smart city: innovatív kutatási hálózatok fejlesztése pályázati projektről

2015. május 22.

A Szent István Egyetem, Gyula Város Önkormányzata és az Interindustria Tudásközpont Alapítvány konzorciumi partnerségben sikeres pályázatot nyújtott be „Smart City: innovatív kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban” címmel – „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése” című pályázati felhívásra. A projektet az Európai Unió támogatja.

A szakmai program kiemelt célja a leszakadt vidék tudásalapjának és szellemi bázisának evolutív fejlesztése, továbbá a térség gazdaságának és társadalmának újjáépítése. A társadalmi-gazdasági problémákkal terhelt területen jelentős az elvándorlás, nehéz a tudás helyben tartása, éppen ezért szükséges a helyi tudásalapok erőteljes fejlesztése a további leszakadás megelőzésére. Helyi szinten fejlődés várható egy erős tudástermeléstől, hatékony tudásátadástól és jól működő tudástranszfertől. Így esély nyílhat a modern, tudásalapú piacgazdaság alapjainak megteremtésére.

A fejlődéshez nélkülözhetetlen az üzleti, állami és non-profit szféra együttműködése. A Smart City tudásközpontok mintamodellje a három szféra városi önkormányzati, kutatási és felsőoktatási együttműködését hivatott demonstrálni és a működési mechanizmusát kidolgozni. A program célja, hogy az egyetemi tudásközpontok megerősödjenek, kutatási eredményeiket átültessék a gyakorlatba és azok hasznosuljanak mind az oktatásban, mind a helyi gazdasági szektor tevékenységébe becsatolódva. A felsőoktatás innovációban betöltött szerepének hangsúlyozása is fontos. A legújabb kutatási iránynak megfelelő területek (smart lighting, smart cities and communities) eredményei hasznosuljanak a gyakorlatban. A fejlődés látható eredményei megváltoztathatják a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági trendet. Az innovatív megoldások, helyben előállított termékek segítik megelőzni a fiatalok elvándorlását, az egészség megőrzését, helyi identitástudat erősítését, környezettudatosság növelését és a környezeti terhelés csökkentését.

A projekt során a partnerek vállalták a Smart City (Kreatív Város) tudásközpontok mintamodelljének kidolgozását, mely hálózatos jellegű és a három szféra szoros együttműködésével éri el a térség átfogó fejlesztését, s elősegíti vonzó élettérré válását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió Európai Szociális Alapjának 100%-os intenzitású támogatásával valósul meg. A megítélt támogatás összege 279,96 millió forint.