Meghívó

SZILASNÉ JÓSVAI JÚLIA KATALIN

Kémiai kommunikációs csatornák kutatása kártevő lepkék (Lepidoptera) és redősszárnyú darazsak (Hymenoptera) csapdázására alkalmas csalétkek fejlesztése céljából

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZENCZI-CSEH JÚLIA

A FOGYASZTÓK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK EXPOZÍCIÓJA BIZONYTALANSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ZSOLT

BIOTIKUS, ABIOTIKUS TÉNYEZŐK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TALAJOK LEBONTÓHATÉKONYSÁGÁNAK KAPCSOLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

OLÁH IZABELLA

1000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KÁSA ESZTER

HALSPERMA- ÉS SPERMATOGÓNIUMOK VITRIFIKÁCIÓJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NGUYEN DUC VUONG

IMMOBILIZATION AND CHARACTERIZATION OF ENZYME FOR PRODUCTION OF LACTULOSE-BASED OLIGOSACCHARIDES

DISSZERTATION,  THESIS

MATTHIAS REICH

WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT AS AN EMERGING FUNCTION WITHIN CORPORATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – RESULTS OF A SURVEY IN GERMANY AND HUNGARY

DISSZERTATION,  THESIS

EVANS MUTUMA

INNOVATIVE APPROACHES OF PREDICTING SOIL PROPERTIES AND SOIL CLASSES IN THE EASTERN SLOPES OF MT. KENYA

DISSZERTATION,  THESIS

KINDLOVITS SÁRA

A MEZEI CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) PRODUKCIÓJÁT ÉS HATÓANYAGAIT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KALMÁR PÉTER

DATA SCIENCE TO IMPROVE BANK CONTROLLING METHODS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBA LÁSZLÓ

SZELEKCIÓ, VERSENY ÉS KOCKÁZAT A GAZDASÁGI EVOLÚCIÓ FOLYAMATÁBAN – BIZONYTALANSÁG ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS VIZSGÁLATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KERÉNYI FARKAS

A GÉNEXPRESSZIÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREI: A NONSENSE-MEDIATED DECAY mRNS BONTÓ RENDSZER SZABÁLYOZÓ ELEMEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ENDRE GYÖRGY

PHYLOGEOGRAPHY AND ADAPTIVE GENETIC VARIATION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) POPULATIONS FROM THE CARPATHIANS AND THE PANNONIAN BASIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

MISKOLCZINÉ GÁBRIEL MONIKA

ZÖLD ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT ÁTFOGÓ VIZSGÁLATA A HAZAI KÖZÚTI GÉPJÁRMŰIPARBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ALIEU GIBBA

THE COMPETITIVENESS OF GAMBIA’S AGRICULTURAL PRODUCTS IN INTERNATIONAL TRADE: AN INCENTIVE FOR ECONOMIC PROGRESS

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

KERESZTES ÉVA RÉKA

AZ OKTATÁSI BEFEKTETÉSEK KIEMELT SZEREPE A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BARÁNYI ISTVÁN

ACÉL FELÜLET MIKROTOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSA ABRÁZIÓS KOPÁS KEZDETI SZAKASZÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KAPROS ZOLTÁN

AUTONÓM ÉS HÁLÓZATTAL EGYÜTTMŰKÖDŐ FOTOVILLAMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RAGONCSA ZOLTÁN

A FÖLDTULAJDON SZERKEZETI VÁLTOZÁSAINAK FŐBB JELLEMZŐI, HATÁSAI HAZÁNKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SALÁTA DÉNES

AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG FÁS LEGELŐINEK TIPOLÓGIÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAIK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NAGYGÁL JÁNOS

A KONVEKCIÓS GEOTERMIKUS ENERGIATERMELÉS FENNTARTHATÓSÁGA ÉS A FELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JÓZSA VIKTÓRIA

A NAGYVÁLLALATI BEÁGYAZÓDÁS VIZSGÁLATA HELYI SZINTEN HÁROM MAGYAR NAGYVÁROS PÉLDÁJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ANNAMÁRIA

MEGGYANTRAKNÓZIS: a kórokozó jellemzése, genetikai diverzitása és a növényvédelmi technológia kidolgozása

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TURCSÁN ARION

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA EGYES KERTÉSZETI, SZÁNTÓFÖLDI ÉS ERDÉSZETI NÖVÉNYKULTÚRÁKRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSAPÓ LÁSZLÓ ATTILA

AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT SZEREPE A FOLYAMATFEJLESZTÉSBEN – A TOYOTA-MÓDSZER INNOVATÍV MEGKÖZELÍTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BEDE-FAZEKAS ÁKOS

FÁS SZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEK POTENCIÁLIS TELEPÍTHETŐSÉGI TERÜLETÉNEK ELŐREJELZÉSE TERMÉSZETKÖZELI ÉLŐHELYEKRE KÉSZÍTETT MODELLEK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

WIRTH GÁBOR

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A VELENCEI-TÓNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESEN

PÁNDI ILDIKÓ

A TANYAVILÁG MEGSZŰNÉSÉNEK TÁJÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSAI A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TAKÁCS KATALIN

URADALMI KERTÉSZETEK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JUHÁSZ PÉTER GERGŐ

AZ ÉLELMEZÉS-BIZTONSÁGI HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐK MALAWIBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ VIRÁG

A TOJÓTYÚKÁGAZAT ÖKONÓMIAI VISZONYAI KÜLÖNBÖZŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBA ÁDÁM

REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA TALAJTULAJDONSÁGOK ÉS TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA DOROTTYA

 

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TENK ANDRÁS

 

A TERMÉSZETVÉDELEM REGIONÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEIENK VIZSGÁLATA BUDAPEST ZÖLDFELÜLETEIN LÉVŐ MINTATERÜLETEK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NGUYEN LE PHUONG LIEN

 

EXTENDING THE STORABILITY OF MELON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RAPI SÁNDOR

 

BIOAKTÍV PEPTIDEK ANALITIKAI MEGHATÁROZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

LENKOVICS BEATRIX

 

A HELYI GASZTRONÓMIA MEGJELENÉSE NÓGRÁD MEGYE TURIZMUSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BERECZKI KRISZTINA

 

A MADARAK SZEREPE A HERNYÓKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉSBEN, TÖLGYESEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA ÁKOS

 

TÁJI KÖRNYEZET, PESZTICIDTERHELÉS ÉS TÁPNÖVÉNY-FITOFÁG FENOLÓGIAI SZINKRONITÁS HATÁSA ALMAÜLTETVÉNYEK POLOSKA (HETEROTPERA) EGYÜTTESEIRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

POLGÁRI DÁVID

 

A PETESEJT AKTIVÁCIÓ SEJT- ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA GABONAFÉLÉKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FICSOR ANITA

 

ÁRPÁT FERTŐZŐ PYRENOPHORA FAJOK INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS VÁLTOZÉKONYSÁGA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GULYÁS MIKLÓS

 

BIOGÁZÜZEMI ERJESZTÉSI MARADÉK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS