Meghívó

SEBŐK FLÓRA

 

Biomassza eredetű komposztok mikológiai elemzése

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JÓCSÁK ILDIKÓ

 

A NÖVÉNYBEN NEHÉZFÉM-HATÁSÁRA KIALAKULÓ STRESSZÁLLAPOT KORAI FÁZISÁNAK DETEKTÁLÁSÁRA ALKALMAS PARAMÉTEREK KIVÁLASZTÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÜSTÖS ZOLTÁN

 

ÉTKEZÉSI PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GROSSUM) TENYÉSZTHETŐ ENDOFITA BAKTÉRIUMAINAK BIODIVERZITÁSA ÉS KOLONIZÁCIÓJUK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FUCHSZ MÁTÉ

 

A BIOGÁZ FÖLDGÁZ MINŐSÉGRE TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSÁNAK ÉS TOVÁBBI HASZNOSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KANYÓNÉ RÁCZ KINGA

 

A SZŐLŐ TERMÉSKORLÁTOZÁSÁNAK HATÁSVIZSGÁLATA A BOROK MINŐSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RÁCZ ANITA

 

KEMOMETRIA ÉS FT-NIR SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLELMISZERANALITIKÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÜLÖP GYÖRK

 

FÖLDMEGFIGYELÉSI ADATOKON ALAPULÓ TÁJVÁLTOZATOSSÁGI MUTATÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA STATISZTIKAI ESZKÖZÖKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GÁSPÁR IGOR

 

MEMBRÁNMŰVELETEK ANYAGÁTADÁSÁNAK INTENZIFIKÁLÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMBEN STATIKUS KEVERŐ ALKALAMZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SAFRANYIK FERENC

 

SILÓK GRAVITÁCIÓS ÉS VIBRÁCIÓS ÜRÍTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ ZOLTÁN LÁSZLÓ

 

A PROJEKT KONTROLLING GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTŐIPARI SZERVEZETEK VEZETÉSÉNEK HATÉKONYABBÁ TÉTELÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

DARNAY LÍVIA

 

MIKROBIÁLIS TRANSZGLUTAMINÁZ ALKALMAZHATÓSÁGA TEJ- ÉS HÚSIPARI TERMÉKEKNÉL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ILLÉS BALÁZS

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATOK ÉS KLASZTEREK KIALAKÍTÁSÁNAK MAKROGAZDASÁGI VIZSGÁLATA A NEMZETKÖZI SZAKÁGAZATI KAPCSOLATRENDSZERBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBAI BALÁZS

 

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI, GENETIKAI ÉS TERÜLETVÁLASZTÁSI VIZSGÁLATOK A KÍNAI RAZBÓRA (PSEUDORASBORA PARVA) MAGYARORSZÁGI ÁLLOMÁNYAIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

DEÁK CSILLA

 

SZÁRAZSÁGTŰRÉS VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ BÚZAFAJTÁKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZÉCSY ORSOLYA

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK A MŰTRÁGYÁZÁS, A POTENCIÁLISAN TOXIKUS ELEMTARTALOM ÉS AZ ENZIMAKTIVITÁS KÖZÖTT MAGYARORSZÁGI TALAJOKON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS