Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

A felsõoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggõ szervezési és irányítási feladatok ellátásában közremûködn

Vidékfejlesztési agrármérnöki

A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a term

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, európai integrációs, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismeretek birtokában kép

Pénzügy

A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsa

Marketing

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti és nonprofit szervezetekben marketingtevékenységeket végeznek, mint például marketingtevékenységek és eszközök menedzselése és a marketing s

Vezetés és szervezés

A képzési cél a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a válas

Szakfordító

Képzési szint: Szakirányú továbbképzés
A képzés helye: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Oldalak