Négyszáz gólya az Állatorvos-tudományi Karon

Az Állatorvos-tudományi Kar 228. tanévét nyitotta meg augusztus 29-én, Budapesten dr. Sótonyi Péter dékán. Az ünnepségen jubileumi diplomákat adtak át, majd esküt tettek az első éves hallgatók. Köszöntőt mondott L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára és Zsigó Jenő, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Az eseményen részt vett dr. Tőzsér János, a SZIE és dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora. 

A kar dékánja tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a magyar nyelvű állatorvos-képzésben 110, az angol nyelvűben 117, a német nyelvűben 112 hallgató kezdi meg tanulmányait. A biológus alapszakon 26, a mesterszakon 18 első évfolyamos diákot köszöntött. A generációk találkozásának jegyében nagyrabecsüléssel üdvözölte az 1939-ben végzett gránitokleveles kollégát, az 1944-ben végzett rubin-, az 1949-ben végzett vas-, az 1954-ben végzett gyémánt- és az 1964-ben doktorált aranydiplomás állatorvosokat.

Dr. Sótonyi Péter kiemelte: az oktatás célja ma is olyan állatorvososok képzése, akik hivatásuk bármely területén megállják a helyüket. Az ÁOTK Európában egyedülállóan 3 nyelven képez. Az Európai Állatorvos-képző Intézmények Szövetsége idén harmadik esetben állapította meg, hogy oktatásuk megfelel az Európai Unió irányelveinek.

Az akkreditációs eljárás során a képzés mellett a minőségbiztosítást is vizsgálták. A két bizottság egyetlen meghatározó hiányosságot sem talált a karon. Az intézmény erősségeként kiemelte az egyetemi polgárok egy emberként való kiállását az állatorvosi oktatás mellett. A vizsgálat nagyra értékelte a kar nemzetközi összehasonlításban is magas szintű tudományos teljesítményét.

 Az értékelés számos ajánlást is megfogalmazott a hazai állatorvos-képzés színvonalának további javítása érdekében, amelyek elsősorban a hallgatói jóléti intézmények fejlesztésére, az oktatással járó adminisztratív tevékenység javítására, és az élelmiszerlánc-biztonsági szemlélet elmélyítésére vonatkoztak.

A dékán köszönetet mondott dr. Kovács Ferenc akadémikusnak, aki 26 évvel ezelőtt rektorként bölcs előrelátással szorgalmazta a német nyelvű képzés beindítását.

A biológus szakon a legmagasabb felvételi pontszámot elért hallgatók kezdik meg tanulmányaikat. Diplomájuk értékét tudományos teljesítményük és jó elhelyezkedésük is igazolja. Dr. Sótonyi Péter leszögezte az új törvény adta lehetőségekkel élve a zoológus képzés helyreállítására törekednek.

A dékán említést tett arról, hogy szervezeti átalakítások eredményeként létrehozták a Lógyógyászati Tanszéket és Klinikát valamint a Haszonállat-gyógyászati Tanszéket és Klinikát; önálló tanszéki státuszt kapott az Egzotikus Állat- és Vadegészségügyi Tanszék illetve a Kórélettani és Onkológiai Tanszék.

Felújították az Anatómia és a Patológia épületét, a Kémia és Élettan Tanszékeket, központi mosdót alakítottak ki, kicserélték a kisállatklinika tetőszerkezetét. A nyáron tovább szépített park mindenki számára felüdülést nyújt. A fejlesztéseket saját bevételeik terhére valósították meg.

L. Simon László köszöntőjében gratulált a jubileumi diplomásoknak. Mint mondta, az egyetem az ünnepségen átadott oklevelekkel elismeri választott hivatásuk az alma mater iránt tanúsított hűségüket. Az ezen a napon tanulmányikat megkezdő hallgatóknak azt kívánta, sikeresen abszolválják tanulmányi kötelezettségeiket és majdan ők is hasonló büszkeséggel gondoljanak erre a patinás intézményre, mint elődeik.

Az állatorvosi az egyik legszebb szakma, olyan tudományterület, amely életközeli izgalmakat ígér. Egyben egy különösen összetartó közösség kovácsa. Ennek az is oka lehet, hogy Magyarországon egyetlen műhelye van az állatorvos-képzésnek. Erős összetartó erő jellemzi ezt a szakmát. Olyan értéket képvisel, amit támogatnia kell a kormánynak, az oktatás- és agrárpolitikának. Az államtitkár ígérte, hogy ezt az értéket fel- és elismerni fogják, annak érdekében, hogy ez az intézmény sok évszázadon át szolgálja a nemzetet.

Világszerte felértékelődik az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság szerepe, az állatorvosoknak újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük a járványvédelem területén, ezért tudásukra csakúgy, mint régen, ma is óriási szükség van - köszöntötte a hallgatókat Zsigó Róbert államtitkár. Kiemelte: a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Európa egyik legrégibb, hazai és nemzetközi viszonylatban is meghatározó kara, az itt megszerzett diploma nemzetközi viszonylatban is magas színvonalat képvisel.

Zsigó Róbert emlékeztetett: Magyarországon az állategészségügyi szolgálat 1888-óta őrködik haszonállataink egészsége és élelmiszereink biztonsága felett. Büszkék lehetünk arra, hogy az akkor létrehozott hálózat immár 126 éve töretlenül látja el ezt a feladatot. Ma a hatóságnak óriási szerepe van abban, hogy garantálja a biztonságos élelmiszert a fogyasztók számára.

Kiemelte, az állatorvosoknak egyre újabb kihívásokkal kell szembenézniük a járványügy, a járványvédelem területén is. Eddig nem ismert kórokozókkal kell megküzdenünk, illetve sajnos már az Európai Unió területére is eljutottak olyan, korábban egzotikusnak elkönyvelt kórokozók, amelyek közvetlenül és közvetve is jelentős gazdasági károkat okozhatnak. A hatóság munkájának ez a nehézsége és a szépsége is: folyamatosan változik, mindig új- és új kihívásoknak kell megfelelni és eleget tenni.

Az ünnepség felsőbb éves hallgatókat illető elismerések átadásával fejeződött be.

A Dr. Hajdu Gusztáv alapítvány okleveleit a 2013/2014. tanévben elért tanulmányi eredményeik alapján Pelles Zsófia II., Pál Zsófia III., Somogyi Zoltán IV. és Piros Andrea Gabriella V. évfolyamos hallgatók kapták.

A kari „Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjat” ebben az évben kiemelkedő tanulmányi és sporteredménye alapján Baji Balázs 5. éves hallgató nyerte el.

A Dr. Komáromy János Állatsebészeti Alapítvány díját ebben az évben Zólyomi Dorottya V. évfolyamos hallgató nyerte el.  Az oklevelet dr. Komáromy János professzor adta át.

 

B. G.

A szerző felvételei