Meghívó

FARKAS-IVÁNYI KINGA

SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ VIZES ÉLŐHELYEINEK ÉS VÁLTOZÁSAINAK TÁJTÖRTÉNETI, VÍZJOGI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓ-BÓDI BARBARA

AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK SZEREPE A KÖRNYEZETI TERHELÉSBEN - TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉS ÉS SZEREPVÁLLALÁS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KŐSZEGI IRÉN

FIATAL (AGRÁR) GAZDÁK HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA A HOMOKHÁTSÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LABORCZI ANNAMÁRIA

KATEGÓRIA TÍPUSÚ TALAJJELLEMZŐK DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS ATTILA

BIODÍZEL MELLÉKTERMÉKEK HATÁSA A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZERRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LEHOTA ZSUZSANNA

A HAZAI ÉLELMISZER ELLÁTÁSI LÁNC ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FOGYASZTÓI KOCKÁZATOKRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CSERNÁK JÓZSEF

A LAKOSSÁG PÉNZÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJEI A KISKUNSÁGBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BŐCS ANDRÁS

AZ ELTÉRŐ VÍZELLÁTOTTSÁG HATÁSA AZ IPARI PARADICSOM TERMÉSKÉPZÉSÉRE ÉS SZTÓMAKONDUKTANCIÁJÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOKOR BEÁTA

A PIACKÉPES JUHHÚSTERMELÉST MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

MAGYAR VERONIKA

A KÖZÉPKORI KOLOSTORTÁJ VIZSGÁLATA A MONASZTIKUS RENDEK ESETÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SALAMIN GÉZA

A FÖLDRAJZI TÉR ALAKÍTÁSÁNAK EURÓPAIZÁLÓDÁSA

Az Európai Unió térbeli stratégiáinak, tervezésének és kohéziós politikájának hatása az európai országok térbeli tervezési rendszereinek transzformációjára

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KALÓCZKAI ÁGNES

AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK SZEREPE A TERMÉSZET ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSÉBEN ÉS A TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PINKE ZSOLT

HORTOBÁGY-SÁRRÉT TÁJRESTAURÁCIÓS MODELL SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ORSZÁGOS HELYZETELEMZÉSSEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TATÁR SÁNDOR

MINTAPROGRAM A LÁPI PÓC (UMBRA KRAMERI WALBAUM, 1792) IN SITU ÉS EX SITU VÉDELMÉNEK MEGALAPOZÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KLAGYIVIK MÁRIA

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZABADTEREI MAGYARORSZÁGON 1868 ÉS 1945 KÖZÖTT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JÓZSA IMOLA

A MAGYAROK MUNKAVÁLLALÁSI CÉLÚ VÁNDORLÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NYÍRŐ-FEKETE BRIGITTA

IMMUNSZUPRESSZÁLT EGYÉNEK ÉLELMISZERVÁLASZTÉKÁNAK BŐVÍTÉSE BESUGÁRZÁSSAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PAPP VERONIKA

AZ INVAZÍV KANYARGÓS SZILLEVÉLDARÁZS (Aproceros leucopoda, TAKEUCHI 1939) ÉLETMÓDJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KONECSNY JENŐ

A KOCKÁZATI TŐKEALAPOK DÖNTÉSI FOLYAMATAI ÉS PROJEKTÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GÁRDONYI PÉTER

MEZŐGAZDASÁGI ÉKSZÍJHAJTÁSOK ENERGIAMÉRLEGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BENE ANDREA

AZ ÉLELMISZERIPARI KKV-K INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁI ÉS AKTIVITÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZOPKÓ DÓRA

STRESS AND ECOPHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SPECIES AND GENOTYPES CLOSELY RELATED OF WHEAT

DISSERTATION, TÉZISEK, THESIS

VARGA ATTILA

SZABAD KEVERŐCSIGÁK KÖRNYEZETÉBEN LÉTREJÖVŐ SZEMCSEMOZGÁSOK ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GAN QUAN

THE EFFECT OF CHANGE IN MAIN ECONOMIC FACTORS IN CHINA AND OECD COUNTRIES

DISSERTATION, THESIS

KIS ANDRÁS

BÚZA TÖRPÜLÉS VÍRUS REZISZTENCIA KIALAKÍTÁSA ÁRPÁBAN MESTERSÉGES miRNS FELHASZNÁLÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FABRICZIUS-FERKE GYÖRGY

A CONTROLLING FORMATIKAI MÓDSZERTANÁNAK INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

BÁN ERIKA

AZ ELLENŐRZÉS PRODUKTIVITÁST SEGÍTŐ SZEREPE ÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR KKV SZEKTORBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HALMY LÁSZLÓNÉ ESZTER

A KÖRNYEZET SZEREPE AZ ELHÍZÁS KIALAKULÁSÁBAN, KEZELÉSÉBEN ÉS MEGELŐZÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PIRISI KÁROLY

A KÖZMUNKA SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN, A SZEGÉNYSÉG ÉS A HAJLÉKTALANSÁG KEZELÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NGUYEN HONG DUC

IMPACT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON PLANT TOLERANCE TO SOME ABIOTIC STRESSES AND PHYTOPATHOGENS

DISSERTATION, THESIS

NAGY ZSUZSA

CHILI PAPRIKA MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK, GENOTÍPUSOK ÉS ÉRÉSFÁZISOK FÜGGVÉNYÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KONCSEK ARNOLD

KONVENCIONÁLIS ÉS ÖKOLÓGIAI TERMESZTÉSŰ FŰSZERPAPRIKA TERMÉSELEMZÉSE, ÉRÉSDINAMIKÁJA ÉS AZ ŐRLEMÉNYEK SZÍNSTABILITÁS VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOSZTOLÁNYINÉ SZENTLÉLEKI ANDREA

A VÉRMÉRSÉKLET MINT ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁG JELENTŐSÉGE A HAZAI TEJELŐ- ÉS HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS RÓBERT

KÜLÖNBÖZŐ VEGYÜLETEK HATÁSÁNAK TÖBB GENERÁCIÓN KERESZTÜLI VIZSGÁLATA A ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) EGYEDFEJLŐDÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HAJDER LATEEF

ADHESIVE AND TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF COLD ATMOSPHERIC PLASMA-TREATED POLYMER SURFACES

DISSERTATION, THESIS, INVITATION

LENGYEL ATTILA

A FENNTARTHATÓSÁG MINDFULNESS ÉS TURIZMUS TÉRTUDOMÁNYI ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

OLÁH ENIKŐ ETELKA

VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KOVÁCS ATTILA GÁBOR

KÖRTEGYÜMÖLCS ALKOHOLOS FERMENTÁCIÓJA ÉS PÁRLATJA AROMAPROFILJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÁCZÁNYI ZSUZSANNA

BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERTEK TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VINKLERNÉ RAJCSÁNYI KLÁRA

A MAGYAR SERTÉSTARTÓ EGYÉNI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FARKAS MILÁN

MONOAROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK MIKROBIOÁLIS LEBONTÁSA OXIGÉNLIMITÁLT KÖZEGEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS