Meghívó

SZABÓ BORBÁLA

TREBON NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK TRANSZ- ÉS MULTIGENERÁCIÓS HATÁSAI FOLSOMIA CANDIDA WILLEM 1902 UGRÓVILLÁSRA (COLLEMBOLA)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BABINSZKI-SZÉKELY DÓRA

KÜLÖNBÖZŐ CÉKLAFAJTÁK BELTARTALMI PARAMÉTEREINEK ÉS SZÁRÍTÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GYÖKÖS IMRE GERGŐ

ŐSZIBARACKFAJTÁK STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK, FENOLÓGIAI JELLEMZŐINEK ÉS GYÜMÖLCSMINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE GÉNBANKI FAJTAGYŰJTEMÉNYBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁMÁN-TÓTH EVELIN

REAKTÍV OXIGÉN SZÁRAMZÉKOKAT TERMELŐ ENZIMRENDSZEREK SZEREPE A NÖVÉNYI SEJT MEGBETEGEDÉSÉBEN ÉS A REZISZTENCIÁBAN, ARABIDOPSIS THALIANA-ALTERNARIA BRASSICICOLA KAPCSOLATÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOLLÁR PÉTER

AZ ÁTALAKÍTÓ VEZETÉS MODELLEZÉSE A HAZAI SZERVEZETI GYAKORLATBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ALFÖLDY-BORUSS MÁRK

NEMZETI VERSENYKÉPESSÉG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALÁZS ADRIENN

UV-SZŰRŐK ÉS AZ 5α-DIHIDROTESZTOSZTERON, MINT VÍZSZENNYEZŐ VEGYÜLETEK KÁROS HATÁSAI ÉS BIODETOXIFIKÁCIÓJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KEREKES ANDREA

TRANSZPOZON ALAPÚ TRANSZGENEZISSEL LÉTREHOZOTT RIPORTERGÉN EXPRESSZIÓ RÉSZLETES VIZSGÁLATA NYÚLBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZILÁGYI ATTILA

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LÉGKONDICIONÁLÁSI RENDSZEREKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GALLÓ JUDIT

PARADICSOMTÖRKÖLY, MINT ALTERNATÍV KIEGÉSZÍTŐ VADTAKARMÁNY ERJESZTÉSES TARTÓSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SIDLOVICSNÉ TÓTH ILDIKÓ

A HAZAI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI ÉS MŰKÖDÉSI KOCKÁZATAIT BEFOLYÁSOLÓ VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZAMOSKÖZINÉ KISPÁL GABRIELLA

A MAGYARORSZÁGI BOR TERMÉKPÁLYA JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ITTZÉS ISTVÁN

EGY HALTENYÉSZTÉS SZÁMÁRA ÍGÉRETES HALFAJ, A JUNDIÁ (RHAMDIA QUELEN) SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAHEK ANAND

INVESTIGATION THE ROLE OF MICRORNAS IN EARLY EMBRYONIC DEVELOPMENT AND STEM CELLS IN RABBIT AND CHICKEN

DISSERTATION, THESIS

VARGA-LÁSZLÓ EMESE

RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTA EREDETŰ TÖRZSKALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGÁT MEGHATÁROZÓ GENETIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓNÉ TIMA HELGA

FUSARIUM MIKOTOXIN SZENNYEZETTSÉG ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GODA ADRIENN

KORSZERŰ TERMELÉS- ÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT ESZKÖZÖK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓKNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KECSKÉSNÉ NAGY ELEONÓRA

DON-TOXIN KONCENTRÁCIÓ CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGEI A BÚZA TISZTÍTÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DEMÉNY KRISZTINA

A TÁJVÁLTOZÁS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG TERÜLETÉN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LENDVAY ENDRE

