Résztvevői rekord a XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában

2015. április 16.

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Had- és Rendészettudományi Szekcióját a Szent István Egyetem (SZIE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (GTK) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával közösen rendezi meg április 16-17-ig Gödöllőn. A szekcióra 9 intézményből 147 hallgató nevezett 145 pályamunkával, - ami 11 százalékkal több a két évvel ezelőtti versenynél. A dolgozatokat a szakmai bizottság 16 tagozatra bontotta.

A kétnapos diáktudományos esemény plenáris üléssel kezdődött az egyetem aulájában. Prof. Dr. Szilágyi Tivadar, a SZIE GTK tudományos dékánhelyettese, a szekció ügyvezető elnöke kiemelte, hogy a konferencia széles társadalmi összefogással, a felsőoktatásban érintett minisztériumok, országos hatáskörű intézmények, szervezetek, a tudományos és gazdasági élet szereplőinek erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával valósulhat meg.

Prof. Dr. Tőzsér János, az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetem megalapításának 70. évfordulóját idén ünneplő házigazda intézmény rektora elmondta, hogy a SZIE mind a hét kara fontosnak tekinti a tehetséggondozást, a tudományos diákköri tevékenységet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy hallgatóik idén az OTDK 16 tudományterületi szekciója közül 13-ban vettek, illetve vesznek részt.

A szekció helyszínválasztásának indokoltságát az is mutatja, hogy a SZIE GTK az országban elsőként hozta létre a Civil biztonság- és védelemtudományi tanszéket, amelynek feladata a biztonság és a védelem kultúrájának közvetítése az egyetemi hallgatóság és a felnőtt társadalom számára. Ezzel is azt bizonyítva és kinyilvánítva, hogy a biztonság és a védelem kultúrájának egyetemes ismerete az értelmiségi képzés része.

Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese kifejtette, hogy bár intézménye a legfiatalabb egyetemek közé tartozik, hiszen 2012-ben alakult, de előd intézményeiben mindig nagy figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra. 1989 óta több mint 20 Pro Scientia Aranyérem fémjelzi az elődök munkáját. Az NKE vezetése ma is elkötelezett a tehetséggondozás mellett, amit az egyetemen működő 6 szakkollégium munkája bizonyít és az is, hogy a március végén kezdődött OTDK-n már négy szekcióban szerepeltek eredményesen versenyzőik.

A tudományos diákkör a tehetséggondozás világon egyedülálló, speciális, nagyon hatékony, autonóm formája. A kutatók és a hallgatók közös munkájának a tudományos érdeklődés és a szimpátia a kötőereje, amit kevés formális szervezet képes helyettesíteni, hangsúlyozta Prof. Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, az Országos Diákköri Tanács alelnöke. A XXXII. OTDK a dolgozatírók és témavezetők révén 10-12 ezer embert érint a legközvetlenebbül, a bírálókat és a zsűritagokat beszámítva 25 ezer ember dolgozik együtt az országos tudományos seregszemle egy hónapja alatt. Minden előadó hozzájárul a magyar nemzeti gondolkodás kincsestárához.

Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadásában kiemelte: „A hadtudomány és a rendészettudomány régi tudás: az ember létezése óta velünk van. S talán nem vállalunk nagy kockázatot, ha kijelentjük, mindig velünk lesz. Mindig is gyakorlati tudomány volt, amelynek alapszabályait a való élet praxisa állapította meg, s amint mondani szokás, ezeket a szabályokat vérrel írták. Napjainkban is rendkívül fontosak ezek a tudományok. Sőt, talán soha, egyetlen korban sem volt akkora jelentősége a tudománynak a hadviselésben és a rendvédelemben, mint éppen napjainkban. Példaként említem, hogy a tudományos technológiai forradalom nyomán nem egészen egy évtized leforgása alatt új hadszíntér nyílott meg cybertérben, amelynek első és rendkívül pusztító háborúit már meg is vívták. Hasonlóképpen forradalmasította a kriminalisztikát a számítógépes adatfeldolgozás - illetve a bűnözés számára is új, hatalmas terület nyílt meg a cybertérben.

Azt szokták mondani, hogy korunk az információ kora. A munkát lényegesen nagyobb és strukturáltabb, gyorsabb és pontosabb adatbázisok segítik, lényegesen tökéletesebb eszközök állnak rendelkezésünkre, mint eddig bármikor a történelemben. Ezért, a tudományban éppen úgy, mint a harcmezőkön, a tárgyalóasztaloknál vagy éppen egy baleseti helyszínen különösen megnő az ember szerepe. Az emberé, akin az múlik, hogy a szakma szabályai között jól tájékozódva menyire tud új szemmel nézni egy-egy problémát.”   

Ezt a gondolatot jelképezi a XXXII. OTDK valamennyi szekcióján kiosztott „bagolyszemüveg” is, amin át – a szervezők szándéka szerint – más szemmel lehet nézni a világot a tanácskozások idején. A tudományos diákköri divatcikket Prof. Dr. Mezei Barna Müller Péter gondolatával ajánlotta: „A derűs embereknek nem könnyebb a sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk.”

A rendezvényen a következő tagozatokban ismertették előadásaikat csütörtökön a résztvevők.

 • Biztonság- és védelempolitika elmélete
 • Biztonság- és védelempolitika gyakorlata
 • Bűnügy és kriminalisztika
 • Haditechnika és biztonságtechnika
 • Hadművészet története
 • Hadtörténelem, Rendészettörténet
 • Iparbiztonság
 • Katasztrófavédelem és környezetbiztonság
 • Katonai műveletek
 • Kriminológia
 • Logisztika
 • Rendészet
 • Társadalomtudomány
 • Tűzvédelem és mentésirányítás
 • Vám- és jövedéki igazgatás
 • Védelmi elektronika és infokommunikáció

A szekció pénteken délelőtt az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul.