Tájékoztatás koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kapcsán

A Szent István Egyetem képviseletében a Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára által kiadott utasítás szerint az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
1. 2020. március 12-14. között az Egyetem rektora oktatási szünetet rendel el.
2. 2020. március 16-20. között az Egyetem tavaszi szünetet rendel el. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.
3. 2020. március 12-20. között a hallgatók nem látogathatják a Szent István Egyetemet.

Az erről szóló utasítás az alábbi linken érhető el:
https://szie.hu/sites/default/files/oktatasi-szunet.pdf
 
4. 2020. március 23-tól az Egyetemen előreláthatóan távoktatás kerül bevezetésre, ennek kidolgozása folyamatban van. A hallgatók a távoktatás alatt sem látogathatják az Egyetemet.
5. A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatás időszaka alatt az Egyetem minden munkatársa (oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, funkcionális területen dolgozók) esetében folyamatos munkavégzés szükséges.
6. A magyar hallgatóknak kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba távozniuk szükséges legkésőbb 2020. március 13-ig.
7. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
8. Minden hallgatói ügyintézés esetében a továbbiakban elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.
9. Az Egyetem területén, illetve az Egyetem által szervezett formában megtartandó rendezvények esetében a veszélyhelyzetre való eljárásrendet az Egyetem kidolgozta.

Az erről szóló utasítás az alábbi linken érhető el:
https://szie.hu/sites/default/files/3_20_rektori_kancellari_utasitas_szie_rendezvenyek.pdf

Ennek körében az Egyetem elrendeli valamennyi rendezvénye felfüggesztését, a kollégiumokban megtiltja a vendégfogadást, korlátozza a belföldi kiküldetéseket, valamint általában a személyes jelenléttel járó események megtartása helyett elektronikus kapcsolattartást kér, minden olyan esetben, amikor az alaptevékenység biztosításához nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét.
Kérjük az fentiek tanulmányozását, fegyelmezett tudomásul vételét és pontos betartását, hiszen ez egyetemi közösségünk elemi érdekét szolgálja.
 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a bejelentes@szie.hu e-mail címet a rendeltetésének megfelelően, a koronavírussal összefüggésben kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatos információk megküldésére használják. Minden egyéb felmerült kérdést a megszokott kommunikációs csatornán keresztül tegyenek fel.
 
Valamennyiük megértő együttműködésére számítunk.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet kihirdetésével kapcsolatos intézkedésekről a Szent István Egyetemen