SZIE hallgatókat is vár a Magyar Honvédség

Az önkéntes tartalékos rendszer feltöltésének elősegítése az elsődleges célja annak az együttműködési keret-megállapodásnak, amit november 6-án írt alá dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora és Vanyur Tibor mérnök ezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) parancsnoka.

A hosszú távra szóló együttműködés a haza iránti szolgálatra elkötelezett fiatalok honvédelmi feladatokban való közreműködését kívánja előmozdítani. Az MH HKNYP és a SZIE a jövőben közösen igyekeznek elősegíteni a tartalékos rendszer lehető legszélesebb körben történő biztosítását a hallgatók köréből.

Az önkéntes műveleti tartalékos - törvényben meghatározott feltételrendszer alapján - önként vállalja, hogy rendelkezésre állási díj ellenében rendelkezésre áll, és behívását követően tényleges katonai szolgálatot teljesít a hivatásos és szerződéses állományú katonákéval azonos feltételek és követelmények szerint. Míg tavaly 43 önkéntes műveleti tartalékos fiatal teljesítette az alapkiképzést, ez a létszám az idei évben már ötszörösére emelkedett. A rendszer működőképességét bizonyítja, hogy több mint 1400 önkéntes tartalékos vett részt az idei évben lezajlott árvízi védekezésben. Az önkéntes műveleti tartalékosok létszáma már meghaladja a háromezer főt.

Az együttműködés keretében közös programok megvalósítására, közös projektek kidolgozására, és lehetőség szerint közös pályázatokra kerül majd sor.