Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Vadgazda mérnök

Az okleveles vadgazda mérnökök a vadgazdálkodás szakértői.

Természetvédelmi mérnök

A mesterképzést sikeresen elvégzett okleveles természetvédelmi mérnökök a természetvédelmi elvek és előírások hatékony érvényesítésén dolgoznak.

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

A takarmányozás az állattenyésztési ágazat egyik legsokoldalúbb területe, mivel magában foglalja a takarmánynövény-termesztés és -betakarítás egyes kérdéseit, a takarmányok tartósításának témakörét

Ökotoxikológus

Az ökotoxikológia a szennyezőanyagoknak az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásával foglalkozik.

Növénytermesztő mérnök

Végzett hallgatóink számára, elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában, az oktatástól a kutatáson át a közigazgatásig sokféle munkahelyen nyílik lehetőség kreatív munkavégzésre.

Növényorvosi

Termesztett növényeinket különféle károsítók (vírusok, baktériumok, fitoplazmák, gombák, fonálférgek, rovarok, atkák, rágcsálók, stb.) károsítják, vagy velük versenyezve (gyomnövények) csökkentik a

Mezőgazdasági biotechnológus

A mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak két választható szakirányon kínál ismereteket, izgalmas szakterületekbe vezetve be a hallgatókat.

Környezetmérnöki

A mesterképzést elvégzett okleveles környezetmérnökök a meglévő, illetve potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, csökkentésére, továbbá kárelhá

Környezetgazdálkodási agrármérnök

A szak és a szakot gondozó Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet olyan agrármérnökök képzését tűzte ki célul, akik ismerik a környezet- és tájgazdálkodás főbb területeinek (mezőgazdasági célú körny

Állattenyésztő mérnök

Az okleveles állattenyésztő mérnökök az állati termékelőállítás szakemberei.

Oldalak