Önkéntes tartalékosokat vár a Magyar Honvédség

Gödöllő, 2013. november 6.

Az önkéntes tartalékos rendszer feltöltésének elősegítése az elsődleges célja annak az együttműködési keret-megállapodásnak, amit november 6-án írt alá dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora és Vanyur Tibor mérnök ezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) parancsnoka.

A hosszú távra szóló együttműködés a haza iránti szolgálatra elkötelezett fiatalok honvédelmi feladatokban való közreműködését kívánja előmozdítani. Az MH HKNYP és a SZIE a jövőben közösen igyekeznek elősegíteni a tartalékos rendszer lehető legszélesebb körben történő biztosítását a hallgatók köréből. Az együttműködés további célja a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szellemében a társadalmi és a gazdasági élet, valamint az euro-atlanti integráció által támogatott újszerű követelményeknek való jobb megfelelés elősegítése, a két fél közötti kapcsolat kiépítése, intézményesítése.

A Magyar Honvédség célja, hogy a társadalom minél szélesebb körben megismerhesse az önkéntes tartalékos rendszert, melynek kiemelt célcsoportja a fiatal korosztály. A tartalékos rendszer feltöltésének elősegítése érdekében az MH HKNYP már hét felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. Míg tavaly 43 önkéntes műveleti tartalékos fiatal teljesítette az alapkiképzést, ez a létszám az idei évben már ötszörösére emelkedett. A rendszer működőképességét szintén bizonyítja, hogy több mint 1400 önkéntes tartalékos vett részt az idei évben lezajlott árvízi védekezésben.

Az önkéntes műveleti tartalékos a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról alkotott 2001. évi XCV. törvényben meghatározott feltételrendszer alapján önként vállalja, hogy rendelkezésre állási díj ellenében rendelkezésre áll és behívását követően tényleges katonai szolgálatot teljesít a hivatásos és szerződéses állományú katonákéval azonos feltételek és követelmények szerint. Az önkéntes műveleti tartalékosok létszáma már meghaladja a háromezer főt.

A közös munka növeli a felsőoktatás keretében megvalósuló értékteremtő tevékenység eredményességét, támogatja a hazafias és honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok eredményes és hiteles végrehajtását. Ennek érdekében közös programokat valósítanak meg, közös projekteket dolgoznak ki, és lehetőség szerint közösen pályáznak a szükséges források biztosítására.