Tanévzáró ünnepi ülés a gödöllői aulában

A Szent István Egyetem Szenátusa június 17-én tartotta tanévzáró nyilvános ülését a gödöllői aulában. Az ünnepségen elsőként dr. Solti László rektor mondott tanévzáró ünnepi beszédet.

– Az egyetem életében rendszerint két ünnepi alkalom van, amikor az intézmény vezetése körvonalazhatja elképzeléseit, értékeli az elmúlt tanévet vagy éppen kitűzi a következő periódus céljait – kezdte előadását az intézmény vezetője. – A dolog természeténél fogva mindkettő a hallgatókhoz kötődik – egyik a tanévnyitó, másik a tanévzáró ünnepi tanácsülés. Ezúttal a 2010/2011-es akadémiai év befejezése alkalmával szólhatok Önökhöz, kedves végzősök, tisztelt tanártársaim, valamint szülők, hozzátartozók, akik valamennyien hozzájárultak a tanulmányaikat most befejezők diplomájához. Tanítással, neveléssel, számonkéréssel vagy bíztatással, mikor mire volt szükség. Közhely, de igaz: valamennyiünk munkáját és erőfeszítéseit az minősíti, hogy a most végzett hallgatók miként állják meg helyüket az élet forgatagában – merem remélni, hogy minél többen közülük sikeres életpályát futnak be mindnyájunk örömére és az Alma Mater büszkeségére. Az intézmények mostanában igyekeznek minél több szállal magukhoz kötni egykori diákjaikat: alig van olyan egyetem vagy főiskola, amely ne működtetne diplomás pályakövetési rendszert és öregdiák- vagy alumni hálózatot. Mi is megtettük ezt, az elmúlt tanévben fölfrissítettük a karok alumni szervezeteit és megindítottuk ott, ahol korábban nem volt ilyen.

Az elmondottakon túl más oka is van az öregdiákok fokozott megbecsülésének: kapcsolataikkal, befolyásukkal jelentősen emelik az intézmény elismertségét, erősíthetik a vállalkozói szférával az együttműködést, és ha a tengeren túli példákat tekintjük: adományaikkal hozzájárulnak a következő generációk méltó körülményeinek kialakításához. Ők azok, akikhez fordulhatunk egy-egy továbbképzés megszervezésekor – akár meghívott vendégelőadóként, akár szponzorként, akár potenciális hallgatóként.

De ők azok is, akik sikereikkel példát adnak a mai diákok számára, és akik hozzánk irányítják saját gyermekeiket vagy az ismerősök továbbtanulás előtt álló hozzátartozóit. Talán ennyi érv elegendő is annak illusztrálására, hogy miért tartjuk kiemelten fontosnak a most végzősöket arra bíztatni: soha ne szakítsák meg kapcsolataikat egykori egyetemükkel, hanem jöjjenek vissza minél gyakrabban. Egyébként pedig azt kívánom számukra, hogy munkájukban találják meg az örömet és hasonlóan érezzenek, mint a feltaláló Thomas Alva Edison, aki pályája végén a következőképpen fogalmazott: Soha egyetlen napot sem dolgoztam életemben, minden csak mulatság volt.

Ez évben, tisztelt hallgatóság, a rektornak más oka is van a szokásostól kissé eltérő hangvételű üdvözlő beszédre. Az aktualitást pedig az adja, hogy tegnap vehettem át a Köztársasági Elnöktől a következő öt évre szóló rektori kinevezést.

Első szavam természetesen a köszöneté, amiért az egyetem hallgatóiból és dolgozóiból álló szenátus kitüntető bizalmával tisztelt meg és méltónak talált e magas tisztség betöltésére. Ehelyütt és most csak annyit ígérhetek: minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a Szent István Egyetem stabilizálja helyét az ország vezető intézményeinek sorában és megkerülhetetlen szereplője legyen a magyar felsőoktatásnak. Ugyanakkor nem minden aggodalom nélkül nézek a jövő elébe, hiszen ha nem is hivatalos forrásból, de mindenki értesülhetett azokról az átalakítási tervekről, amelyek alaposan megnehezítik az egyetemek – főiskolák helyzetét. Bár az idestova egy éve készülő új felsőoktatási törvény még nem került elfogadásra, az előzetes koncepció már sejteni engedte, hogy újra definiálják az egyetem és főiskola fogalmát, hogy objektív, de szigorú kritériumokat érvényesítenek a karoknál és végül, de nem utolsó sorban, hogy jelentősen csökkenhet az államilag finanszírozott hallgatói keretszám.

