Pénzügy és számvitel

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

Az államháztartási szakirányon továbbá a közfeladatokat ellátó államháztartási szervezetek számára képzett szakemberek képesek a vezetői döntések megalapozásához, végrehajtásuk ellenőrzéséhez szükséges pénzügyi-számviteli információs rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez rendszerszemléletű gondolkodással felelősen hozzájárulni;

a nonprofit szakirányon továbbá a szektorközi kapcsolatrendszer ismeretében, a birtokukban lévő speciális módszertani ismeretekkel képesek a civil szervezetek, egyházak és egyházi intézmények, politikai pártok, nonprofit gazdasági társaságok, egyéb nonprofit szervezetek pénzügyi-számviteli, ügyviteli feladatait ellátni, ezzel erősíteni a szervezetek értékteremtő szakmai tevékenységét;

a pénzintézeti szakirányon továbbá olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;

a vállalkozási szakirányon továbbá, akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

A képzési idő félévekben: 4 félév. A képzést Gödöllőn tervezzük indítani.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

3611    Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

3614    Számviteli ügyintéző

3639    Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

3652    Adó-és illetékhivatali ügyintéző

3653    Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző

4121    Könyvelő (analitikus)

4129    Egyéb számviteli foglalkozású

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

  • felsőfokú  államháztartási közgazdász-asszisztens
  • felsőfokú  nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens
  • felsőfokú  pénzintézeti közgazdász-asszisztens
  • felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem