Együttműködési megállapodást kötött a Szent István Egyetem és a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Gödöllő, 2012. június 15.

A Szent István Egyetem és a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye együttműködési megállapodást kötött június 15-én. A dokumentumot dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és dr. Solti László rektor írták alá a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár barokk olvasótermében ünnepélyes keretek között.

  • Az István király által alapított egyházmegye fő védőszentje ma is a szent király - mondta köszöntőjében Bábel Balázs érsek. A Szent István Egyetemmel való együttműködési megállapodást az ő ereklyéjének jelenlétében kötjük meg. Az első kalocsai érsek, Asztrik hozta a Szent koronát. Én bérmanévként választottam szent királyunk nevét. Lehetne mondani, a név kötelez bennünket.

Ma sokan szólnak arról, hogy a Gutenberg galaxis a végéhez ér. Való igaz, hogy nagyon sok ember nem vesz kezébe könyvet, de soha ennyi könyv sem jelent meg, mint napjainkban. Van jövője a könyvnek, de a múlt értékeit össze kell kötni a modern eszközökkel. Jézus mondja, hogy a régit meg kell tartani, az újat pedig el kell fogadni, s közös felhasználásukkal jobb világot kell alkotni. – hangsúlyozta Bábel Balázs érsek.

- Az egyház évszázadok hosszú során át a tudás kiemelt hordozója, közvetítője volt. Gyűjteményei rengeteg biológiai, matematikai, mezőgazdasági és más tudományterületeket felölelő művet halmoztak fel, óvtak meg. Ezeket ma is hasznosítani tudjuk – állapította meg dr. Solti László rektor. – Korunkban nem is az a fontos, hogy a tudást papír vagy elektronikus eszköz tartalmazza, hanem az, hogy a tudás eljut-e az emberekhez. Napjainkra a könyvtárak nagy része, így a Szent István Egyetem könyvtárai is széles körben alkalmazzák az elektronikus eszközöket, kiegészítve velük a Gutenberg galaxis tradicionális tudáshordozóit. A régmúlt könyvei azonban csakis olyan lenyűgöző könyvtárakban tanulmányozhatók a szükséges elmélyültséggel, mint amilyen a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Ez mindenképpen indokolja az együttműködésünket a néhány hónappal ezelőtt Kalocsa város önkormányzatával kötött megállapodás szellemében.

Az eseményen részt vett, köszöntőt mondott Török Ferenc Kalocsa város polgármestere, aki beszédében kiemelte: - A város és az egyetem közötti partneri viszony kézzelfogható projektekben kezd megnyilvánulni. A gyönyörű könyvtár ezeréves múltunk számos titkát őrzi. Az erre épülő együttműködés az ország emelkedését szolgálja.

Szent István Egyetem és a Szent István által alapított Érsekség egyaránt fontosnak tartja hagyományai ápolását, a tudomány és a hit vidékmegtartó szerepét, ezért a közös örökség és küldetés érdekében kötöttek egymással együttműködési megállapodást. A megállapodás rögzíti, hogy az Egyetem képzési profilja a tudomány széles, ám mégis jól körülhatárolható területeit öleli fel, amely területeken a Főszékesegyházi Könyvtár és Levéltár – történeti sajátosságaiból adódóan is – jelentős állománnyal rendelkezik. A nyilvános tudományos közgyűjtemények, a SZIE Egyetemi Könyvtár és a Főszékesegyházi Könyvtár és Levéltár együttműködése révén lehetővé válik az egymás közötti még szorosabb együttműködés kialakítása, egymás kölcsönös segítése, az ismeretek megosztása egy-egy témakörben, dokumentumokkal és információkkal való ellátás szélesebb körű biztosítása.

Az együttműködési területek közül kiemelve: egyedi, a két gyűjtemény általános megismerése, a különleges, régi, ritka dokumentumok hozzáférésének, kutathatóságának szélesítése; az állományok „élővé tétele”, a kornak megfelelő revitalizálása, a digitális nemzeti kultúrához való kapcsolása; együttműködés a digitalizálásban, a digitalizált anyagok hozzáférhetővé tételében; könyvtáros hallgatók gyakorlati képzésének részeként egymás könyvtárának látogatása, esetleg gyakorlati munka végzésének lehetővé tétele; a térség természetvédelmével, flórájával, faunával foglalkozó oktatók, kutatók és hallgatók számára az Érsekség lehetőséget biztosít a kutatásra és a könyvtár állományának szakmai szempontú feltárásában való közreműködésre; a Főszékesegyházi Könyvtár és Levéltár vonatkozásában a SZIE hallgatói részére szakdolgozati, tudományos diákköri és doktori témákat írnak ki.

Az egyes egyetemi szakokon tanuló hallgatók a botanika, növénytan, növényismeret, a történeti növényföldrajz témaköreihez számos dokumentumhoz és illusztrációhoz férhetnek hozzá. A tudományos művek illusztrálásában, különösen, ami a növény- és állatkönyveket illeti, igen nagy érdeklődésre számíthatnak a madár-, rovar- és növényábrákat tartalmazó szakkönyvek, a füveskönyvek, védett növények. A 18. században számos olyan kiadvány látott napvilágot e műfajban, melyek mindegyikét átfogó rézmetszetsorozattal láttak el, köztük kézzel színezett illusztrációkkal is. További, hasznosítható kiadványok: az orvostudomány, fizika, kémia, matematika, geológia stb. területeiről. A borászati tárgyú művek, a szőlő- és borkultúra körében megjelent dokumentumok akár a sommelier képzésben részt vevőknek is érdekesek lehetnek.

Különleges és rendkívül értékes kapcsolat és lehetőség ez az Egyetem és az Érsekség számára.

Az együttműködés aláírásának kiegészítő programja keretében a kalocsai születésű dr. Mócsy János állatorvosdoktor, akadémikus szülőházán elhelyezett emléktábla megkoszorúzására is sor került a magyar állatorvosképzés 225. évfordulója alkalmából. Az emlékezésen dr. Fodor László mondott rövid beszédet, majd elhelyezésre kerültek az emlékezés virágai.