Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Agrármérnöki (ötéves)

A képzés célja: Olyan agrár-szakemberek képzése, akik az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismerete

Vadgazda mérnök

Az okleveles vadgazda mérnökök a vadgazdálkodás szakértői.

Természetvédelmi mérnök

A mesterképzést sikeresen elvégzett okleveles természetvédelmi mérnökök a természetvédelmi elvek és előírások hatékony érvényesítésén dolgoznak.

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

A takarmányozás az állattenyésztési ágazat egyik legsokoldalúbb területe, mivel magában foglalja a takarmánynövény-termesztés és -betakarítás egyes kérdéseit, a takarmányok tartósításának témakörét

Növénytermesztő mérnök

Végzett hallgatóink számára, elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában, az oktatástól a kutatáson át a közigazgatásig sokféle munkahelyen nyílik lehetőség kreatív munkavégzésre.

Mezőgazdasági biotechnológus

A mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak két választható szakirányon kínál ismereteket, izgalmas szakterületekbe vezetve be a hallgatókat.

Környezetmérnöki

A mesterképzést elvégzett okleveles környezetmérnökök a meglévő, illetve potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, csökkentésére, továbbá kárelhá

Környezetgazdálkodási agrármérnök

A szak és a szakot gondozó Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet olyan agrármérnökök képzését tűzte ki célul, akik ismerik a környezet- és tájgazdálkodás főbb területeinek (mezőgazdasági célú körny

Állattenyésztő mérnök

Az okleveles állattenyésztő mérnökök az állati termékelőállítás szakemberei.

Oldalak