Ezek bizony súlyos következményekkel járnak azon intézmények számára, amelyek idáig szinte számolatlanul iskolázhattak be jelentkezőket olyan szakokra, amelyek iránt a munkaerőpiaci kereslet utóbb csekélynek bizonyult. Ennek az aranykornak – részben az eltökélt kormányzati szándék, másrészt az egyre csökkenő demográfiai adatok miatt – most már visszavonhatatlanul vége. Immár minden intézménynek – közte nekünk is – ki kell alakítania magáról azt a vonzó jövőképet, amit a piac igényel és amivel meg tudja különböztetni magát a számtalan versenytárstól.

Talán szerencsénk van abban, hogy a Szent István Egyetem szinte az egyetlen, ráadásul tradicionálisan piacvezető intézmény az élelmiszer-előállítás teljes vertikumában – ezt az adottságot lehet és kell megragadni –, bár gyöngébb és erősítésre, újragondolásra szoruló pontjaink bőven vannak. Hadd utaljak vissza a 2009/2010-es tanév megnyitóján elmondottakra, amikor ugyanerről igyekeztem meggyőzni intézményünk oktatóit és hallgatóit, egyben fölvázoltam egy általam elképzelt és lehetséges szcenáriót, egy szubjektív víziót a Szent István Egyetem jövőjéről. Akkor még nem sejthettük azt, amit ma már tudunk: e nélkül nem lehet az egyetem sikeres.

A magyar felsőoktatás átalakítása tehát küszöbön áll és ehhez nekünk úgy kell alkalmazkodni, hogy vajmi csekély lehetőséget kapunk a beleszólásra. Hadd emlékeztessek arra, hogy az intézményeket fenntartó Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak összesen 39 milliárdos elvonással kellett megküzdenie, amiből egyetemünkre is jutott 1.4 milliárd. Ez a megszorítás már olyan mértékű, ami elkerülhetetlen szervezeti és gazdálkodási változásokra kényszerít annak érdekében, hogy ne a bezárandó vagy sorvadásra ítélt intézmények egyike legyünk. Ezzel a „szükségállapottal” a karok vezetői is tisztában vannak és a beszélgetésekből úgy láttam, hogy karaik védelme érdekében fölkészültek az elkerülhetetlen intézkedésekre.

Amikor 1963-ban meggyilkolták John Fitzgerald Kennedyt, az Amerikai Egyesült Államok elnökét, a helyére lépő Lyndon B. Johnson alelnök a következő szavakkal fordult az amerikai néphez: „Egy merénylő golyója az én vállamra helyezte az elnöki poszt félelmetes terhét. Azért vagyok ma itt, hogy a segítségüket kérjem: ezt a terhet nem tudom egyedül magamra venni. Minden amerikai, egész Amerika segítségére szükségem van.

Ez a nemzet súlyos sokkot élt át és ebben a kritikus pillanatban a mi feladatunk, az Önöké és az enyém, hogy leszámoljunk a bizonytalansággal, a kétellyel és a késlekedéssel, és megmutassuk, képesek vagyunk határozott cselekvésre, hogy tudunk és fogunk is cselekedni, mégpedig most.”

Nem szeretnék a szerénytelenség és aránytévesztés vétkébe esni, amikor magunkat az USA elnökgyilkosság utáni válsághelyzetével hasonlítom össze, de ami az intézményeket érintő sokkot és a cselekvési kényszert illet, bizony van megszívlelni való. Ezért tehát én is azt kérem most mindannyiuktól: álljanak mellém és segítsenek megtenni azokat az elkerülhetetlen lépéseket, amelyek esetenként fájdalmasak lehetnek, de amelyek nélkül az intézmény csak tehetetlenül sodródik, hánykolódik. Márpedig a tenger viharos…

Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! Egyetlen percig sem gondolom, hogy a Szent István Egyetem ne volna képes erre, sőt: biztos vagyok abban, hogy sikerül. Nyilván ez az üzenet átment az oktatási kormányzat felé, hiszen egyetemünk minden eddig napvilágot látott koncepció túlélő szereplője. Segítsünk a döntéshozóknak, hogy tényleg így is legyen!

George Burns szerint: A jó ceremónia három titka: jó kezdés, jó befejezés, és az, hogy ezek minél közelebb legyenek egymáshoz. Ehhez a bölcsességhez tartván magam, befejezésképpen tehát ismételten megköszönöm minden hallgatónak és munkatársaimnak, hogy az elmúlt tanévben segítettek fönntartani az Egyetem zavartalan működését, öregbítették hírnevét. Kívánom, hogy a jól megérdemelt nyári szünetben pihenjék ki magukat, töltődjenek föl és szeptemberben újult erővel fogjunk hozzá a munkához. Végül pedig köszönöm, hogy meghallgattak – zárta gondolatait dr. Solti László.

