Szakmai látogatás Bhutánban és Bangkokban

2016. március 20-29. között Bhutánban, illetve Bangkokban folytatott megbeszéléseket Dr. Tarr Zsuzsanna a Szent István Egyetem, és Dr. Pop Marcel a Semmelweis Egyetem képviseletében.

A látogatás a bhutáni anyakirályné, H.M. Sangay Choden Wangchuck meghívására  jött létre. A látogatás során bhutáni hallgatók magyarországi képzésére irányuló szándéknyilatkozatot írtak alá.

Barbara Riepl, Németország tiszteletbeli konzulasszonya Thaiföldön meghatározó szerepet játszott a meghívás kezdeményezésében, valamint a látogatások szakmai és pénzügyi megvalósításában.

Sangay Choden Wangchuck anyakirálynéval folytatott közel háromórás megbeszélés alatt őfelsége megerősítette elkötelezettségét a Szent István és a Semmelweis Egyetemmel való együttműködés iránt. Szeretné, ha bhutáni hallgatók Magyarországon tanulnának és nemzetközileg elismert diplomát szereznének. Ezzel a tevékenységével a bhutáni oktatási rendszer fejlesztéséhez kíván hozzájárulni.

A Royal Thimphu College-ban Thakur S. Powdyel elnök (az első demokratikus választások oktatási minisztere 2008-2013 között) rövid tájékoztatást adott az általa vezetett egyetemről. Bhután egyetlen, 2009-ben alapított magánegyeteme, elsősorban humán-, gazdasági, üzleti, környezet- és politikatudományi területeken nyújt alapképzéseket. Rendkívül figyelemreméltó a zöld egyetemi koncepciójuk, amely a természet- és környezetvédelmet  társadalmi, kulturális, tudományos, művészi és erkölcsi szempontokkal egészíti ki.

Timphu egyetlen kórházát, a Jigme Dorji Wangchuk Állami kórházat Dr. Gosar Pemba, a kórház vezetője mutatta be. A különböző részlegek bemutatása mellett felvázolta Bhután egészségügyi ellátó rendszerét is. Kiemelte, hogy a komplikáltabb eseteket Bangkokba irányítják, és szoros kapcsolatot ápolnak a környező országok orvosképzési és betegellátó intézményeivel is.

A megbeszélések Bankokban folytatódtak a Chulalongkorn University képviselőivel. Az idén századik évfordulóját ünneplő egyetemnek 41 ezer hallgatója van és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Képzési kínálatában minden, a Szent István Egyetem és a Semmelweis Egyetem által kínált program megtalálható. A magyar egyetemekkel közös publikációk megalapozzák a jövőbeli együttműködés jelentőségét, mely akár Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási, illetve közös kutatási együttműködéseket eredményezhet.

A Magyarország bangkoki nagykövetével történt megbeszélés alkalmával nagykövet úr rövid áttekintést adott a magyar-thai kapcsolatokról. A Chulalongkorn Egyetemmel, Thaiföld nagy presztízsű egyetemével a Magyar Nagykövetségnek kiváló együttműködése van. Nagykövetségünk kezdeményezésére jött létre az Európai Tanulmányok Központján belül a Közép-Európai Központ, ahol számos programot szerveztek közösen, és több magyar felsőoktatási delegáció is járt már ott korábban.

A Szent István Egyetem megkezdte az együttműködési megállapodás véglegesítését a Royal Thimphu College-dzsal, amely alapot szolgáltat a következő évi nemzetközi kreditmobilitási pályázat beadásához Bhutánnal.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram alapjául szolgáló kormányközi megállapodás aláírása jelenthet további kitörési pontot az európai tanulmányok iránt érdeklődő hallgatók számára. Kiváló angolnyelvtudásuk miatt (második anyanyelvük) a bhutániak leginkább az angol nyelven oktatott programokra jelentkezhetnek.