Megnyílt a Szent István Egyetem 2017/2018-as tanéve

Szeptember 4-én a gödöllői aulában dr. Tőzsér János rektor megnyitotta a Szent István Egyetem 2017/2018-as tanévét. Az intézmény nyolc karára a különböző képzési szinteken közel 4000 elsőst vettek fel. Az eseményen esküt tettek a képviseletükben nagy számban megjelent hallgatók, majd beiktatták az új doktoranduszokat. Az egyetem Professzor emeritus címmel tüntette ki dr. Molnár József egyetemi tanárt, korábbi rektort. Az évnyitón részt vettek a zentai és beregszászi gólyák is.

Dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásét felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte: a mezőgazdaságban jelentkező szakemberhiány a vidékfejlesztést is hátráltatja, azért is szükséges, hogy az agrárdiplomások minél nagyobb hányada a szakmában helyezkedjen el.

A helyettes államtitkár arról is szólt, hogy a készülő agrárstratégia az érintett felsőoktatási intézményeknek is irányt szabhat és a SZIE meghatározó szerepet játszik e téren, amit az elnyert európai uniós források, az intézmény széles képzési kínálata és a határon túli szerepvállalása is mutat.

A fenntartható fejlődés szolgálatába állítható piacképes szaktudás napjainkban talán fontosabb, mint valaha - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A SZIE a vidék és a magyar agrárium egyeteme, a magyar agrárképzés kiemelkedő felsőoktatási intézménye, magas színvonalú, komplex, elméleti és gyakorlati képzése biztosítja az ágazat szakember-utánpótlását.

Az egyetem a kormányzati törekvésekkel összhangban, elsődleges feladatának tekinti a képzések és a társadalmi, gazdasági igények közötti összhang erősítését, a képzési tartalmak minőségelvű fejlesztését, a hallgatói felelősség fokozását. Ezek eredményeként pedig a foglalkoztatás és a gazdaság versenyképességének javítását. Képzéseinek és kutatási területeinek tervezését a gazdaság és az innováció szereplőivel összehangolva végzi.

A SZIE azonban nemcsak az anyaország, hanem az egész Kárpát-medence tudástranszfer központja az agrár-felsőoktatás területén. Negyed évszázaddal ezelőtt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem a magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként indította el képzéseit Székelyföldön, megteremtve ezzel az erdélyi fiatalok számára a szülőföldön, magyar nyelven való tanulás lehetőségét.

A SZIE 2000-es megalakulásánál az öt alapító intézmény között ott volt a Kertészeti és Élelmiszertudományi Egyetem is. Az az egyetem, amely Zentán idén 21 éve, hogy elindította az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő kertészmérnök képzését.

Az anyaintézmény életében az elmúlt 17 évben több átalakulás is történt, de hitvallása változatlanul: Tudással a vidék felemelkedéséért!

Az átalakulásokat követően 2016-tól újra a SZIE logója található a Zentai Konzultációs Központ kapuja fölött. A Konzultációs Központ több, mint két évtizede meghatározó szerepet tölt be a térség mezőgazdaságának alakulásában. Több mint négyszáz okleveles mérnök hallgatója által egy agárértelmiségi hálót képez a Vajdaságban.

2016-ban az egyetem a képzést működtető partnereivel a felsőoktatás mellett intézményes keretekbe foglalta az addig csak projekt alapokon megvalósított felnőttképzési és gazdaképzési programjait is, melyeket törekszik összehangoltan megszervezni a Prosperitati Alapítvány által támogatott programokkal, valamint a Vajdasági Magyar Közösség Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájával.

A képzéseket szervező Pro Scientia Naturae Alapítvány kuratóriuma nyáron egyhangúlag elfogadta a Vidékfejlesztési agrármérnök és a Kertészmérnök mesterszakok indításának szükségességét, melyek az előbb említett programokon kívül a készülő Szerbia Területfejlesztési Stratégiájához is illeszkednek, magasan szakképzett munkaerő és a témában jártas kreatívan gondolkodó fiatal magyar értelmiség biztosításával.

A mai tanévnyitón az anyaországi hallgatók mellett részt vesznek az egyetem zentai és beregszászi hallgatói is. Kívánom nekik, hogy váljanak hasznos tagjaivá az egyetem közösségének és tanulmányaikat befejezve szülőföldjükön hasznosítsák megszerzett tudásukat, fejezte be köszöntőjét Pásztor István.

Végül dr. Tőzsér János rektor a következő tanévnyitó beszédet mondta.

Tisztelt Vendégeink!

