Stratégiai partnerségi megállapodás a Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem között

Igazi mérföldkőnek számít a Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem közötti stratégiai együttműködési megállapodás, amelyet a felek a mai napon írtak alá a felsőoktatási intézmény gödöllői székhelyén. Az esemény a kormányzat és a felsőoktatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hiszen a honvédelmi tárca és a jövőben Közép-Európa egyik meghatározó agrárprofilú egyeteme adja össze a tudását, többek között az oktatás, kutatás, továbbképzések, fejlesztések, toborzás és az önkéntes tartalékos szolgálat területén.

Az együttműködési megállapodást Szabó István honvédelmi ügyekért felelős államtitkár, Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora és Magyar Ferenc, a SZIE kancellárja látta el kézjegyével.

A megállapodásban vállalt célok megvalósítása érdekében az aláírók együttműködnek és elősegítik a szakmai konzultációkat, a toborzási, az oktatási tapasztalatok, ismeretek és az új kutatási eredmények egymással történő megosztását, valamint felkérés esetén kölcsönösen részt vesznek egymás kutatásaiban.

Dr. Tőzsér János rektor a rendezvényen elmondta, hogy a Szent István Egyetem mind a felsőoktatás, mind a tudomány területén minőségi szolgáltatásokat nyújt, a jelenlegi kutatás-fejlesztési projektek rendkívül magas hozzáadott értékkel bírnak, amelyek hozzájárulnak többek között a honvédséghez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági, mikrobiológiai és műszaki fejlesztésekhez. A Szent István Egyetem országos és Kárpát-medencei jelentősége kiemelkedő, s a Honvédelmi Minisztériummal való együttműködési területek összehangolása, fejlesztése hozzájárul az intézmény versenyképességének növeléséhez, különösen a társadalmi és területi kohézió erősítése területén.

Szabó István államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy az Egyetemmel most megkötésre került együttműködési megállapodása fontos része annak a törekvésnek, hogy a Magyar Honvédség társadalmi elismertsége, támogatása tovább fejlődjön, növekedjen. Ehhez mindenekelőtt ismereteket kell nyújtanunk a Honvédségről, a honvédelemről, a hazánkat fenyegető veszélyekről. A tárca törekvése az, hogy a Honvédség egyrészt vonzó munkahely legyen, de ennél talán fontosabb, hogy egy olyan szervezetként tekintsenek rá, ahol a hazánkért, a hazánk biztonságáért tenni akaró polgárok egyenruhában, egységesen, szervezetten dolgoznak, ahogy a katonák mondják: szolgálnak. Ezen együttműködés e célok eléréséért született, elsősorban a tájékoztatással, az ismeretszerzés lehetőségének megteremtésével, a honvédelem rendszerébe belépni kívánók segítésével. Az egyre fejlődő Honvédség tiszti utánpótlásának biztosítása alapvető érdek, melynek fontos csatornáját nyithatja meg az aláírt szerződés.     

Magyar Ferenc kancellár kiemelte, hogy a Szent István Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium immár több mint 10 éve állnak egymással eredményes partneri viszonyban, a jelenlegi megállapodással azonban még szorosabb és hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. Elsődleges feladatunknak tekintjük a hallgatói létszám, valamint a hallgatói gyakorlati képzés színvonalának a növelését, a közös projektek felkutatását és végrehajtását. Közös erőfeszítéseket fogunk tenni a Magyar Honvédség társadalmi támogatottságának, a katonai pálya – különösen a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony – ismertségének és népszerűségének növelése, valamint a Magyar Honvédség toborzási hatékonyságának fejlesztése érdekében.

A Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem közötti kutatási és tudományos együttműködésben kiemelt figyelmet kap a vezetés és szervezés, a műszaki tudományterület, a honvédelem és hadtudomány és azok interdiszciplináris tudományterületeit lefedő, közös civil-katonai tudásbázis létrehozása, közös tudományos munka és kutatások végzése, konzultációk, tapasztalatcserék, közös szakmai-kutatási pályázatok benyújtása, továbbá a doktori képzésben való részvétel.

Az oktatási együttműködés felöleli többek között a Magyar Honvédség személyi állományának képzését az utánpótlás és fejlesztés biztosítása érdekében, továbbá gyakorlati hely biztosítását a Magyar Honvédségen belül annak érdekében, hogy a hallgatók segítséget kapjanak elméleti ismereteik gyakorlatba történő átültetéséhez, szakmai tapasztalataik bővítéséhez, egyéni képességeik, készségeik fejlesztéséhez, a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák megszerzéséhez. Ezen túlmenően az Egyetem együttműködik a honvédelmi tárcával közös tananyag kidolgozásában, tananyagfejlesztésben, illetve Honvédelmi alapismeretek címmel kurzust indít, melynek tananyagtartalmát a Honvédelmi Minisztérium biztosítja.

A megállapodás további területe a toborzás és az önkéntes tartalékos együttműködés. Az Egyetem lehetőséget biztosít a Minisztérium toborzási tevékenységének, valamint kialakít egy ún. „front-office” irodát az önkéntes tartalékos rendszer és a katonai életpályát népszerűsítendő karrier tanácsadási célokra. A honvédelmi tárca tematikus tábort szervez majd az Egyetem hallgatóinak, illetve megalakítja az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkező hallgatókból álló egyetemi önkéntes tartalékos katonai köteléket is. A SZIE hozzájárul a hallgatók ösztöndíj alapú önkéntes tartalékos tisztképzéséhez, illetve kreditpontokat ad a hallgatóknak az önkéntes tartalékos jogviszonyt vállalók részére, az alapkiképzést és alapfelkészítést követően a benyújtott igazolás alapján.