DÖNTÉSHOZATAL-TÁMOGATÁSI MÓDSZERTAN A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KALMÁRNÉ RIMÓCZI CSILLA

TURISZTIKAI MOTIVÁCIÓ ÉS ÉLETSTÍLUS ÖSSZEFÜGGÉSEI A BELFÖLDI UTAZÁSI SZOKÁSOKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SÓS TAMÁS

A KOMPETENCIAIGÉNYEK VIZSGÁLATA A SZAKKÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN, AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JAWDAT AHMED BAKR

ARBUSCULAR MYCORRHIZAE FUNGI ROLE IN TOMATO (L. esculentum Mill) PRODUCTION UNDER WATER SCARCITY CONDITIONS

DISSERTATION, THESIS

MIKHÁZI ZSUZSANNA

AZ ÖKOTURIZMUS FOGALMÁNAK EGYEDFEJLŐDÉSE: ALAPKUTATÁS A DEFINÍCIÓTÓL A TERVEZÉSMÓDSZERTANIG

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DUDÁS PÉTER

MULCSOZOTT ÉS MULCSOZATLAN BURGONYAPARCELLÁK FUTÓBOGÁR-(CARABIDAE), SZÁZLÁBÚ-(CHILOPODA), VALAMINT TALAJLAKÓ KÁRTEVŐ- ÉS MIKROÍZELTLÁBÚ-EGYÜTTESEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FLÓRIÁN NORBERT

KLÍMAVÁLTOZÁSI HATÁSOK A TALAJ-MEZOFAUNA KÖZÖSSÉGEKRE – ÚJ MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSEK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HOCHBAUM TAMÁS

ILLÓOLAJOK NÖVÉNYVÉDELMI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A KAJSZI-, ŐSZIBARACK-, ALMA- ÉS ŐSZI BÚZA EGYES KÁROSÍTÓI ELLEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NGUYEN THI HUONG

IMPROVEMENT OF BIOLOGICAL BASES FOR CULTIVATION OF WORMWOOD (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.)

DISSERTATION, THESIS

HORVÁTH ZSUZSANNA

MODELL A KOCKÁZAT ALAPÚ NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK MONITORING PROGRAMOK TERVEZÉSÉHEZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ZELENÁK FRUZSINA

TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA. A SZABADTÉRI MINŐSÉG ÉS A HELYKÖTŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI BUDAPESTI LAKÓTELEPEKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYTHAM ALI JASIM AL-NEAMA

PERFORMANCE ENHANCEMENT OF SOLAR AIR COLLECTORS APPLIED FOR DRYING PROCESSES

DISSERTATION, THESIS

AMBUJ SHARMA

EMPLOYERS’ ATTITUDES TOWARDS EMPLOYEES WITH DISABILITIES IN THE HOSPITALITY SECTOR IN HUNGARY

DISSERTATION, THESIS

SZŰCS GÁBOR

A MAGYARORSZÁGI KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TŐKESZERKEZETÉNEK A VIZSGÁLATA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A NEMZETKÖZI TRENDEKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MÁRTON MIHÁLY

AZ EURÓPAI BORZ ÉS A VÖRÖS RÓKA KOTORÉKHELY-KOMPETÍCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TEREPBIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZASZÁK GABRIELLA MÁRIA

EGYETEMES SZABADTÉRTERVEZÉS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁDÁR BEÁTA

A FELSŐOKTATÁSI MARKETING TAPASZTALATAI ÉS A MUNKAERŐPIACI ÖSSZEFÜGGÉSEK ROMÁNIA - ERDÉLYBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓNÉ BÉRES BEATRIX

A MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁK (Ameiurus spp.) VIZSGÁLATA MORFOLÓGIAI BÉLYEGEK, VALAMINT MOLEKULÁRIS GENETIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOCSIS TAMÁS JÓZSEF

BIOSZÉN ÉS BIOEFFEKTOR KOMBINÁCIÓK HATÁSA HOMOKTALAJOK BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KRÜZSELYI DÁNIEL

BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ BIOAKTÍV ANYAGAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOGÁRDI TÜNDE