Kedves Hallgatók, Munkatársak, Egyetemi Polgárok!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Egyetem Szenátusának tanévnyitó ünnepi ülésén! Kiemelten köszöntöm azokat a hallgatóinkat, akik most kezdik meg tanulmányaikat Egyetemünkön, vagy éppen folytatják mesterszakon és doktori képzésben. Nyolc karunkra – gödöllői, budapesti, békéscsabai és szarvasi kampuszainkra, a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központba, valamint beregszászi, csíkszeredai, révkomáromi és zentai kihelyezett képzéseinkre – közel 4000 hallgató nyert felvételt. Az évnyitó elsősorban az ő ünnepük.

Kedves Elsőéves Hallgatóink!

Aulánk azok számára is ismerős lehet, akik először léptek monumentális terébe. Milliók látták ugyanis azt a jövőbeli Mars-expedícióról szóló filmet, aminek egyik jelenetében itt adták hírül a vörös bolygóra vezető utazás tervét.

A magból születő életet köszöntő domborművünk, Amerigo Tot szobrászművész nemzetközi hírű alkotása, egyetemünk becses kulturális értéke. Az Önök számára ezért már a világűr meghódítását is jelképezheti. Mivel intézményünk ma egy nemzetközi űr-távérzékelési konferenciának is otthont ad, egy kanadai űrhajós gondolatát szeretném Önökkel megosztani. Chris Hadfield ezredes Egy űrhajós tanácsai földlakóknak című könyvében írja, „ha stresszes és kockázatos helyzetekben is meg akarjuk őrizni a hidegvérünket, akkor egyetlen dologra van szükségünk: tudásra.” E tudás megszerzéséért érkeztek Önök a Szent István Egyetemre!

Hidegvérre persze a tudás megszerzésének útján is szükségük lesz. A tanulásban sokat segíthet közösségük, amelynek kialakítása a gólyatáborokban már elkezdődött. Kérem, szívleljék meg a Hallgatói Önkormányzat elnökének, Balogh Barbarának ott elhangzott tanácsát: Pályakezdőként nem a diplomájukat kell majd eladniuk, hanem magukat. Tudásukat, kompetenciáikat, művelt, önállóan gondolkodó, s az újdonságokra mindig nyitott személyiségüket. Ezek fejlesztésére törekedjenek emberi kapcsolataik erősítésével is az egyetemi éveik alatt!

Nem a jelenkornak tanulnak, hanem a jövőnek, ami forradalmi változások révén alakul ki. Főleg a munka világában, de a mindennapi életükben is. Az új ipari forradalom, a robotizáció, az internet – a hálózatba kötött „intelligens” eszközök kommunikációja -, rugalmasságot követel mindenkitől. Talán még sosem volt ennyire szükség az emberi minőségre, szolidaritásra, mint maholnap lesz. Biztosak lehetnek abban, hogy ismeretlen karrier utak úttörőivé válnak, azaz ma még nem is létező pályákra készülnek. 

Mi, tanárok, a földi személyzet vagyunk a felkészülésükhöz, útra indításukhoz; a célt már Önöknek kell megtalálniuk.

Kedves Gólyák!

A tudás megszerzéséhez sok forrásból kaphatnak segítséget. Először is, magától értetődően, a tantervben szereplő egyetemi előadásokon és gyakorlatokon. A legkönnyebb utat – generációk tanulsága alapján – a folyamatos tanulás ígéri.

Az egyetemi tehetséggondozás tanórákon kívüli klasszikus, bevált műhelyei a tudományos diákkörök. Magyarországon évente több ezren készítenek diákköri dolgozatokat szorosan együttműködve tanáraikkal. Ez a tudósképzés hungaricuma. A kétévente jelentkező Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Szent István Egyetem hallgatói hagyományosan jól szerepelnek. Az idei, tavaszi mérlegünk 22 első, 26 második és 17 harmadik helyezés. Használják ki a lehetőséget!

Az egyetemi szakkollégiumok az azonos tudományos érdeklődésű hallgatók közösségei. A halászattól a vadászatig, a kertészettudománytól az élelmiszertudományig a Szent István Egyetemen művelt tudományterületek széles skáláján adnak a tananyagokban szereplő ismereteken túli tudást Önöknek. Éljenek ezek lehetőségeivel is!

 A kormány Új Nemzeti Kiválóság Programjának ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban résztvevők kiválóságát támogatják az alap-, a mester- és a doktori képzésben. Kérem, figyeljék az ezzel kapcsolatos felhívásokat az egyetemi kommunikációs csatornákon!

Javaslom első éves hallgatóinknak, hogy mielőbb találják meg a tanulás, a munka és a kikapcsolódás megfelelő egyensúlyát.

Legyen ösztönző az Önök számára, hogy a napokban lezárult tajpeji Universiadén egyetemünk hallgatói is részt vettek. Bányai Zsombor párbajtőrben ezüstérmet szerzett. Garda Krisztina vízilabdázó, Budai Dorina párbajtőröző és Puy Sebestyén kardozó képviselték még színeinket. A Szent István Egyetem a szabadidős sportolásra is bőséges lehetőségeket kínál.