Az ünnepség doktorrá avatással folytatódott.  Agrár műszaki tudományok tudományágban Andó Mátyás, Dani Árpád, Fazekas Lajos, Fledrich Gellért, Kári-Horváth Attila, Keszeyné Say Emma, Lefánti Rajmund, Szabadi László, állatorvos-tudományok tudományágban Domokos Mónika, Dudás Györki Zoltán, Forgács Petra Éva, Gyuranecz Miklós, Józwiak Ákos, Kutasi Orsolya, Maróti-Agóts Ákos, Szeleczky Zsófia, Tapaszti Zsuzsanna, Zenke Petra, állattenyésztési tudományok tudományágban Csenki Zsolt, Gregosits Balázs, Lefler Kinga Katalin, Lehoczki Róbert, Lengyel László, Lichner Zsuzsanna, Pajor Ferenc, biológiai tudományok tudományágban Gell Gyöngyvér, Hidy Dóra, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Bakosné Böröcz Mária, Egri Zoltán, Gáspár Andrea, Hamza Eszter, Herneczky Andrea, Hohl Ferenc, Király Éva, Lázár Ede, Lisányi E. Beke Judit, Majoros György, Mérai Györgyi, Mohamed Zsuzsanna, Molnár Márk, Nagy-Kovács Erika, Pályi Zoltán, Péter Emőke Katalin, Soós János, Stauder Márta, Sümegi Zsombor, Szira Zoltán, Szitáné Surányi  Rozália, Szlávicz Ágnes, Tánczos Tamás, Tátrai Anna, Tóth Márk, Vág András, Vörös Gyula, Zbida Adel, környezettudományok tudományágban Bodorkós Barbara, Falusi Eszter, Kaszab Edit, Makádi Mariann, Pető Ákos, Szabó István, Tóth Nikoletta, növénytermesztési- és kertészeti tudományok tudományágban Ácsné Szekeres Dóra, Bajnok Márta, Bán Gergely, Halász Gábor, Komjáti Hedvig, Körösi Katalin, Spitkó Tamás, Szira Fruzsina, Tisza Viktória, Wichmann Barna és Zalai Mihály nyert doktori fokozatot.

Habilitációs oklevelek átadása következett. Agrár-műszaki tudományban Mészáros Csaba, Zsidai László, állatorvos-tudományban Biksi Imre, Majoros Gábor, Kulcsár Margit, Tóth István, állattenyésztési tudományok területén Szemethy László, Heltai Miklós, gazdálkodás- és szervezés tudományban Vasa László, Széles Zsuzsanna, Mária Kadlecíková, Fogarassy Csaba, környezettudományok területén Dávid Lóránt nyerte el a habilitált címet.

A Szent István Egyetem Szenátusa Tiszteletbeli doktori címet adományozott dr. Magdalena  Hrabankova egyetemi tanárnak, a Dél-Csehországi Egyetem rektorának és dr. Noriko Mizutának, a japán Josai Nemzeti Egyetem kancellárjának.

A Szent István Előadást dr. Makovényi Ferenc, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja tartotta meg A fuga művészete címmel.

A tanévzáró ünnepség a Szent István Egyetem kitüntetéseinek átadásával folytatódott.

A Szent István Egyetem Aranygyűrűje kitüntetésben részesült dr. Hajós Ferenc egyetemi tanár (Állatorvos-tudományi Kar). Professzor Emeritus elismerő címmel tüntették ki dr. Varga István      egyetemi tanárt (ÁOTK Parazitológia tanszék).

Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült dr. Husti István egyetemi tanár (Gépészmérnöki Kar), dr. Emőkey András egyetemi docens (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), dr. Podmaniczky László egyetemi docens (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet).

Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült dr. Tuboly Tamás egyetemi docens (ÁOTK), Dima András főiskolai docens (YMÉK), Princz Ágostonné főkönyvtáros (Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár).

Egyetemi Magántanári címet adományozott a Szenátus dr. Jenes Barnabás tudományos főmunkatársnak (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Genetika és Biotechnológiai Intézet) és dr. Sági László tudományos főmunkatársnak (MKK Genetika és Biotechnológiai Intézet). 

