Pályázati Felhívás SZIE Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

 

A SZIE Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány pályázatot hirdet tudományos külföldi utak támogatására.

A pályázat célja:

  • külföldi egyetemeken és kutatóintézeteknél tanulmányút lehetőségének megteremtése,
  • mezőgazdasági, környezetvédelmi és vízgazdálkodási tudományos konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel, továbbá gyakorlati tapasztalatcsere költségeinek részben vagy egészben történő fedezése.

A pályázat feltétele:

  • Pályázhatnak a SZIE karainak mindazon hallgatói, akik tanulmányaikban és tudományos diákköri tevékenységben kiemelkedő eredményeket értek el. A hallgatók pályázatához két oktató/kutató ajánlása szükséges.
  • A pályázónak angol, német, francia, spanyol nyelvből vagy annak az országnak a nyelvéből, ahová a pályázatát benyújtja, legalább középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie, vagy ezzel egyenétékű nyelvtudást kell igazolnia
  • Nem pályázhat az, aki az előző évben úti jelentését és elszámolását nem küldte meg az Alapítványnak.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázóknak pályázatukat űrlapon kell benyújtaniuk, amelyet a következő címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni:

SZIE Nemzetközi Kapcsolatok Közhasznú Alapítvány (Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda)

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. (főépület, I. em. 1007 szoba)

  • A pályázatok benyújtási határideje: folyamatos (a forrás kimerüléséig)
  • A támogatást elnyert pályázóknak az Alapítvánnyal szerződést kell kötniük.