Meghívó

MRAVCSIK ZOLTÁN

A VITACEAE CSALÁD TERMESZTETT FAJAINAK EVOLÚCIÓJA, DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS DIVERZITÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A MORFOMETRIAI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AHMET BARISCIL

REFUGEE STUDENTS IN THE TURKISH HIGHER EDUCATION IN THE LIGHT OF THE SYRIAN CONFLICT

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

GAZDAG ORSOLYA

KÜLÖNBÖZŐ GAZDÁLKODÁSI MÓDOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A TALAJMIKROBA-KÖZÖSSÉGEK FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

EMŐDI ANDREA

AZ ALAKOR SOKFÉLESÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MORFOMETRIA MÓDSZEREIVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NIKOLA TRENDOV

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN SELECTED EU MEMBER STATES

DISSERTATION, THESIS

VÁRNAI IBOLYA

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK ÉS TÉRBELISÉG A MŰTÁRGYAK ÉS HASZNÁLT CIKKEK PIACAIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KENDE ZOLTÁN

KLÍMAKÁROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TALAJMINŐSÉG ROMLÁS ÉS KÁRMEGELŐZÉS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYER ZOLTÁN

MIKORRHIZA GOMBA HATÁSA NAPRAFORGÓ ÉS KUKORICA KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKRE ADOTT STRESSZ-VÁLASZAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH CSABA

SORBUS FAJKELETKEZÉS TRIPARENTÁLIS HIBRIDIZÁCIÓVAL A KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI TÉRSÉGBEN (NOTHOSUBGENUS TRIPARENS)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KEREKES ADRIENN

SZŐLŐ FAJTÁK SZÍNVÁLTOZATAINAK ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS VITIS FAJOK MOLEKULÁRIS EVOLÚCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MARIA LO GIUDICE

UNRAVELLING THE ROLE OF CALCIUM SENSING RECEPTOR (CASR) IN NEUROLOGICAL PHENOTYPES

DISSERTATION, THESIS

ÁDÁM JÁNOS

CSONTHÉJASOK PPV FERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RAMADAN BENJREID

POLLUTED WATER TRATMENT USING COMPOST MATERIAL AS ADSORBENT: BATCH AND CONTINUES COLUMN STUDIES

DISSERTATION, THESIS

NAGY ANNA VIKTÓRIA

AZ ENERGIAFŰZ KARIOTIPIZÁLÁSA ÉS AZ AUTOTETRAPLOID NÖVÉNYEK CITOLÓGIAI ÉS MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁNAINÉ SIPOS DÓRA

MIKROSZATELLIT MARKEREK IZOLÁLÁSA HAL POPULÁCIÓK GENETIKAI VARIABILITÁS VIZSGÁLATÁNAK ÉS NEMESÍTÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁHOZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAKOVICSNÉ ZSOHÁR NOÉMI

SZILVAFAJTÁK JELLEMZÉSE SSR- ÉS S-LÓKUSZ MARKEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS CSILLA

BÚZAKORPA ÉS PAPÍRHULLADÉKOK BIOETANOL CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS