Pályázati Felhívás - Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

Részképzési pályázat, 2017/18-as tanév I. félév

1. A pályázat általános célja

A magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.A hallgatóknak a 2017/2018-as I. félévben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen van lehetőségük  egy hónapot eltölteni. Az ott tartózkodás alatt a hallgatónak lehetősége nyílik megismerni a Karon folyó tudományos kutatói munkát, saját kutatással előkészíteni TDK dolgozatát, szakdolgozatához háttérkutatásokat végezni.

A választható képzések listáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem honlapján lehet elérni, a következő linkeken:

Alapképzések:

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes

Mesterképzések:

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/mesterkepzes

Teljes féléves (5 hónapos) mobilitási programot a 2017/2018-as I. félévben egyetemünk NEM indít.

2. Jelen pályázati felhívás célja

A hallgatók egy hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2017/2018-as tanév I. félévében, az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben.

3. A pályázattal elnyerhető támogatás

  • A 2017/2018-as tanévben elnyerhető támogatás összege egy hónapra 150.000 Ft ösztöndíj. A támogatás folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást megelőzően, 20%-a pedig az elszámolást követően.
  • A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni, ide értve a képzési, az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket.

A pályázó olyan hallgató lehet:

  • aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Szent István Egyetemmel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött
  • Nem pályázhatnak a 2017/2018-as tanévben újra beiratkozott hallgatók.

A pályázatokat az egyetemi Makovecz Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges, mely a fogadó intézménnyel együttesen kerül elbírálásra. A Bizottság pozitív döntése esetén a hallgatónak befogadó nyilatkozatot kell kérnie a választott intézménytől, melyhez a formanyomtatványt, pozitív Bizottsági döntés értesítésekor fog megkapni a jelentkező.

Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

A nyertes a pályázat időtartamát követően köteles szakmai beszámolót készíteni, melyet a tanulmányutat követő 10 munkanapon belül elektronikusan, aláírva köteles az egyetemi Makovecz Bizottsághoz eljuttatni a lent megadott e-mail címre. Az ösztöndíj fennmaradó pénzügyi részét a Bizottság a beszámoló elfogadását követően folyósítja a pályázó számára.

A pályázathoz az alábbiakat kérjük benyújtani:

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell érvényes Európai egészségbiztosítási kártyával.

A pályázat mellékleteit kérjük elektronikus úton, aláírva legkésőbb 2017. szeptember 18-ig a szoke.linda@fh.szie.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjenek! Kérdés esetén kérjük forduljon Szőke Lindához a 06-28-522-000 / 1244- melléken!