Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram Részképzési pályázat, 2017/18-as tanév II. félév

1. A pályázat általános célja

A magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.

2. Jelen pályázati felhívás célja

A hallgatók 1 hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2017/2018-as tanév II. félévében.

A hallgatóknak a 2017/2018-as tanév II. félévében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen van lehetőségük  egy hónapot eltölteni. Az ott tartózkodás alatt a hallgatónak lehetősége nyílik megismerni a Karon folyó oktatást, tudományos kutatói munkát, saját kutatással előkészíteni TDK dolgozatát, szakdolgozatához háttérkutatásokat végezni.

A választható képzések listáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem honlapján lehet elérni, a következő linkeken:

Alapképzések:

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes

Mesterképzések:

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/mesterkepzes

3. A pályázattal elnyerhető támogatás

  • A 2017/2018-as tanévben elnyerhető támogatás összege egy hónapra 150.000 Ft ösztöndíj. A támogatás folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást megelőzően, 20%-a pedig az elszámolást követően.
  • A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni, ide értve például az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket.

4. Pályázati feltételek

A pályázó olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgató lehet:

  • aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Szent István Egyetemmel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és tanulmányi szerződést kötött
  • nem pályázhatnak a 2017/2018-as tanévben újra beiratkozott hallgatók

A pályázatokat az egyetemi Makovecz Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges, mely a fogadó intézménnyel együttesen kerül elbírálásra. A Bizottság pozitív döntése esetén a hallgatónak befogadó nyilatkozatot kell kérnie a választott intézménytől, melyhez a formanyomtatványt a pozitív bizottsági döntés értesítésekor fog megkapni a jelentkező.

Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

A nyertes a pályázat időtartamát követően köteles szakmai beszámolót készíteni (szöveges beszámoló, fotó mellékletekkel), melyet a tanulmányutat követő 10 munkanapon belül elektronikusan köteles az egyetemi Makovecz Bizottsághoz eljuttatni a lent megadott e-mail címre.

A pályázathoz az alábbiakat kérjük benyújtani:

 

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint a mobilitási időszakra szóló kiegészítő biztosítással.

A pályázati űrlapot mellékleteivel együtt kérjük elektronikus úton, aláírva legkésőbb 2017. december 8-ig szíveskedjenek a balog.eszter@fh.szie.hu e-mail címre visszaküldeni! Az eredeti, aláírt dokumentumok átadásának időpontját a későbbiekben egyeztetjük. Kérdés esetén kérjük, forduljon Balog Eszterhez a 06-28-522-000 / 1307-es melléken!