Címzetes egyetemi tanári elismerésben részesült Bruce William Christensen (Iowa Állami Egyetem Assistant professor), dr. Barna Judit (Állattenyésztési Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs), dr. Balla Gábor Tamás (nyugalmazott egyetemi docens), dr. Juhász Endre (Juhász és Társa Tanácsadó Betéti Társaság ügyvezető igazgató), dr. Csapodi Pál, az Állami Számvevőszék főtitkára, dr. Dulovics Dezső nyugalmazott egyetemi docens, dr. Kan Man Lok Paul tiszteletbeli konzul.

A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozatot adományozott a következő munkatársaknak: dr. Baska Ferenc egyetemi docens ÁOTK Kórbonctani tanszék, dr. Könyves László       tudományos munkatárs ÁOTK Állathigiéniai tanszék, dr. Majoros Gábor    tudományos munkatárs, ÁOTK Parazitológia tanszék, dr. Vincze Zoltán egyetemi adjunktus ÁOTK Kémiai tanszék, Éder Zsófia titkárságvezető, GTK Kari Titkárság, dr. Staller Tamás  egyetemi tanár, GTK  Társadalomtudományi Intézet, dr. Széles Zsuzsanna egyetemi docens, GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet, Vajna Istvánné dr. Tangl Anita egyetemi docens, GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet, dr. Víg Piroska egyetemi docens GÉK Környezetipari Rendszerek Intézet, dr. Fogarasi Lajos tudományos főmunkatárs, GÉK Mechanika és Géptani Intézet, Gáspár Ibolya igazgatási ügyintéző  GÉK Dékáni Hivatal, dr. Nyárai Horváth Ferenc adjunktus MKK Növénytermesztési Intézet, Bodnár Ákos adjunktus MKK Környezettudományi Intézet, dr. Kiss István      egyetemi docens MKK Állattudományi Alapok Intézet, dr. Tóth János egyetemi docens, Alkalmazott Bölcsészeti Kar Szociálpedagógiai tanszék, Benárd Aurél egyetemi docens YMÉK Épületszerkezettani tanszék, Nagy Béla mestertanár YMÉK Tűzvédelmi  és Biztonságtechnikai Intézet, dr. Szűcs László egyetemi docens YMÉK Műszaki Alaptárgyi Tanszék, Sipos Lászlóné dr. főiskolai tanár, Pedagógiai Kar Kommunikációs Intézet, dr. Katona Krisztina főiskolai docens PK Kommunikációs Intézet, Babák György műszaki tanár VKK Műszaki Intézet, Rácz Istvánné dr. főiskolai tanár VKK Környezettudományi Intézet, dr. Karácsonyi Péter főiskolai tanár VKK Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, dr. Simándi Péter főiskolai tanár VKK Környezettudományi Intézet, Krajcsiné Lestár Zsuzsanna technikus VKK Környezettudományi Intézet, Zuborné Bíró Enikő ügyvivő szakértő VKK Környezettudományi Intézet, dr. Vági József kollégiumi nevelőtanár Gödöllői Kollégiumok, Radnóti Józsefné irodavezető     , Gödöllői Kollégiumok, Bíró Mária gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Biztonságszervezési Iroda, Szepesi Áron ügyvivő szakértő Gazdasági Főigazgatóság Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság.

A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Ezüst Fokozatot adományozott a következő munkatársaknak: Botos Ernő állatápoló ÁOTK Szülészeti tanszék, Czéhné Kuti Mária technikus ÁOTK Kémiai tanszék, Herbák Józsefné technikus ÁOTK Járványtani tanszék, Miszori Katalin könyvtáros ÁOTK Könyvtár, dr. Vinárné Bellász Zsuzsa egyetemi adjunktus, GTK Társadalomtudományi Intézet, dr. Nagy Henrietta egyetemi docens GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, dr. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus GTK Marketing Intézet, dr. Vinogradov Szergej adjunktus GTK Közgazdasági és Módszertani Intézet, Katona Józsefné igazgatási ügyintéző GÉK Rendszertechnikai és Menedzsment Intézet, dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens GÉK Matematikai  és Informatikai Intézet, Katona Gábor egyetemi adjunktus GÉK Mechanika és Géptani Intézet, Varsányi Mónika laboráns MKK Állattudományi Alapok Intézet, Kiss Lászlóné technikus MKK Környezettudományi Intézet, Jeney Zsuzsanna tanszéki mérnök MKK Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Mészáros Gergely adjunktus YMÉK Ábrázolás és számítástechnikai tanszék, Kiss Zsuzsanna tanszéki titkár YMÉK Ábrázolás és számítástechnikai tanszék, Papp Erik tanszéki mérnök YMÉK Műszaki alaptárgyi tanszék, Kovács Katalin tanulmányi osztályvezető PK Tanulmányi Hivatal, Varga Imréné tanulmányi előadó PK Tanulmányi Hivatal, Dombi Norbert karbantartó GK, Szabó Zoltánné adminisztrátor VKK Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Erdélyi Tiborné ügyvivő szakértő Főtitkári Hivatal  Pályázati és Innovációs Központ, Csapó Veronika Zsófia ügyvivő szakértő Főtitkári Hivatal Egyetemi Tanulmányi Hivatal és Információs Központ, dr. Bokor Zoltán kollégiumi nevelőtanár Gödöllői Kollégiumok, Madarász Ervin üzemviteli alkalmazott, Gazdasági Főigazgatóság Üzemviteli Osztály, Tolnai Zoltán üzemviteli alkalmazott Gazdasági Főigazgatóság Rendészeti Osztály, Zách Alfrédné gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Főosztály, Zámbó Jánosné üzemviteli alkalmazott Gazdasági Főigazgatóság Eszközgazdálkodási  Osztály, Kovács Tibor üzemviteli alkalmazott Gazdasági Főigazgatóság Rendészeti Osztály, Megyes Lászlóné fenntartási alkalmazott Gazdasági Főigazgatóság Kertészeti csoport.

