Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács

Elnök:
Dr. Hornok László
akadémikus

Titkárság:
Törökné Hajdú Mónika
hivatalvezető

Kamenszki Anita
ügyvivő szakértő