"Szükség van az agrár-felsőoktatás megújítására!"

Gödöllő, 2015. augusztus 5.

A Szent István Egyetem az alábbi sajtóközleménnyel kíván reagálni a Népszabadság és a nol.hu 2015. július 31-én megjelent, „A másik lábunkat is kirúgják alólunk” – Orbánék lenulláznák a Corvinus sikerkarát című cikkére, melyben a Budapesti Corvinus Egyetem vezetői a Szent István Egyetemmel kapcsolatban nyilatkoztak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának csütörtöki bejelentése alapján a felsőoktatási struktúra átalakításának egyik változata szerint a Szent István Egyetemhez kerülhet a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti, Élelmiszer-tudományi és Kertészettudományi Kara. A Szent István Egyetem – hasonlóan a 2012. esztendőben lebonyolított egyeztetési folyamatokhoz – most is nyitott a képzési és szerkezeti párhuzamosságok szakmai síkon történő felülvizsgálatára, valamint arra, hogy feltérképezésre kerüljenek a két intézmény képzési portfóliójában lévő lehetőségek, amelyek szinergikus hatásban tudnak eredményesen hasznosulni.

A Szent István Egyetem (SZIE) egyetért azokkal a törekvésekkel, miszerint az agrár-felsőoktatás teljes területén szükség van a megújításra. A jelenlegi felvételi számok is azt mutatják, hogy az agrár-felsőoktatás elaprózódott, jelenlegi struktúrájában gazdaságtalanul működtethető, elengedhetetlen egyfajta centralizáció, egy „gazdaságos üzemméret” kialakítása. Az agráriumhoz és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó képzések fejlesztése a kormányzati stratégiákban is az egyik leghangsúlyosabb törekvés, amely egyrészt a vidéken történő boldogulás mellett elkötelezett fiatalokat, másrészt megfelelő elméleti és gyakorlati felkészülést biztosító felsőoktatási intézményeket igényel. A Szent István Egyetem tapasztalatai azt igazolják, hogy ebben a törekvésben az Egyetem élen jár és tevékenységében élvezi számos szakmai szervezet támogatását is. Az Egyetem a július 30-án, Palkovics László államtitkár által bejelentett változatok mindegyikében lát a szakterületet illetően előrelépési lehetőséget, az optimális verzió megtalálásában pedig az intézmény partnere mind a fenntartónak, mind az érintett társintézményeknek, azonban a munka ilyen korai fázisában még nem lehet találgatásokba bocsátkozni.

A Budai Campus három kara 2000-ben került a Szent István Egyetemhez, 2004-ben, a kiválásuk idején pedig 300 millió forint plusszal rendelkeztek. Ma, amikor az egyik szakmai felvetés szerint visszakerülhet a SZIE-hez ez a három kar, érdemes megemlíteni, hogy mintegy 250-300 millió forint veszteséggel gazdálkodnak. A szervezeti és képzési szerkezet racionalizálása a költségek csökkenését is eredményezheti. A Szent István Egyetem véleménye szerint az integráció – amelyről a munka jelen fázisában még nem lehet tényként beszélni – nem annektálást jelent, sokkal inkább az egyéni, egyetemi és össztársadalmi érdekek eredője kell, hogy legyen. Az együtt gondolkodás nem egymás mellé rakott területek békés egymás mellett élése, sokkal inkább a kitörési pontok integratív rendszerének működtetése. A Szent István Egyetem nem vitatja azt a tényt, hogy a Corvinus egyfajta brand a felsőoktatásban. Az Egyetem meglátása szerint azonban ezt nem az agrár, hanem a gazdaságtudományi képzései színvonalának köszönheti, amelyet természetesen kisugároz a többi képzési területre is. A Szent István Egyetemnek rendkívül jó neve van a világban az agrárképzés területén – talán magasan jobb, mint például a Corvinusé –, amelyet bizonyít a SZIE egyedülállóan magas külföldi hallgatói létszáma is. Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy a szakma számára az agráregyetem nem Budapesten, hanem Gödöllőn található. Ha számokban kellene a két intézményt összehasonlítani, akkor tény, hogy a Szent István Egyetem 1,5-szer több hallgatóval rendelkezik, mint a Budapesti Corvinus Egyetem, s négyszer több hallgatója van, mint a Corvinus három budai karának együttvéve. A SZIE a minőségi agrárképzéshez folyamatosan biztosítja a pályázati forrásokat is, csak az elmúlt szűk egy évben közel 2 milliárd forint pályázati forrást sikerült megnyerni, amely az Egyetem képzéseiben rejlő szinergiák kihasználásával még tovább bővülhet. Kiemelendő az Agrár és Vidékfejlesztési Felsőoktatási Innovációs Együttműködési Központ létrehozása, melynek keretén belül lehetőséget jelent a kimenettel rendelkező fiatal kutatók, ötletek saját rendszeren belüli finanszírozására.

Az agrár-felsőoktatás megújításának egyik alapvető eleme és a SZIE legfontosabb célja a tartalmas életcél közvetítése, az, hogy a fiatalok perspektivikus életutat lássanak az agráriumban. Az Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy újra népszerűvé tegye a körükben az agrár-felsőoktatást, s az agrár-felsőoktatásba jelentkezők arányát növelni tudja. Ehhez elengedhetetlen többek között az agrárképzési szakkínálat áttekintése, ha szükséges, egyes képzések integrációja, új duális képzési formák bevezetése, de akár az érintett intézmények átszervezése is. 

A Palkovics László államtitkár által bejelentett változatokkal és a folyamatos egyeztetésekkel kapcsolatban elmondható, hogy az átalakítási folyamat, melyben érintettek a társintézmények és a Szent István Egyetem is, egy nagyon intenzív munka első fázisában van, de nem csak a két – SZIE és Corvinus – felsőoktatási intézményt érintően, hiszen a lehetséges verziók szerint egyeztetés folyik a Károly Róbert Főiskolával, valamint az Eszterházy Károly Főiskolával is. Talán nem mindenki számára ismert, de a Károly Róbert Főiskola valamikor szintén a Szent István Egyetem részét képezte. Sajnálatos, de tény, hogy a kiválásuk óta az addig jól működő agrárképzései gyakorlatilag elsorvadtak. Amennyiben a felülvizsgálatok alapján a Budapesti Corvinus Egyetem, a Károly Róbert Főiskola és a Szent István Egyetem szervezeteinek valamilyen integrációja mellett mutatkoznak a leghangsúlyosabb érvek, a SZIE az értékek megtartása és a képzési helyek világos stratégiák mentén történő fejlesztése mellett lesz elkötelezett. Ennek értelmében folytatja a tárgyalásokat a társintézményekkel a továbbiakban is. A Szent István Egyetem nagyon sajnálatosnak tartja azonban azt a hozzáállást, amikor egyes intézmények a napilapok hasábjain jelentik be az együttműködéstől való merev elzárkózásukat, dehonesztáló és minden szakmai alapot nélkülöző véleményt formálnak meg a SZIE-ről és mindezt azelőtt, hogy bármilyen elemzés, hatástanulmány készült volna bármelyik változatot illetően. A Szent István Egyetem nem kívánja ezt a gyakorlatot folytatni, továbbra is nyitott az egyeztetésre, a közös gondolkodásra.