciót hozott létre. A rektorhelyettesi pozíció betöltésére pályázat kerül kiírásra.

A sikeres integrációt követően az Élelmiszertudományi Karon, a Kertészettudományi Karon, valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Karon folyó képzések továbbra is a budapesti Villányi úton folytatódnak.

A fenntartó tavaly a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) számára ötvenmillió forint költségvetési többlettámogatást biztosított annak érdekében, hogy a Villányi úti budai campus fejlesztési terve legkésőbb 2015. december 31-ig elkészüljön, ami megtörtént. Az EMMI által biztosított fedezetet a jelenlegi épületek állagfelmérésére, a felmérés alapján szükséges felújítások/átalakítások költségbecslésére és terveire, a jövőbeni fejlesztésre vonatkozó koncepciók, és az ennek megfelelő koncepcionális tervek kidolgozására fordították, továbbá a fedezet biztosítja majd az egyes állagmegóvó, biztonsági szempontból nem halasztható felújításokat is.

Dr. Tőzsér János rektor végül hangsúlyozta: „A SZIE legfontosabb célja, ami az agrár-felsőoktatás megújításának egyik alapvető eleme is egyben, a tartalmas életcél közvetítése. Mindannyiunk törekvése, hogy a fiatalok perspektivikus életutat lássanak az agráriumban és a vidékfejlesztésben. Egyetemünk fontos feladatának tekinti, hogy újra népszerűvé tegye az ifjúság körében az agrár-felsőoktatást, s az agrár-felsőoktatásba jelentkezők arányát növelni tudjuk. Nem titkolt szándékunk, hogy a SZIE hosszú távon a Kárpát-medence meghatározó, nemzetközi súlyú, egyedülállóan széles agrárképzési- és kutatási portfólióval rendelkező, vezető agrár-vidékfejlesztési felsőoktatási intézményévé váljon, ez pedig elképzelhetetlen a Budai Campus karainak aktív részvétele, együttműködése nélkül.”