Magyarország szolgálatának biztonságáért

Gödöllő, 2016. március 1.

A Polgári Védelem Világnapja alkalmából a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon március 1-jén rendezett ünnepségen csapatzászlót adományoztak a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán 2014-ben megalakult Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egyletnek. Az eseményen polgári védelmi esküt tettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálata és az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet új hallgató tagjai.

Az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet a Budapest Önkéntes Mentőszervezet tagja. Három szakmai szervezeti alegységgel, vegyi felderítő részleggel, műszaki felderítő és értékelő részleggel, valamint elsősegélynyújtó rajjal működik. Tagjai azok a hallgatók lehetnek, akik önként vállalják a Haza szolgálatának ezt a formáját.

A bajtársak szemeszterenként egy alkalommal elméleti és gyakorlati kiképzésen, valamint egy gyakorlaton vesznek részt. Vállalni kell továbbá, hogy veszélyhelyzetben – meghatározott készenléti idő alatt – a Bajtársi Egylet rendelkezésére állnak, és a veszélyhelyzet időtartama alatt végzik a rájuk bízott feladatokat.

A feladatok ellátásához szükséges munkaruhát, egyéni védőfelszereléseket, szaktechnikai eszközöket, szállító, híradó stb. eszközöket a Katasztrófavédelem biztosítja. A felkészítést gyakorlóhelyeken, laboratóriumban, tantermekben, a legmagasabb szintű szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek tartják.

 

Az egylet tagjai azok a fiatalok, akik tanulmányaikat azért végzik, hogy majdan szakavatott ismerői és irányítói legyenek a katasztrófavédelmi és benne a polgári védelmi szakmai munkának. Önkéntes jelentkezésükkel példát mutatnak társaiknak, korosztályuknak.

Kétéves munkájuk elismeréseként dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának főigazgatója Magyarország címerével és a katasztrófavédelem emblémájával ékesített csapatzászlót adományozott az egyletnek – az összetartozás erősítése céljából a legnagyobb bajban is. A zászlóra hímzett jelmondat: Magyarország szolgálatának biztonságáért.

A zászló átadása után zászlószalagot adományozott az önkéntes egyletnek dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora, majd rövid beszédében fejezte ki nagyrabecsülését a katasztrófavédelem területén dolgozóknak, így az egyetem hallgatóinak is a haza érdekében vállalt szolgálatért.

Hangsúlyozta, hogy az egylet bajtársai kiváló parancsnokok irányításával végzik feladataikat. Örvendetes, tette hozzá, hogy a társadalomban egyre nagyobb teret nyer a felismerés, miszerint civilként is szerepet kell vállalni értékeink megőrzésében. Az egyetem büszke arra, hogy a Polgári Védelem Világnapját idén az Ybl Karon működő egylet új tagjainak eskütétele tette emlékezetessé Budapesten.