Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 2018/2019. tanév II. félév

https://szie.hu/sites/default/files/images/makovecz-hallgatoi-osztondijprogram-logo.jpg

Érdekelnek a mobilitás programok?

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és támogatott Makovecz Hallgatói Ösztöndaíjprogram (magyar nyelvű képzést folytató külhoni és magyarországi felsőoktatási intézmények közötti együttműködés) keretében most egy különleges mobilitási programban vehetsz részt, ugyanis 2019 tavaszán Erdélyben vagy akár Kárpátalján tanulhatsz, mely során rövidebb időtartamú, egy hónapos tanulmányúton vehetsz részt.

1. A pályázat általános célja

A magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.

2. Jelen pályázati felhívás célja

A hallgatók 1 hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2018/2019-as tanév II. félévében.

A hallgatóknak a 2018/2019-es tanév II. félévében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár), vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (Beregszász) van lehetőségük  egy hónapot eltölteni.

Az ott tartózkodás alatt a hallgatónak lehetősége nyílik megismerni a Karon folyó oktatást, tudományos kutatói munkát, kutatással előkészíteni saját TDK dolgozatát, szakdolgozatához háttérkutatásokat végezni.

 • A választható képzések listáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely)  honlapján lehet elérni, a következő linkeken:

Alapképzések: http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes

Mesterképzések: http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/mesterkepzes

 • A választható képzések listáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) honlapján lehet elérni, a következő linkeken: http://kmf.uz.ua/hu/

3. A pályázattal elnyerhető támogatás

 • A 2018/2019-es tanévben elnyerhető támogatás összege egy hónapra a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 150.000 Ft, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára 115.000 Ft ösztöndíj. A támogatás folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást -, 20%-a pedig az elszámolást követően.
 • A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni (ide értve például az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket).

4. Pályázati feltételek

A pályázó olyan alap-,osztatlan, mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgató lehet:

 • Aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Szent István Egyetemmel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és tanulmányi szerződést kötött. (Kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.)
 • Akinek a tervezett részképzési program beilleszkedik a tantervébe
 • Nem pályázhatnak a 2018/2019-es tanévben újra beiratkozott hallgatók

A pályázatokat az egyetemi Makovecz Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a „Támogatási szerződés” megkötése szükséges, mely a fogadó intézménnyel együttesen kerül elbírálásra. A Bizottság pozitív döntése esetén a hallgatónak „Befogadó nyilatkozat”-ot kell kérnie a választott intézménytől, melyhez a formanyomtatványt a pozitív bizottsági döntés értesítésekor fog megkapni a jelentkező.

Nem köthető „Támogatási szerződés” olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

A pályázathoz az alábbiak dokumentumokat szükséges benyújtani:

 1. Pályázati űrlap (mellékelve)
 2. Önéletrajz Europass formátumban
 3. Motivációs levél
 4. Igazolás az előző 2 félév tanulmányi átlageredményéről
 5. Hallgatói jogviszony igazolása
 6. Szakkoordinátori vagy témavezetői ajánlólevél 
  (a 6. kritérium leadási határideje 2018.12.02)

+ opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

+ opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe, aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet.

Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint a mobilitási időszakra szóló kiegészítő biztosítással.

A pályázathoz szükséges dokumentumokat kérjük elektronikus úton, aláírva legkésőbb 2018. november 25-ig szíveskedjenek a kis.andrea@fh.szie.hu e-mail címre visszaküldeni!

5.A részképzési időszak végét követően:

 • A hallgatónak 2 héten belül be kell nyújtania a Makovecz koordinátorhoz a fogadó intézmény Makovecz programért felelős vezetői által aláírt „Részvételi igazolás”-t, valamint a „Befogadó nyilatkozat” és a „Támogatási szerződés” 1-1 eredeti példányát.
 • Emellett szükséges egy írásos beszámolót készítenie (fényképes melléklettel) a részképzés során végzett tevékenységeiről (pld. kutatási eredményeiről, a szakdolgozat vagy TDK dolgozat elkészítésében történt előrehaladás stb.), amelyet a fogadó intézmény képviselőjének (a Sapientia EMTE, vagy a II. Rákóczi Ferenc KMF részéről a témavezető tanárnak vagy szakkoordinátornak) kell ellenjegyeznie.

A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linkre kattintva tekintheti meg.

Kérdés esetén kérjük, forduljon Szent István Egyetem Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ (SZIE-KAVIK) munkatársához:

Elérhetőség:

Kis Andrea (a SZIE Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram koordinátora)

Személyesen: SZIE KAVIK iroda: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. fsz. 025 iroda

Telefonon: 06-28-522-000 / 1244-es mellék

E-mail-ben: kis.andrea@fh.szie.hu