Meghívó

HAREA OLGA

CONTEMPORARY WINE ARCHITECTURE IN VITICULTURAL LANDSCAPES

DISSERTATION, THESIS

SURÁNYI SZILVIA

AZ ŐSZI ÁRPA NÖVÉNYTÁPLÁLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE CSERNOZJOM RÉTI TALAJON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FÖLDI ZSÓFIA

TELEPÜLÉSSZEGÉLYEK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ÉS TIPIZÁLÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TÓTH TAMÁS GYULA

A TŐGYBIMBÓ ANATÓMIÁJÁNAK ULTRAHANGOS VIZSGÁLATA HOLSTEIN-FRÍZ SZARVASMARHAFAJTÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BAKOS IZABELLA

A VÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉGEK MINTÁZATAI ÉS TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

OROSZ GYÖRGY

TERMÉSZETI POTENCIÁLOK TÉRSÉGI HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA ÉS A TERÜLETI KOHÉZIÓ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CHOVAN BRIGITTA

MUNKÁLTATÓI MÁRKA JELENTŐSÉGE AZEMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT FEJLŐDÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOJTÁR GERGELY

TEXTIL KOMPOZITOK ANYAGTULAJDONSÁGAINAK NUMERIKUS MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALOGH ESZTER

CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSÖK EGYES GAZDASÁGI ÉRTÉKEIT MEGHATÁROZÓ TRANSZKRIPCIÓS FAKTOROK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TÓTH ADRIENN

TOJÁSLEVEK ELTARTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE KOMBINÁLT KÍMÉLETES TARTÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ABDULKERIM YAVUZASLAN

TURKISH  HIGHER EDUCATION STUDENTS' CAREER ASPIRATIONS IN LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH IN HUNGARY

DISSERTATION, THESIS

BODA MÁRTON ATTILA

ÜZLETI SZIMULÁCIÓK ÉS TANULÓRENDSZEREK DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MRAVCSIK ZOLTÁN

A VITACEAE CSALÁD TERMESZTETT FAJAINAK EVOLÚCIÓJA, DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS DIVERZITÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A MORFOMETRIAI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AHMET BARISCIL

REFUGEE STUDENTS IN THE TURKISH HIGHER EDUCATION IN THE LIGHT OF THE SYRIAN CONFLICT

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

GAZDAG ORSOLYA

KÜLÖNBÖZŐ GAZDÁLKODÁSI MÓDOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A TALAJMIKROBA-KÖZÖSSÉGEK FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

EMŐDI ANDREA

AZ ALAKOR SOKFÉLESÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MORFOMETRIA MÓDSZEREIVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NIKOLA TRENDOV

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN SELECTED EU MEMBER STATES

DISSERTATION, THESIS

VÁRNAI IBOLYA

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK ÉS TÉRBELISÉG A MŰTÁRGYAK ÉS HASZNÁLT CIKKEK PIACAIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KENDE ZOLTÁN

KLÍMAKÁROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TALAJMINŐSÉG ROMLÁS ÉS KÁRMEGELŐZÉS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYER ZOLTÁN

MIKORRHIZA GOMBA HATÁSA NAPRAFORGÓ ÉS KUKORICA KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKRE ADOTT STRESSZ-VÁLASZAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH CSABA

SORBUS FAJKELETKEZÉS TRIPARENTÁLIS HIBRIDIZÁCIÓVAL A KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI TÉRSÉGBEN (NOTHOSUBGENUS TRIPARENS)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KEREKES ADRIENN

SZŐLŐ FAJTÁK SZÍNVÁLTOZATAINAK ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS VITIS FAJOK MOLEKULÁRIS EVOLÚCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MARIA LO GIUDICE

UNRAVELLING THE ROLE OF CALCIUM SENSING RECEPTOR (CASR) IN NEUROLOGICAL PHENOTYPES

DISSERTATION, THESIS

ÁDÁM JÁNOS

CSONTHÉJASOK PPV FERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RAMADAN BENJREID

POLLUTED WATER TRATMENT USING COMPOST MATERIAL AS ADSORBENT: BATCH AND CONTINUES COLUMN STUDIES

DISSERTATION, THESIS

NAGY ANNA VIKTÓRIA

AZ ENERGIAFŰZ KARIOTIPIZÁLÁSA ÉS AZ AUTOTETRAPLOID NÖVÉNYEK CITOLÓGIAI ÉS MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAKOVICSNÉ ZSOHÁR NOÉMI

SZILVAFAJTÁK JELLEMZÉSE SSR- ÉS S-LÓKUSZ MARKEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS CSILLA

BÚZAKORPA ÉS PAPÍRHULLADÉKOK BIOETANOL CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS