Megnyílt a Szent István Egyetem 2013/2014. tanéve

Gödöllő, 2013. szeptember 9.

A Szent István Egyetemen (SZIE) 3308 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait a szeptember 9-én megnyílt 2013/2014. tanévben. Az intézmény gödöllői aulájában tartott ünnepi szenátusi ülésen Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) helyettes államtitkára mondott köszöntőt, majd dr. Tőzsér ános egyetemi tanár, a SZIE ideiglenes intézményvezetője tartott tanévnyitó beszédet.

Gödöllő az agrároktatás egyik meghatározó fellegvára - mondta Tóth Katalin. A VM helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy az egyetemet hazai és nemzetközi vonatkozásban is az agrárium kiemelkedő felsőoktatási intézményeként tartják számon.

Aláhúzta, hogy a magyarországi egyetemek közül elsőként a gödöllői agrárképzési centrum vált a VM stratégiai partnerévé. Hozzátette, a szaktárca továbbra is kiemelt együttműködő partnerként számít az egyetemre a Darányi Ignác Terv, valamint a Wekerle Sándor Terv konkrét programjainak kidolgozása és megvalósítása során.

Tóth Katalin leszögezte, az átalakuló felsőoktatási rendszerben egy olyan struktúra kialakítása a cél, amelyben optimálisan érvényesül az akadémiai autonómia, a professzionális menedzsment és a tulajdonosi kontroll szellemisége is. Kijelentette, elméleti, gyakorlati tudással felvértezett, szakmailag felkészült diplomások képzésére van szükség, akik versenyképesek a piaci viszonyok között is.

2013 első fele azért teremtett különleges helyzetet, mert a 2000-ben megalakult Szent István Egyetem eddigi történetében nem volt még arra példa, hogy intézményünk vezetését megbízott intézményvezető lássa el - mondta tanévnyitó beszédének bevezetőjében dr. Tőzsér János. Ezzel összefüggésben kiemelte, hogy az egyetem központi szervezetei, a karok, az intézetek, tanszékek vezetői szakavatott, profi módon látták el feladataikat az intézmény működőképességének biztosítása érdekében.

Dr. Tőzsér János a tanulmányaikat megkezdő hallgatók figyelmét a következőkre hívta fel. - Vegyék komolyan azt a lehetőséget, amelyet most megkaptak azzal, hogy tanulmányaikat egyetemünk valamelyik szakján elkezdhetik. Próbálják meg kialakítani saját önálló tanulási rendszerüket az eredményes ismeretmegszerzés érdekében! A szakmai ismeretek megszerzése mellett törekedjenek a szakmai idegen nyelv elsajátítására és az alkalmazott informatikai ismereteik szinten tartására, fejlesztésére. Használják ki azokat a lehetőségeket, amelyek a többlet szakismeret megszerzését biztosíthatják (pl. tudományos diákköri dolgozat megírása, a szakkollégiumi programokon való aktív közreműködés). Vegyenek részt aktívan a diákönkormányzat működtetésében, hiszen ez az Önök érdekvédelmi szervezete! Tanulmányaik végzése mellett szakítsanak időt az egyetem által nyújtott sportolási lehetőségekre, töltődjenek fel kulturális eseményeken és végezetül a pihenésről se feledkezzenek meg!

Az intézmény vezetője - hivatkozva a SZIE hazai agráriumban betöltött elismert szerepére, oktatási és kutatási kapacitásaira, a hazai és külföldi szakmai kapcsolataira -, reális célnak tartja azt, hogy az egyetem a Kárpát-medencében egy olyan tudásközponttá váljon, amely az oktatási, a kutatási és a szaktanácsadási tevékenységeket a teljes élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés tématerületein elit szakegyetemi formában szakavatottan művelni tudja.

A SZIE hallgatói létszáma 15 ezer, dolgozói létszáma 1800 fő. Az egyetemi karokon a tudományos minősítéssel rendelkezők aránya 79%, teljes munkaidős dolgozók esetében ez az arány 67%. Az MTA doktora címmel, valamint MTA tagsággal rendelkező egyetemi tanárok együttes létszáma 39 fő. Az intézményben 8 doktori iskola, 8 szakkollégium működik, a külföldi hallgatók aránya: 5,8%. Az egyetem négy kontinensen 60 ország felsőoktatási intézményével ápol kapcsolatot – emelte ki az intézmény vezetője.