Az egyetemekre nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek nevelésében. Nem az a célunk, hogy csak a szakmájukban jártas szakembereket képezzünk. Nagy gondot fordítunk hallgatóink testi és lelki egészségére is. Felkészítjük diákjainkat a jövőbeli pályájukon történő zökkenőmentes elhelyezkedésre. Támogatjuk a tanórán kívüli fejlődésüket, biztosítjuk, hogy tanulmányaik során lemorzsolódás nélkül haladjanak, felismerjék a konfliktushelyzeteket és ezek megoldására jó stratégiával rendelkezzenek. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelésre, hogy képesek legyenek a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.

Tisztelt Vendégeink!

Az egyetemi szenátus a 2017/2018. tanévi első ülésén Dimény Imre ösztöndíjat alapított a hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű térségből származó hallgatók számára. Erre a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítására kiírt pályázaton elnyert támogatás nyújt lehetőséget. Ugyanebből a forrásból tudtuk megalapítani a Grassalkovich-ösztöndíjat oktatóink és kutatóink részére a pályán tartás, az előmenetel és a tudományos teljesítmény elősegítése, hosszabb távon az utánpótlás biztosítása céljából, ami rektori programomnak is fontos célkitűzése.

A 891 millió forint támogatást elnyert projekt alapvető célja az agrár- és élelmiszergazdaság versenyképességének növelése a Szent István Egyetem képzéseinek fejlesztésével, a negyedik ipari forradalom kihívásainak időszakában. A fejlesztés legfontosabb eleme egy önálló tanulást segítő, multimédiás tananyagokat és tudásellenőrzési lehetőségeket magába foglaló tudásmenedzsment keretrendszer kialakítása, amely egyaránt segítséget nyújt a hallgató és a tanár számára az elméleti ismeretek átadására és a gyakorlati kompetenciák növelésére.

Ugyancsak a most induló tanév kiemelt feladata az agrárszakma népszerűsítése, egy komplex kommunikációs program kidolgozásával és megvalósításával, amire a Szegedi Tudományegyetemmel és a Kaposvári Egyetemmel összefogva, 790 millió forintot nyert el az általunk vezetett konzorcium. A célok eléréséhez a legkorszerűbb módszereket, technikákat kívánjuk alkalmazni a minél nagyobb siker elérése érdekében.

A Szent István Egyetem ezekkel a projektekkel, a kormány felsőoktatási stratégiájának megfelelően, igyekszik elősegíteni az agrárszakember-utánpótlást, s egyben megvalósítani saját stratégiai célját. Nevezetesen azt, hogy a Kárpát-medence vezető agrár- és vidékfejlesztési tudásközpontjává váljon. Egy olyan intézménnyé, amely átfogja az élelmiszergazdaság teljes vertikumát, erősíti a vidék népességmegtartó képességét, s egyben részese a közép-európai társegyetemek együttműködésének.

Az új tanévben is egyetemünk működteti a külhoni magyar agrárszakember-képzés legszélesebb rendszerét. Ugyanakkor bekapcsolódódunk olyan új hazai képzési formába is, mint amit a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ valósít meg. A felső-szabolcsi városban élelmiszermérnök képzést indítunk.

A Szent István Egyetem ma már hallgatói összetételében is nemzetközi. Közel 1300 külföldi hallgató tanul kampuszainkon. Jórészt a magyar kormány által alapított Stipendium Hungaricum ösztöndíjrendszernek köszönhető ez az átalakulás. Ezt a folyamatot segíti elő az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) ápolt együttműködés is, amit a napokban aláírt megállapodás erősített meg a következő három évre.

Tisztelt Ünnepi Szenátusi Ülés!

Tanévnyitó beszédemet zárva, azt kívánom a most esküt tett hallgatóknak, s mindazoknak, akiket képviselnek, hogy érezzék második otthonuknak a Szent István Egyetemet! Munkatársaimmal mindent megteszünk annak érdekében, hogy Önök a szakmájuk legkiválóbbjai legyenek. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő, javaikkal okosan gazdálkodó, értékteremtő és művészeteket ismerő állampolgárokká váljanak, akik nélkül nem képzelhető el sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. Ehhez kívánok kitartó munkát és szép eredményeket! Kollégáimnak jó erőt és egészséget kívánok az oktatáshoz, a kutatáshoz, az ezekkel összefüggő feladatok elvégzéséhez!

Az ünnepségen esküt tettek az elsőéves hallgatók. Képviselőjük, Bogdán Bence zakójára Balogh Barbara, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke tűzte fel az egyetemi jelvényt. Ezután a tanulmányaikat kezdő doktoranduszok beiktatása következett.

Pályázatuk alapján 49 kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató részesült az új tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amit dr. Horváth Zita helyettes államtitkártól vettek át.

Professor emeritus címmel tüntették ki dr. Molnár József egyetemi tanárt, a SZIE korábbi rektorát.