Minőségügyi és Teljesítmény-menedzsment Igazgatóság

  1. Az Igazgatóság feladata a Kancellár közreműködésével az Egyetem minőségirányítási rendszerének fejlesztése, az ezzel összefüggő szervezeti, szabályozási és eljárási módosítások kialakítása és döntésre előkészítése; ennek keretében a Minőségfejlesztési és – biztosítási Bizottság működésének segítése, titkársági teendőinek ellátása.
  2. Az Igazgatóság feladata továbbá az Egyetem területén folyó oktatás, kutatás és szolgáltatás minőségével összefüggő feladatok koordinálása, szervezése és ellenőrzése. A feladatok koordinálását a szakmai feladatkörében közvetlenül az általános rektorhelyettes irányítása alá tartozó Igazgató, mint minőségügyi vezető látja el.
  3.  Az Egyetem a felsőoktatási tevékenységét az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításra vonatkozó irányelveivel (ESG – European Standards and Guidelines), a felsőoktatás hazai jogi szabályozásával és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlásaival összhangban, továbbá ahol relevanciával bír, ott szakmaspecifikus, szabványalapú rendszerek alapelveire tekintettel alakítja ki és működteti.

 

Küldetésnyilatkozat

Szabályzatok

MAB akkreditációs dokumentumok

Intézményakkreditáció 2006
Intézményakkreditáció 2012
Intézményakkreditáció 2018. MAB határozat
Intézményakkreditáció 2018. MAB jelentés

Agrár szakok akkreditációs jelentése
Gazdaságtudomány képzési terület akkreditációs jelentés
Gazdaságtudomány képzési terület akkreditációs jelentés kiegészítése
Pedagógusképzési képzési terület alap- es mesterképzési szak akkreditációs jelentése
Egészségtudományi képzések akkreditációs jelentése

Minőségügyi tanúsítványok, egyéb elismerések

GAEK ISO27001
GAEK ISO9001 ISO14001
GÉK ISO9001
GTK ISO9001
KDKL ISO9001

Kiváló Egyetem
SZIE GTK Felsőoktatási Minőségdíj