A Darányi Ignác Terv, valamint a Wekerle Sándor Terv konkrét programjainak kidolgozásában és megvalósításában való részvételünk megalapozott, nemcsak a 2012-ben megkötött VM-SZIE együttműködési megállapodás miatt, hanem azért, mert tudásunk, képességeink és kapacitásunk alapján is képesek vagyunk rá! Egyetemünk a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolataiban az eddiginél nyitottabb és együttműködőbb szerep betöltésére törekszik majd – hangsúlyozta dr. Tőzsér János.

Az elsőéves hallgatók eskütételét követően az intézmény vezetője a gólyákat az egyetemi polgárok közösségébe fogadta. Ezután a tanulmányaikat kezdő doktoranduszokat iktatták be. Az új tanévben 47 hallgató részesült Köztársasági ösztöndíjban.

Az ünnepség kitüntetések átadásával folytatódott. SZIE Aranyérem kitüntetésben részesült Tatár Imre nyugalmazott gazdasági főigazgató. A SZIE Kiváló Sportolója kitüntetést Baji Balázs, az Állatorvos-tudományi Kar hallgatója vehette át. Baji Balázs négyszeres országos bajnok 110 méteres gátfutásban. Az idei Fedett-pályás Európa bajnokságon egy hajszállal csúszott le a dobogóról, és lett országos csúcsot beállítva negyedik helyezett. A negyedéves hallgató legfőbb célja a riói olimpián való minél eredményesebb szereplés és az, hogy kiválóan képzett állatorvossá váljék.

Az ünnepségen írta alá az egyetem és Pest Megye Közgyűlése közötti együttműködési megállapodást dr. Tőzsér János és dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke. A SZIE rendkívül fontosnak tartja, hogy a területfejlesztési kérdések megoldásában, a megye társadalmi gazdasági életében aktívan részt vegyen, hiszen a lokális társadalmi-gazdasági kapcsolatoknak, a megye, a régió fejlettségi szintjének jelentős hatása van az egyetem lehetőségeire, jövőjére.

A magyar tudományos közélet 2013-ban ünnepli Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, Széchenyi-nagydíjas történész születésének 100. évfordulóját. A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az egyetemmel közösen Kosáry Domokos-díjat alapított a tudományszervező könyvtárigazgató emlékének megörökítésére. Az érem Csikai Márta Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása.

A díj kuratóriuma posztumusz Kosáry Domokos-díj kitüntetést adományozott dr. Walleshausen Gyula nyugalmazott könyvtári főigazgatónak, történésznek, címzetes egyetemi tanárnak az egyetemen, annak könyvtárában és levéltárában végzett kiemelkedő könyvtárosi oktatói, egyetemtörténeti kutatói munkásságáért, az egész magyar könyvtár- és levéltárügy területén végzett áldozatos, nemzedékek számára példaértékű tevékenységéért, egész életművéért. A díjat fia, Walleshausen Gyula vette át.

A díj kuratóriuma Kosáry Domokos-díj kitüntetést adományozott dr. Solti Lászlónak, az MTA rendes tagjának, egyetemi tanárnak a SZIE Egyetemi Könyvtár szakkönyvtárai képviseletéért, a könyvtárügy, a közgyűjteményi munka elismertetéséért, valamint a SZIE Egyetemtörténeti Bizottság létrehozásában és működtetésében vállalt meghatározó, elkötelezett tevékenységéért.

A tanévnyitó ünnepség a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár előtt folytatódott, ahol időszaki kiállítás nyílt a névadó egyetemi könyvtárosi, könyvtárigazgatói munkáját bemutató dokumentumokból, fényképekből, kiadványokból. Bemutatták a Kosáry-emlékév alkalmából a közeljövőben megjelenő két jelentős kötetet is, valamint megkoszorúzták a 2009-ben felavatott emléktáblát.