TÁRSADALMI HELYZETFELTÁRÁS DÉL-HEVESBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MANGESH NAKADE

STUDY ON THE EFFICIENCY OF CERTAIN PHYTOBIOTICS TO REDUCE THE DETRIMENTAL EFFECTS OF MYCOTOXINS IN POULTRY

DISSERTATION, THESIS

FEKETE DÁVID

AZ OLTÁS HATÁSA A GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS [THUNB] MANSFEELD) BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DÉNES LAJOS DÉNES

LÉZER DIFFÚZ REFLEXIÓS MÓDSZER TERMÉNYEK ÁLLAPOTJELLEMZÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOLLÁR TÍMEA

A HALSPERMA VIZSGÁLATÁRA ALAPOZOTT TOXIKOLÓGIAI TESZTRENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

D. NÉMETH ZSUZSANNA

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VIZSGÁLATA AZ EU-BAN, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FOGARASI ATTILA LEVENTE

BIO ALAKOR SÖR ELŐÁLLÍTÁSA ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐ KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LI MAOHUA

A STUDY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN CHINESE LISTED COMPANIES

DISSERTATION, THESIS

PHAM CONG NGHIEP

THE REGIONAL CHARACTERISTICS OF MARKET INFORMATION TRANSFER SYSTEM IN THE RICE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM

DISSERTATION, THESIS

SHOUGANG ZHANG

EMPIRICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPLED NEGOTIATION IN TEAMWORK AND NEGOTIATION OUTCOMES

DISSERTATION, THESIS

MOUWAKEH AHMAD

THE ANTIMICROBIAL AND RESISTANCE MODIFYING ACTIVITIES OF NIGELLA SATIVA OIL

DISSERTATION, THESIS

WALEED ALI HUSSEIN AL-ZAIDI

RELATIONSHIP QUALITY AND RELATED ACTIVITIES OF PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN IN IRAQ

DISSERTATION, THESIS

LAKATOSNÉ SZUHAI GYÖRGYI

PROJEKTMENEDZSMENT SZEMLÉLET FONTOSSÁGA ÉS ELFOGADOTTSÁGA A MAGÁNÉLETBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

WISAM NEEMA HUSSEIN

THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ON TAX EVASION THROUGH APPLYING ACCOUNTING CONSERVATISM IN IRAQ

DISSERTATION, THESIS

KATEKHAYE DHANASHREE

BARRIERS AND OPPORTUNITIES OF RURAL ENTREPRENEURSHIP: INDIAN AND HUNGARIAN SCENARIO

DISSERTATION, THESIS

HENNING ANNA IMOLA

A TÁJ ÉS A VÁROSI SZABADTEREK SZEREPE NAGYBÁNYA FESTŐVÁROS FEJLŐDÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JING LI

THE RISK-TAKING BEHAVIOR IN CHINESE COMMERCIAL BANKS

DISSERTATION, THESIS

PÉCSEK BRIGITTA

A LASSÚ TURIZMUS MINT A VÁROSI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK FEJLESZTÉSÉNEK FENNTARTHATÓ ALTERNATÍVÁJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÖBÖLKUTI ZOLTÁN ATTILA

ADAPTIVE VARIATION OF SELECTED SCOTS PINE  (PINUS SYLVESTRIS L.) POPULATIONS FROM THE CARPATHIANS AND THE PANNONIAN BASIN INFERRED FROM MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND GENOMIC DATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARGA IVETT

BUDAPEST ERŐFORRÁS-SZEMPONTÚ VÁROSSTRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH GERGELY TIBOR

VÁLLALKOZÓK EGYES MAGATARTÁSMINTÁZATAINAK KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS ANDRÁS

BÚZA-AEGILOPS INTROGRESSZIÓS VONALAK ELŐÁLLÍTÁSA, GENO- ÉS FENOTÍPUSOS JELLEMZÉSÜK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS