Meghívó

JUHÁSZ PÉTER GERGŐ

AZ ÉLELMEZÉS-BIZTONSÁGI HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐK MALAWIBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ VIRÁG

A TOJÓTYÚKÁGAZAT ÖKONÓMIAI VISZONYAI KÜLÖNBÖZŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBA ÁDÁM

REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA TALAJTULAJDONSÁGOK ÉS TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA DOROTTYA

 

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TENK ANDRÁS

 

A TERMÉSZETVÉDELEM REGIONÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEIENK VIZSGÁLATA BUDAPEST ZÖLDFELÜLETEIN LÉVŐ MINTATERÜLETEK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NGUYEN LE PHUONG LIEN

 

EXTENDING THE STORABILITY OF MELON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RAPI SÁNDOR

 

BIOAKTÍV PEPTIDEK ANALITIKAI MEGHATÁROZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

LENKOVICS BEATRIX

 

A HELYI GASZTRONÓMIA MEGJELENÉSE NÓGRÁD MEGYE TURIZMUSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BERECZKI KRISZTINA

 

A MADARAK SZEREPE A HERNYÓKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉSBEN, TÖLGYESEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA ÁKOS

 

TÁJI KÖRNYEZET, PESZTICIDTERHELÉS ÉS TÁPNÖVÉNY-FITOFÁG FENOLÓGIAI SZINKRONITÁS HATÁSA ALMAÜLTETVÉNYEK POLOSKA (HETEROTPERA) EGYÜTTESEIRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

POLGÁRI DÁVID

 

A PETESEJT AKTIVÁCIÓ SEJT- ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA GABONAFÉLÉKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FICSOR ANITA

 

ÁRPÁT FERTŐZŐ PYRENOPHORA FAJOK INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS VÁLTOZÉKONYSÁGA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GULYÁS MIKLÓS

 

BIOGÁZÜZEMI ERJESZTÉSI MARADÉK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS