Példaértékű kulturális együttműködés a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Szent István Egyetem között

Gödöllő, 2016. január 22.

 A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a felsőoktatási intézmények között elsőként a Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást, amelyet a felek a mai napon, a XX. Magyar Kultúra Napja Gála keretében írtak alá a Stefánia Palotában. Az esemény a felsőoktatás és a kultúra, a művelődés, valamint a határokon átívelő együttműködés szempontjából példaértékű megállapodás, mely hozzájárul a hátrányos helyzetű települések, térségek és közösségek esélyegyenlőségének növeléséhez, a lakosság életminőségének javításához, valamint a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségekkel való élő kapcsolattartással a magyar identitás erősítéséhez.

 „A Szent István Egyetem tanárainak egy része a kezdetektől figyelemmel kísérte a térségi életminőség-fejlesztő programunkat, átérezték sokszor kilátástalannak tűnő küzdelmünket, és személyesen látták az általunk létrehozott értékeket” – mondta köszöntőjében Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – „Az egyetemmel ma aláírásra kerülő szerződés megerősítheti kapcsolatainkat, és minőségileg megváltoztathatja küldetésünk szintjét. Szándékunk szerint az egyetem professzorai, tanárai és hallgatói segítségével növekedhet a térségben élők információhoz és forrásokhoz való hozzáférésének esélye, amely hosszabb távon a lakosság életminőségének javulását eredményezheti.”

 Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora ugyancsak hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőségűnek tartja az egyetem és az alapítvány közötti együttműködést. „Az egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának munkatársai részt vesznek kutatásokban, tájékoztató előadásokat tartanak, valamint a térség, a falvak vagy akár a személyek problémáira konkrét választ adni képes képzéseket szerveznek, amelyek kialakíthatják/növelhetik a lakosság motiváltságát, az öngondoskodáshoz és érdekérvényesítéshez való képességét. Emellett az együttműködés hozzájárulhat a vidék, a falvak gazdasági fejlesztéséhez, kultúrájuk megőrzéséhez és a humán erőforrások helyben tartásához.”

 A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Szent István Egyetem egyaránt fontos feladatának tekinti javaslatok kidolgozását az életminőség javításához szükséges tudatosság kialakítására, ezzel lehetőséget teremtve az egyéneknek és közösségeknek a társadalmi fejlődés előnyeiből való részesedésre.

 Az együttműködés során az egyetem és az alapítvány munkatársai kapcsolatot alakítanak ki a hasonló problémákkal küzdő térségek települései és civil szervezetei között. Összegyűjtik a társadalmi és közösségi szempontból fejletlen területek problémáit és az azokra adható közösségi megoldásokat. Az egyetem szakemberi segítségével és az alapítvány hálózataink koordinációjával lehetővé válik az elszórtan kialakuló kezdeményezések közös fejlesztése és a felhalmozott tudásanyag átadása, a jó gyakorlatok bemutatása.

A Magyar Kultúra Napja Gála rendezvényen részt vett Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának tudományos dékánhelyettese is, aki a Magyar Kultúra Lovagja.