Pályaorientációs nap a Török Ignác Gimnázium diákjainak

Ismét jól sikerült pályaorientációs napon vettek részt a gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulói. December 6-án tanáraikkal együtt mintegy száz középiskolás kereste fel az intézménytől másfél kilométerre fekvő Szent István Egyetemet, ahol első kézből tájékozódtak a képzési kínálatról, a gödöllői Campus és a gödöllői karok életéről.

A 2. előadóban összegyűlt vendégeket dr. Szabó István oktatási rektorhelyettes köszöntötte. A Szent István Egyetemet a következők miatt ajánlotta a fiatalok figyelmébe: a képzés sok évtizedes hagyományokon alapul, az egyetem oktatói tudományterületük közismert képviselői, a munkaerőpiaci igények szerinti képzés gyakorlatorientált, azt számtalan hazai és nemzetközi vállalati kapcsolat erősíti. 

Dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar dékánja kiemelte az évtizedes múltra visszatekintő kooperatív szakmai gyakorlatot, amely a kar egyik specialitása. Erre az alap- és a mesterképzések utolsó évében lehet jelentkezni, a tanulmányokat ekkortól egyéni tanulmányi rend formájában lehet folytatni, az egyetem gyakorlati partnere pedig fizetést is ad a hallgatóknak.

Dr. Heltai Miklós, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja elmondta, hogy a karon két akadémikus és 10 MTA doktora dolgozik. Igen erősek a tudományos alapok, amiket a karhoz kötődő doktori iskolák magas száma is mutat. Nagyon sok törökös diák végzett az elmúlt évtizedekben a karon. Mint ismert, a dékán édesapja, Heltai Miklós több évtizedig igazgatta a gimnáziumot, a népes Heltai család tagjai előszeretettel tanultak és dolgoznak a SZIE-n.

Naárné dr. Tóth Zsuzsanna, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatási dékánhelyettese elmondta, a gazdasági területen oktató hazai karok sorában a GTK az oktatók kiválósága tekintetében a 2., az oktatók tudományos minősítése alapján a 4. helyen áll. A tehetséggondozásban is erős a kar, miként az egész Egyetem is, hiszen a hallgatókat bevonják a kutatási és fejlesztési projektekbe, eredményes a tudományos diákköri munka és számos szakkollégium várja az azonos érdeklődési körű diákokat.

A tájékoztatók után a Gépészmérnök Kar iránt érdeklődő középiskolások megtekintették a motorfékpadot, a CNC megmunkálás gépeit, ismerkedtek a gépgyártás területén alkalmazott modern szerszámgépek felépítésével, a robotika és a mechatronika egyetemi laboratóriumával.

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar bemutatta a gombák, baktériumok, madarak és vademlősök világát és az érdeklődők bekapcsolódtak a nyílt nap programjaiba is.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon játékos vetélkedő zajlott. A középiskolások  a „Ki tud többet közgazdaságtani kérdésekben?” interaktív TOTÓ kitöltésével ellenőrizhették és mélyíthették el a közgazdaságtani ismeretekkel kapcsolatos tudásukat, megismerkedve az Egyetemen oktatott néhány tantárgy tematikájával is.

A fotók Balázs Gusztáv felvételei.