Meghívó

LENGYEL ATTILA

A FENNTARTHATÓSÁG MINDFULNESS ÉS TURIZMUS TÉRTUDOMÁNYI ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

OLÁH ENIKŐ ETELKA

VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KOVÁCS ATTILA GÁBOR

KÖRTEGYÜMÖLCS ALKOHOLOS FERMENTÁCIÓJA ÉS PÁRLATJA AROMAPROFILJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÁCZÁNYI ZSUZSANNA

BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERTEK TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VINKLERNÉ RAJCSÁNYI KLÁRA

A MAGYAR SERTÉSTARTÓ EGYÉNI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FARKAS MILÁN

MONOAROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK MIKROBIOÁLIS LEBONTÁSA OXIGÉNLIMITÁLT KÖZEGEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS