Tudományos Diákkör

A Szent István Egyetem karai megalakulásuk óta minden évben részt vesznek a Tudományos Diákköri mozgalomban és megrendezik a tudományos diákköri konferenciát. A részvétel feltétele a kötelező tananyagon túlmutató önálló kutatómunka, egy összefoglaló dolgozat készítése és egy prezentáció megtartása.

Az Egyetemi Tehetséggondozási Tanács feladatai:

  • javaslatot tesz a tudományos diákköri és szakkollégiumi feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök egyetemi szintű elosztására,
  • támogatja a Kari TDK-k tevékenységet,
  • dönt a tudományos diákköri és szakkollégiumi feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök egyetemi szintű elosztásáról, és ellátja a finanszírozással kapcsolatos koordinációs feladatokat,
  • segíti a tudományos diákköri munka és a szakkollégiumok népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését,
  • segíti az arra alkalmas TDK dolgozatok publikációját, eredményeik hasznosítását,
  • gondoskodik az egyetem honlapján a TDK-val, szakkollégiumokkal kapcsolatos hírek, események közzétételéről,
  • közreműködik szakkollégiumok és a TDK munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében, kapcsolatot tart a szakkollégiumi és tudományos diákköri tevékenység támogatóival,
  • koordinálja a szakkollégiumok tevékenységét.

Az ETGT elnöke: Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár

Az ETGT elérhetősége: etdt@szie.hu

A Karok Tudományos Diákköri honlapjainak elérhetősége:

Élelmiszertudományi Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gépészmérnöki Kar

Kertészettudományi Kar

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Tájépítészeti és Településtervezései Kar