Nemzetközi tanévnyitó ünnepély és a Palesztin Terem átadása 2018

A Szent István Egyetem nemzetközi tanévnyitóját 2018. október 5-én tartotta az Aulában. A 2018/19-es tanévre 88 országból érkezett 1088 nemzetközi hallgató a SZIE-re, akik a különböző ösztöndíj-lehetőségeknek köszönhetően rész-, illetve teljes képzésben vehetnek részt alap, mester és doktori szinten.

A tanévnyitó előtt Őexcellenciája Marie Antoinette Sedin Palesztina korábban Magyarországra akkreditált nagykövete, Prof. Manuel Hassassian Palesztina Magyarországra kinevezett nagykövete és Dr. Tőzsér János rektor ünnepélyesen átadta a Palesztin Termet. A Palesztin Terem a SZIE Gödöllői Campusának 312-es szemináriumi terme, amelyet a Palesztin Nagykövetség és magánszemélyek adományából újítottak fel a Szent István Egyetem részére. A felújítás gesztusát Marie Antoinette Sedin indítványozta, hogy ezáltal köszönetét fejezze ki egyetemünknek az ide érkező főként Stipendium Hungaricum ösztöndíjas palesztin diákok beilleszkedésében és tanulmányi előmenetelükben nyújtott támogatásunkért.

Az ünnepséget Dr. Tőzsér János rektor nyitotta meg köszöntőjével. Ezt követően Dr. Szabó István, a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes tartott előadást az egyetem angol nyelvű képzéseinek fontosságáról és bemutatta a legjelentősebb ösztöndíj-programokat: a Stipendium Hungaricum magyar állami ösztöndíjat, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Kormány közös finanszírozású ösztöndíját, az Erasmus+ és Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás ösztöndíjprogramokat, valamint a CEEPUS csereprogramot.

Az idei ünnepség keretében két kitüntetés átadására is sor került. A Szent István Egyetem szenátusa Bernhard Lehnernek a Tiszteletbeli Doktor címet, Dirk Stephan Bienernek pedig a SZIE Tiszteletbeli Professzora címet adományozta. Az oklevelek ünnepélyes átadása és a laudációk a rektorhelyettesi beszéd után következtek, majd az elnökség tagjai szólaltak fel.

Őexcellenciája Wening Esthyprobo Fatandari Indonézia nagykövete, Zaid Naffa Jordánia tiszteletbeli konzulja, Őexcellenciája Karima Kabbaj Marokkó nagykövete és Prof. Manuel Hassassian Palesztina kinevezett nagykövete előadásaikban köszöntötték az ünnepély résztvevőit, majd a felsőoktatás és a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét emelték ki. Végül az országaikból érkezett hallgatóikat bátorították arra, hogy lehetőségeiket aktívan használják ki, illetve hogy az elsajátított tudást hatékonyan hasznosítsák. Bokodi Szabolcs a Tempus Közalapítvány felsőoktatási vezetője az ösztöndíjprogramok jelentőségét hangsúlyozta. A TKA az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le Magyarországon. A SZIE nemzetközi hallgatói nevében Mohammed Al-Nussairawi a Környezettudományi Doktori Iskola hallgatója tartott beszédet, amelyben a közösségeink és a jövő iránti felelősségünk fontosságát vázolta.

Az eseményen részt vettek még Algéria, Brazília, Ecuador, India, Moldova és Nigéria magyarországi nagykövetségeinek képviselői és Grüner Gabriella (Agrárminisztérium).

A Szent István Egyetem nemzetköziesítési stratégiájában a nemzetközi hallgatók integrációja kiemelt helyet foglal el, ehhez nyújtanak segítséget a tanévnyitóra készre szerelt kültéri információs táblák (kivitelező: VI-COM-T Kft.), a már korábban elhelyezett beltéri kétnyelvű irányító táblák, illetve olyan kulturális események mint a nemzetközi tanévnyitó.