Gödöllő

Vidékfejlesztési agrármérnöki

A képzés célja olyan  vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására.

Agrármérnöki (ötéves)

A képzés célja: Olyan agrár-szakemberek képzése, akik az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismerete

Klímagazdasági szakirányú továbbképzési szak

A képzés teljes neve:

Mester Szintű Klímagazdasági Szakközgazdász (A) Klímagazdasági Szakközgazdász (B) Klímagazdasági Szaktanácsadó (C) szakirányú továbbképzési szak

Agrármérnöktanár

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletén

Műszaki menedzser (BSc)

Műszaki, gazdasági, jogi és menedzsment ismeretekkel felvértezett diplomás szakember, aki képes a sikeres vállalati működés feltételeinek megteremtésére.

Turizmus vendéglátás

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése.

Pénzügy és számvitel

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

Kereskedelem és marketing

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozáso

Oldalak