SZIE GTK TDK Csíkszeredán

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2017. február 3-án rendezte meg a Csíkszeredai Képzési Helyén Tudományos Diákköri Konferenciáját. A Gazdaságtani szekcióban 6 vidékfejlesztő agrármérnök MSc II. évfolyamos hallgató mutatta be kutató munkájának eredményeit. A pályamunkák igen színvonalasak és nagyon változatosak voltak. A burgonyatermesztés ökonómiai elemzésétől kezdve, adott térség gazdasági-társadalmi vizsgálatán keresztül, egészen a Székely termék védjegy vidékfejlesztő hatásáig, de a Duna Delta Szent György ágának ökológiai állapotával is foglalkozott hallgató.

Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes, szakvezető Úr, a szekció elnöke kiemelkedő színvonalúnak értékelte az előadásokat, méltatva a hallgatók és konzulens tanáraik elvégzett munkáját. A bizottság tagjai voltak Dr. Káposzta József dékán, Dr. János Zsuzsanna a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány elnöke, Dr. Ritter Krisztián intézetigazgató-helyettes és a gazdasági szektorból Ökrös Imre ügyvezető igazgató.

A szekcióban a következő végeredmény született:

1. helyezett: PAKÓ MELINDA SZIE GTK, Vidékfejlesztési Agrármérnök szak, MSc, 2. évfolyam levelező képzés, Csíkszeredai Képzési Hely

A szilágysomlyói medence társadalmi és gazdasági folyamatai (Social and economic process in the depression of Szilágysomlyó)

Témavezető: Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens, SZIE, GTK, RGVI

2. helyezett: BÁLINT ANITA SZIE GTK, Vidékfejlesztési Agrármérnök szak, MSc, 2. évfolyam levelező képzés, Csíkszeredai Képzési Hely

Hungarikumok, Székely termékek -kézműves termékek készítése és vidékfejlesztő hatásuk (Hungaricums. Székely handicrafts production and its rural development impact)

Témavezető: Dr Péli László adjunktus, SZIE GTK RGVI

3. helyezett: MÁRK KATALIN SZIE GTK, Vidékfejlesztési Agrármérnök szak, MSc, 2. évfolyam levelező képzés, Csíkszeredai Képzési Hely

Csíkszereda fejlesztési lehetőségei (Development opportunities of Csikszereda)

Témavezető:   Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK RGVI

 

A SZIE GTK RGVI Területfejlesztési különdíját kapta:

BOGÁCS SZENDE SZIE GTK, Vidékfejlesztési Agrármérnök szak, MSc, 2. évfolyam levelező képzés, Csíkszeredai Képzési Hely

Csíkmadaras település fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata (Research of Csíkmadaras village's development possibilities)

Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök, SZIE GTK RGVI

PÁLL EMŐKE SZIE GTK, Vidékfejlesztési Agrármérnök szak, MSc, 2. évfolyam levelező képzés, Csíkszeredai Képzési Hely

A Duna Delta Szent György ágának szennyezettségi szintje - antropogén behatások (The contamination level of Szent György branch of the Danube Delta - anthropogenic effects)

Témavezető: Bakosné Dr.Böröcz Mária egyetemi adjunktus, SZIE, GTK, RGVI

A Haszon Lapkiadó Kft. különdíját kapta:

KRATOCHWIL ÁRON SZIE GTK, Vidékfejlesztési Agrármérnök szak, MSc, 2. évfolyam levelező képzés, Csíkszeredai Képzési Hely

A burgonyatermesztés ökonómiai értékelése saját gazdaságomban. (Economic Evaluation of potato growing in my own farm)

Témavezető: Péter Balázs mestertanár, SZIE GTK RGVI

Minden résztvevő kutató hallgatónak és témavezetőjének gratulálunk az eredményekhez!

Urbánné Malomsoki Mónika

SZIE GTK TDK

A rendezvény az NTP-HHTDK-16-0069 "SZIE GTK TDK programjainak támogatása a 2016/17. tanévben" című projekt támogatásával valósult meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.