Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

A képzés teljes neve:

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

Vidékfejlesztési agrármérnöki

A képzés célja olyan  vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására.

Bizalmi vagyonkezelő szakirányú továbbképzési szak

A képzés teljes neve:

Bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász (A) Bizalmi vagyonkezelő specialista (B) szakirányú továbbképzési szak

Klímagazdasági szakirányú továbbképzési szak

A képzés teljes neve:

Mester Szintű Klímagazdasági Szakközgazdász (A) Klímagazdasági Szakközgazdász (B) Klímagazdasági Szaktanácsadó (C) szakirányú továbbképzési szak

Agrármérnöktanár

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletén

Turizmus vendéglátás

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése.

Pénzügy és számvitel

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

Kereskedelem és marketing

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozáso

Gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldás

Kommunikáció és média

A felsőoktatás szakképzés célja olyan média szakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között.

Oldalak