A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozatot adományozott a következő hallgatóknak: Víg Bálint ABK, Szijártó Barnabás GÉK, Kadosa Gábor MKK, Baranyi Beatrix VKK, Liszkay Péter GTK, Pósa Inez Zsófia EKI, Koncsek Bálint PK, Knyihár Ildikó GK, Langó Levente YMÉK.

A rektor Pro Negotio Universitatis kitüntetést adományozott Albert Csabának, Lukácsháza polgármesterének, dr. Bartalis Imrének, a Veszprém megyei Állategészségügyi Állomás nyugalmazott főtanácsosának,  dr. Csillag András professzornak, Semmelweis Egyetem, dr. Haller Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet  igazgatójának, dr. Biacs Péternek, a Corvinus Egyetem nyugalmazott professzorának, dr. Gelencsér Endre egyetemi magántanárnak.

Szent István Egyetem Főtanácsos elismerő címben részesült: Urbán Katalin könyvtáros Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Dudásné Varga Ilona igazgatási ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Munkaügyi Osztály, Kovács Tiborné gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Bérgazdálkodási Osztály, Lázár Andrea gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Bérgazdálkodási Osztály.

Szent István Egyetem Tanácsos elismerő címben részesült: Szabó Péterné tanulmányi előadó MKK Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Andó Anett titkárnő GK Dékáni Hivatal, Tóth Balázs olvasószolgálatos KDKL.

Szent István Egyetem Főmunkatárs elismerő címben részesült Zsadányi Zoltán Neptun-munkatárs YMÉK Tanulmányi Osztály, Lelik Józsefné gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Főosztály, Molnárné Tóth Tünde gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Pénzügyi Főosztály, Szabó Hajnalka gazdasági ügyintéző Gazdasági Főigazgatóság Pénzügyi Főosztály.

Szent István Egyetem Munkatárs elismerő címben részesült Pintér Katalin ügyviteli alkalmazott MKK Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Szuhaj Zoltán fenntartási alkalmazott PK, Dutkon Dominika ügyviteli alkalmazott PK Dékáni Hivatal, Somodi Gábor üzemviteli alkalmazott GFI Üzemviteli Osztály.

A nemzeti erőforrás minisztere Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesítette a következő munkatársakat: dr. Fok Éva tudományos főmunkatárs ÁOTK, dr. Kabai Péter egyetemi docens ÁOTK, dr. Tóth Tamás egyetemi docens GTK, Mezei Tibor adjunktus GÉK, dr. Kiss Péter egyetemi docens GÉK, dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár PK, dr. Gulyás László főiskolai tanár VKK.

A nemzeti erőforrás minisztere Pedagógus nap alkalmából, kiemelkedő oktatói, nevelői és pedagógiai tevékenységük elismeréseként a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott a következő kollégáknak: dr. Dolmány Ferenc egyetemi docens GTK, dr. Vetési Margit egyetemi docens MKK, Kozma Mihályné óvodapedagógus PK Gyakorló Óvoda, Zsigri Andrásné főiskolai adjunktus VKK, Iványi László főiskolai adjunktus GK.

Az Egyetemi Kollégiumi Alapítvány Kuratóriuma Kollégiumért Aranygyűrűt  adományozott dr. Horváth Mihály ügyvezető igazgatónak (GAK Kft).

Balázs Gusztáv felvételei