Meghívó

NAGY ANNA VIKTÓRIA

AZ ENERGIAFŰZ KARIOTIPIZÁLÁSA ÉS AZ AUTOTETRAPLOID NÖVÉNYEK CITOLÓGIAI ÉS MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁNAINÉ SIPOS DÓRA

MIKROSZATELLIT MARKEREK IZOLÁLÁSA HAL POPULÁCIÓK GENETIKAI VARIABILITÁS VIZSGÁLATÁNAK ÉS NEMESÍTÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁHOZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAKOVICSNÉ ZSOHÁR NOÉMI

SZILVAFAJTÁK JELLEMZÉSE SSR- ÉS S-LÓKUSZ MARKEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS CSILLA

BÚZAKORPA ÉS PAPÍRHULLADÉKOK BIOETANOL CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SOÓS JÁNOS

ELEKTRONIKUS NYELV ALKALMAZÁSA BOROK MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK BECSLÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CSEHI BARBARA

NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSKEZELÉS HATÁSA ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK FEHÉRJESZERKEZETI ÉS FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CSÁBRÁGI ANITA

FOLYÓVIZEK OLDOTTOXIGÉN-KONCENTRÁCIÓJÁNAK BECSLÉSE NEURÁLIS HÁLÓZATOKKAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MORAUSZKI KINGA SZILVIA

AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI ÉRTÉKELÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER VIZSGÁLATA ÉS ELEMZÉSE MINŐSÉGÜGYI ASPEKTUSBÓL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DURUGY ANDRÁS

A T-CSOPORTOS MÓDSZERRE TÁMASZKODÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS DÉNES A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

STUMMER JUDIT A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TEMPFLI BALÁZS

TYDEOIDEA FAJOK ELŐFORDULÁSA A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐÜLTETVÉNYEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TRAN THI MAI ANH

NARINGINASE FROM PROBIOTIC BACTERIA AND ITS APPLICATION IN PRODUCTION OF PROBIOTIC CITRUS JUICES

DISSERTATION, THESIS

NAGY ÉVA

BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENO- ÉS GENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TURZAI-HORÁNYI BEATRIX

A MAGYARORSZÁGI AUTÓ-MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉLETÚTJA ÉS A 2008-AS VÁLSÁG HATÁSA A FEJLŐDÉSÜKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JENEI TÜNDE KATALIN

GEOTERMIKUS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A KOCKÁZATOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AYSHA MOHAMMED AL-MAHMOUD

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN SOCIAL POLICY IN QATAR AND SOCIAL POLICY IN THE DEVELOPED COUNTRIES OF EUROPE: WITH SPECIAL FOCUS ON OLD AGE CARE IN QATAR AND HUNGARY

DISSERTATION, THESIS

SZENTESI IBOLYA

AZ UTÓDLÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI GAZDÁLKODÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS INNOVÁCIÓS KÉSZSÉGÉRE, VERSENYKÉPESSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARJU-KATONA MILÁN

A TAKARMÁNYMEGVONÁS, MINT TECHNOLÓGIAI ELEM BEÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE INTENZÍV SÜLLŐNEVELÉSI RENDSZERBE ÉS ENNEK HATÁSA HÍM IVARÚ HALAK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI FOLYAMATAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FIRGI TIBOR

HULLADÉKHALMOK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BÉLTEKI ILDIKÓ

ŐSZI BÚZA FAJTÁKKAL VÉGZETT KÍSÉRLETEK A TÁJNAK MEGFELELŐ FAJTÁK KIVÁLASZTÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALÁZS BÁLINT LÁSZLÓ

ALTERNATÍV ÉLELMISZER-HÁLÓZATOK SZOCIOÖKONÓMIAI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYERNÉ SÁRKÖZI ESZTER

PNEUMATIKUS LINEÁRIS HAJTÁSOK ENERGIAHATÉKONY POZÍCIÓSZABÁLYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RISA ANITA

AFLATOXIN B1 ÉS ZEARALENON BAKTERIÁLIS DETOXIFIKÁCIÓJA ÉLŐ SEJTEKKEL ÉS SEJTMENTES KIVONATOKKAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FEHÉR ÁDÁM

KÜLÖNBÖZŐ ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDOK HATÁSA A NÖVÉNYEVŐ NAGYVADFAJOK ÉLŐHELYÉRE ÉS A VADKÁR KIALAKULÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS LÁSZLÓ

A FRAGARIA VESCA L. CV. RÜGEN S-ADENOZIL-L-METIONIN SZINTÁZ (FvSAMS) ÉS DEKARBOXILÁZ (FvSAMDC) TÚLTERMELTETÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A SÓSTRESSZELT NICOTIANA BENTHAMIANA NÖVÉNYEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MOHAMMAD MAHDI MUSTAFA HUSHKI

OPERATOR’S FOCUSING SCHEME INSIDE OFF-ROAD VEHICLES

DISSERTATION, THESIS

TAKÁCS SÁNDOR

PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIA: AQUACROP MODELL ALKALMAZHATÓSÁGA AZ IPARI PARADICSOM TERMESZTÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HORVÁTH BÁLINT

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGI MODELLEK ÉS HATÉKONYSÁGUK MÉRÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RADÓ JÚLIA

UBIKVITER BAKTÉRIUMOK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ROZNIK DÓRA

A FEKETEROTHADÁS (GUIGNARDIA BIDWELLII (ELLIS) VIALA ET RAVAZ) ELLENI REZISZTENCIA FORRÁSOK AZONOSÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA A SZŐLŐ REZISZTENCIA NEMESÍTÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RÉTHÁTI GABRIELLA

TÁPELEMEK ÉS TOXIKUS ELEMEK KATIONJAINAK MEGKÖTŐDÉSE TALAJON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETHI KRISZTINA ANDREA

A JÖVŐ MUNKAHELYÉNEK HR IGÉNY VÁLTOZÁSAI A ROBOTIZÁCIÓ ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LÁSZLÓK ANETT

A HAGYOMÁNYOS BIOÜZEMANYAGOK TERMELÉSÉNEK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VIZI GERGELY NORBERT

ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH ZOLTÁN

GYOMÁLLOMÁNYOK KOMPLEX ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA; AZ EGYES KLÍMAELEMEK HATÁSA AZ ÖKOFIZIOLÓGIAI PARAMÉTEREKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAJOR PÉTER

TRANSZGÉNIKUS ÁLLATMODELL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE HOSSZÚ QT SZINDRÓMA VIZSGÁLATÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓ BORBÁLA

TREBON NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK TRANSZ- ÉS MULTIGENERÁCIÓS HATÁSAI FOLSOMIA CANDIDA WILLEM 1902 UGRÓVILLÁSRA (COLLEMBOLA)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BABINSZKI-SZÉKELY DÓRA

KÜLÖNBÖZŐ CÉKLAFAJTÁK BELTARTALMI PARAMÉTEREINEK ÉS SZÁRÍTÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GYÖKÖS IMRE GERGŐ

ŐSZIBARACKFAJTÁK STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK, FENOLÓGIAI JELLEMZŐINEK ÉS GYÜMÖLCSMINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE GÉNBANKI FAJTAGYŰJTEMÉNYBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁMÁN-TÓTH EVELIN

REAKTÍV OXIGÉN SZÁRAMZÉKOKAT TERMELŐ ENZIMRENDSZEREK SZEREPE A NÖVÉNYI SEJT MEGBETEGEDÉSÉBEN ÉS A REZISZTENCIÁBAN, ARABIDOPSIS THALIANA-ALTERNARIA BRASSICICOLA KAPCSOLATÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS